Niedawno otrzymałem maila od Kosik.

Napisała mi tak:

 

“Pastor w naszym zborze mówił że ma informacje że całe zbory w Rosji trwają od kilku dni na modlitwie i postach’

Dodatkowo:

 

Prezydent Putin podpisał 7.07 antyterrorystyczny pakiet ustaw (pakiet Jarowej), który zobowiązuje operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu do przechowywania treści rozmów i korespondencji użytkowników w celu udostępnienia ich na wniosek służb specjalnych.

“Zgodnie z przegłosowanymi przepisami za nawoływanie do terroryzmu, ekstremizmu, nienawiści czy separatyzmu oraz usprawiedliwianie go, będzie groziło nawet do 10 lat więzienia.(…)
Karane ma być też udostępnianie postów, nawołujących do „ekstremizmów”. Może być to choćby wydarzenie na grupie, w którym opozycja wzywa do obalenia Putina na wzór ukraińskiego Majdanu.”

Pakiet reguluje również działalność religijną. Zapisy precyzują, że prawo do głoszenia kazań mają tylko reprezentanci wyznań zarejestrowanych w Rosji. Przedstawiciele innych odłamów czy sekt muszą o zezwolenie na misjonarską działalność prosić władze, nawet jeśli miałyby to być tylko posty internecie.Zapisy mają na celu ograniczenie pola do działania grup ekstremistycznych oraz tych, które opowiadają się przeciwko pomocy medycznej i skłaniają wiernych do przekazywania majątków. W praktyce jednak, jak oceniają eksperci z organizacji ds. ochrony prawnej Sowa, prawo utrudni misję protestanckim czy nawet katolickim kaznodziejom.”

(Źródło: http://www.newsweek.pl/swiat/rosja-ustawa-antyterrorystyczna-putin-walka-z-opozycja,artykuly,387931,1.html)”

 

Biorąc pod uwagę serię “zamachów” będących teatrzykiem dla mas, coś wisi w powietrzu i wygląda na to, że jesteśmy bardzo blisko przepowiedzianego 2000 lat temu biblijnego Wielkiego Ucisku, który od około 100 lat nazywa się Nowym Porządkiem Świata, pisanym w skrócie jako NWO.

Myślę, że tego typu strony niebawem zostaną zamknięte.

Z innej perspektywy patrząc, jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Jezusa, nie oddałeś mu swego życia, co w uproszczeniu można określić oddaniem swej woli Bogu i zrezygnowanie z pokus tego świata, to jesteś na “najlepszej” drodze do samozagłady i w razie czego licz na siebie. Jeśli będzie pochwycenie kościoła, a kiedyś na pewno będzie, to Ty się nie załapiesz. Nie oszukuj się. Jeśli nie masz relacji z Jezusem i tkwisz w grzechu, pozostaniesz na czas Gniewu Boga na ziemi.