” Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, (3) Bo schlebia sam sobie w oczach swoich, Że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. (4) Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz; Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. (5) O niegodziwości myśli na łożu swoim, Staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem” Ps 36