“Nie odchodź od żony mądrej i dobrej, albowiem miłość jej cenniejsza niż złoto” Syr 7

 

 

Z cytatu powyższego wynika, że Syrach brał pod uwagę rozwody. Zapewne nie było to na takim porządku dziennym jak obecnie, ale nie były to sporadyczne przypadki skoro o tym pisał.

Żeby ten cytat zrozumieć lepiej, warto go odwrócić. Kiedy to zrobimy będzie brzmiało to tak:

Odejdź od żony głupiej i złej, albowiem nie doświadczysz od niej miłości.

Nie namawiam nikogo do rozwodu, ale chcę pokazać pewną zależność i wartości, które powinien docenić mąż chrześcijanin w chrześcijance.

Niedobra żona będzie przeszkodą w zbawieniu. Zawsze będzie swym złem prowokować.

Dlatego młode pary nie powinny sobie przysięgać

 

“”Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.” (Mateusza 5,33-37)

 

 

Cytat dzisiejszy wybrałem po wczorajszej rozmowie z Kosik o relacjach męsko-damskich. Zapytała się ona tak:

” mam pytanie
o werset z Przysłów 31,10-11
„Któż znajdzie kobietę cnotliwą?
Jej wartość przewyższa perły.
SERCE MĘŻA JEJ UFA”

Co może zrobić/jak ma zachowywać się kobieta żeby serce męża jej ufało?

Kobieta mądra i dobra to przede wszystkim kobieta BOŻA. Bogu oddana, kierująca się wartościami z Pisma.

Odpowiedź leży w cytacie omawianym. Żona musi być mądra i dobra. Tu jest esencja. W myśl Syracha, osoby wolne powinny takie kandydatki na żonę szukać dla swego dobra.

Panowie, szanujcie Boże kobiety. Róbcie im dzień kobiet wiele razy w roku.