Matka_Boska_Czestochowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Senatorowie PiS chcą przyszły rok oficjalnie nazwać Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.
W 1656 r. król Jan Kazimierz oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał Królową Korony Polskiej. Działo się to już po obronie Jasnej Góry, jednak w czasie, gdy Polska była wciąż opanowana przez Szwedów i Rosjan. Królewskie ślubowanie miało więc poderwać społeczeństwo do dalszej walki. W 1717 r. nabrało ono wymiaru religijnego. Ikonę jasnogórską udekorowano wówczas drogocennymi koronami ofiarowanymi przez papieża Klemensa XI.
W 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji. Z tej okazji specjalną uchwałę wniósł w Senacie Czesław Ryszka z PiS, od lat związany z mediami katolickimi. Oprócz niego pod projektem podpisało się też 21 innych senatorów.’

http://www.rp.pl/Kosciol/307059854-Rok-2017-pod-patronatem-Maryi.html

 

 

 

Jak czytamy na stronie luter2017, poza źródłem owej rocznicy jest bardzo wymowne zdanie na samym końcu:

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem ogłosił lub przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które dotyczyły nadużyć w Kościele Zachodnim, związanymi ze sprzedażą odpustów. Ogłoszenie tez nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość – wielu reformatorów przed Lutrem postulowało reformę Kościoła, stąd też wystąpienie Wittenberskiego Reformatora wpisywało się w pasmo długich dążeń do odnowy religijnej europejskiego chrześcijaństwa.

31 X 1517 roku jest zatem symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie. Reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej radykalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dotarła reformacja i dzięki wynalazkowi druku nastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.

Kościoły luterańskie na całym świecie, nie rezygnując ze swojej tożsamości, a raczej odwołując się do niej i na nowo odczytując, należały do pionierów dialogu ekumenicznego, rozumianego jako pojednanie i wzajemne poznawanie się podzielonych denominacji chrześcijańskich.”

Dekada Reformacji

Wynika z tego, że rok 2017 będzie rokiem ekumenii a może zarazem rokiem Wielkiego Ucisku nazywanego NWO.