Rozkochane w hedonizmie społeczeństwo pojęcia nie ma, iz biblijny Wielki ucisk jest coraz bliżej. Ba, jest to barani skok. Nie tylko ze względu na tę informację poniżej, ale wiele innych czynników.

Tymczasem:

 

“W poniedziałek 25 lipca wchodzą w życie przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych, które obligują do podania danych osobowych przy kupowaniu kart przepłaconych telefonii komórkowej. Dostawcy usług będą weryfikowali tożsamość kupujących

 

Abonenci będą musieli podać imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości, a cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej – numer paszportu lub karty pobytu. Gdy karty będzie kupowała firma będzie musiała podać swoją nazwę i jeden z numerów – REGON, NIP, KRS, albo numerewidencji działalności gospodarczej.”

 

źródło: http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Od-poniedzialku-sprzedaz-kart-prepaid-tylko-po-podaniu-danych-osobowych,wid,18435769,wiadomosc.html?ticaid=117698&src01=6a4c8&src02=facebook_finanse

 

Operatorzy telefoni komórkowej nie będą mieli  prawa rozpocząć świadczenia usług zanim nie potwierdzą tożsamości osób, lub zgodności danych firmy w odpowiednim rejestrze.

Do 1 lutego 2017 r. zgodnie z tzw. ustawą antyterrorystyczną jest czas, aby zarejestrować dane osobowe użytkowników wcześniej zakupionych kart przedpłaconych. Po tym dniu zostaną wyłączone karty, których użytkownicy nie podadzą swoich danych.

Rząd PIS  uchwalił ustawę 10 czerwca, a prezydent Duda podpisał 22 czerwca.

Teraz już wiemy po co są ataki terrorystyczne. Oni muszą zracjonalizować ustawy ograniczające wolność.

Niebawem chrześcijaństwo biblijne będzie ścigane prawem i karane jako ekstremizm.