10Rząd PISu jest jak najbardziej stosownym rządem na czas zainicjowania wojny Polski z Rosją. Już od kilku lat pisuję o tym,  jak to PIS ma wygrać w odpowiednim czasie, aby przypomnieć Smoleńsk i włączyć nastroje antyrosyjskie.

Czy będzie wojna nie wiem. Równie dobrze mogą oni stworzyć jedynie wielkie  ryzyko rozpętania wojny, aby w zastraszeniu ludzi zgodzić się na odstępstwa, np utratę suwerenności narodowej w imię super mocarstwa.
Nie jestem prorokiem, a jedynie dokonuję próby rozszyfrowania zamierzeń satanistów w oparciu o politykę i Biblię.
Nie chce też nikogo zastraszyć, ale to wszystko nie wygląda optymistycznie. Oni potrzebują ofiar, a ponowienie aktu oddania Polski demonowi królowej niebios w maju, ma chyba temu służyć.
Popatrzcie co mi napisał koło tygodnia temu pewien czytelnik:

Nie wiem czy to ważne, ale od wczoraj na onet jest artykuł: “Żółte znaki z czołgami i liczbami – co oznaczają? “. Na początku czerwca na polskich drogach pojawiły się nowe znaki.
Inna sprawa.
czolgi
Widziałem takie znaki w kilku miejscach na terenie Polski. (admin)
Wczoraj oglądałem na YT: “Jeremiasz 1998”. Prorokował ludziom iż za ich grzeszne życie i bałwochwalstwo ich miasto zostanie zburzone i spalone. Zgodnie z tym co sam czytałem w Biblii.
Na świecie ale również w Polsce sytuacja pod względem wiary jest katastrofalna, zarówno wśród rzekomych katolików jak i ateistów jeśli chodzi o moralność a głównie 10 przykazań. Słowo szacunek to archaizm. Nie istnieje szacunek dla zasad, dla moralności, dla starszych, dla prawdziwych autorytetów. Zastąpiono je bożkami i idolami. Dobro i zło jest wywrócone do góry nogami. Można by się dziwić cierpliwości Bożej, jednak wiemy że jest ona do czasu aż nastanie “odstępstwo”.
Występują na świecie znaki o których wspominał Jezus Chrystus, ale prawie nikt ich nie chce widzieć. Wprost przeciwnie. Prawie na wszystkich stronach internetowych (oprócz Twojej i kilku innych), szerzy się kult zła.
Właśnie dlatego napisałem do Ciebie tą informację.  Chodzi mi na przykład o stronę którą poczytywałem wiele lat gdy była jeszcze normalna. Są to bliźniacze strony: Zmiany na ziemi, innemedium.
Niestety te strony są popularne wśród także młodzieży.
Na Znz 29.06 jest artykuł: Zamach na lotnisko w stambule. Niejaki Angelus Maximus Rex pisze że – Jezus to bękart szatana – Brak reakcji Admina i brak cenzury. Wiele przykładów przekleństw w komentarzach w innych artykułach – brak cenzury i brak reakcji Admina.  Natomiast gdy ludzie pisali że nie podoba im się nowa szata graficzna i że dawniej było więcej konstruktywnych i inteligentnych komentarzy – dostawali ostrzeżenia o banie.
Nawet twórca artykułów John Moll bywało że w komentarzach pod tekstem wyśmiewał się z Boga pisząc że nie wie o którego Boga ludziom chodzi.
Na stronie innemedium wiele lat komentuje “Baca” który dosadnie szydzi z wszystkiego co religijne i bardzo ostro.
Te 2 strony które wymieniłem zmieniły się w podstępny rynsztok a ludzie tego nawet nie zauważyli.
Na stronie: Znz pisuje: “Homosapiens”. A na innemeduim pisuje “inżynier magister”.  Zauważyłem że jest to ta sama osoba i również właściciel 2 stron: popotopieblog i argonauta.
Piszę o nim dlatego ponieważ od wielu lat w swoich komentarzach on nawołuje do modlitw do:
– Jezusa ukrzyżowanego (który przecież już nie jest na krzyżu lecz w Niebie)
– “do Maryi Dziewicy” (bałwochwalstwo)
Nawet pisał o tym aby Jan Paweł 2 zszedł z Nieba i zaopiekował się Polską.
Wielokrotnie czytałem jak różne osoby zwracały mu uwagę, lecz nigdy nie reagował i nie odpowiadał. Wprost odwrotnie, napisał kiedyś w komentarzu że ataki na niego są od osób demonicznych.
      Głównie to chciałem Cię powiadomić o tych znakach z czołgami co na wstępie, o reszcie napisałem przy okazji.  Ponieważ panują czasy gdzie nawet internet przesycony jest złem do tego stopnia że przestała istnieć cenzura, szerzą się przekleństwa (w komentarzach jak i artykułach), obrazki wyszydzające wszystko co religijne, trwa niszczenie wszystkiego co dobre i zastępowane jest złem, i jest to akceptowalne przez ludzi, z chęcią to przyjmują.
      Przy okazji zastanawia mnie data wyboru papieża 13.03.2013 ? Ponieważ 13.09.2016 minie 3,5 roku, i nie wiem czy to jest ważne, w kontekście tego iż on zapowiadał że zeszłe święta w grudniu były ostatnimi.
   Pozdrawiam i życzę powodzenia w sprawach osobistych i w prowadzeniu bloga.

 

To co napisał czytelnik ma głęboki sens.

Prawo Boga jest niezmienne, a historia starożytnego Izraela bezapelacyjnie pokazuje niesamowicie wielkie kary za bałwochwalstwo.

Faktycznie 13.09 upływa 3,5 roku. Według adwentystów to papież ma być antychrystem, tak więc dzieje się.

A teraz przedstawię komentarz czytelnika TT, na który mu nie odpowiedziałem czekając aż spłodzę ten tekst:

Z mojego posta nie wynika abym przeczył twojemu cytatowi Biblijnemu. Z mojego posta wynika że Franciszek jest fałszywym prorokiem ŚWIATOWEGO FORMATU i jednocześnie zapowiadanym antychrystem. Przednim nim nie było człowieka który by tak oficjalnie-jawnie zaprzeczał nauczaniom Bożego Słowa pociągając za sobą cały świat-ekumenię. Nie było też przedtem takiego człowieka-papieża o którym tak wielu samych katolików mówiło by tak źle. Problem w tym że sobie pogadają a i tak będą się modlić wspólnie z buddystami i innymi satanistami bo nie wiedzą że Bóg dał wyraźny nakaz opuszczenia Babilonu. Jakaś niewielka część szukająca szczerze Boga pójdzie za prawdą i zostanie wyrwana z ciemności i zbawiona. Sam jestem jednym z takich ”uchodźców”

Tak powiedział Paweł: (1) I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. (2) Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, (3) jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? (4) Albowiem jeśli jeden mówi: Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? (5) Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście,a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.
Czy rozumiecie co ”Słowo” chcę powiedzieć ?
Katolicy mówi, my katolicy mamy prawdę !
Ś.Jechowy mówią my mamy prawdę !
Adwentyści mówią, my mamy prawdę !
Protestanci mówią, my mamy prawdę !
Wszystkie denominacje i religie twierdza że mają prawdę. I wiecie co ?
Nikt z nich nigdy nie poznał prawdy, a to co mówią ”my mamy prawdę” tylko świadczy o tym że jej nie mają. Te wersety są na to dowodem że są cieleśni i nie można do nich mówić jak do duchowych bo nie zrozumieją, ponieważ nadal żywią się mlekiem, zamiast pokarmem stałym (Słowem pochodzącym prosto od Boga Ojca) a z przyczyn czasowych winni już być nauczycielami, a nie nadal dziećmi pijącymi mleko i obrzucającymi wzajemnie swoje denominacje wersetami.

Biblia mówi tylko o dwóch kościołach, prawdziwym i fałszywym, tzn. oblubienicy i nierządnicy. Przeciwieństwem oblubienicy jest NIERZĄDNICA, czyli kościół odstępczy uprawiający Tajemnicę nieprawości- czyli BRAK UMIŁOWANIA PRAWDY SŁOWA BOŻEGO a podążają za naukami religii i lub nauczycieli-ludzi. Oczywiście nie wątpię w ich szczere chęci ale to niestety nie wystarczy, bo co z tego jeśli SZCZERZE się mylą ?
Przetrwa tylko kościół Boży, czyli ludzie którzy są absolutnie posłuszni tylko i wyłącznie P.Jezusowi i opuszczą- odłączą się od Babilonu Wielkiego-tzn. wszystkich religii świata, denominacji, instytucji religijnych tej ziemi, wtedy staną się dziećmi Bożymi. Apostołowie zakładali małe wspólnoty w domach i taka jest rola chrześcijan prowadzonych duchem Świętym.

Jer 51,9: Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć; zostawcie go! Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków!

2 Kor 6 (14) Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? (15) Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? (16) Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (17) Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę (18) i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący.

Ap 18,1-8: (1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: 5 bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! 7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: „Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową*, i z pewnością nie zaznam żałoby”, 8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

Iz 48,20: Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków! Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi! Mówcie: Pan wykupił swojego sługę Jakuba.

Iz 52,11: Dalej, dalej! Wyjdźcie stąd! Nie dotykajcie nic nieczystego! Wyjdźcie spośród niego! Oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie!

Jer 50,8: Uciekajcie z Babilonu, uchodźcie z ziemi chaldejskiej, bądźcie jak barany na czele stada!

Jer 51,6: Uciekajcie ze środka Babilonu! Każdy niech ratuje swe życie! Nie gińcie z powodu jego grzechu! Nastał, bowiem czas odwetu u Pana, daje On mu zapłatę za to, co uczynił.

Jer 51,45: (45) Wyjdź, mój narodzie, spośród niego! Każdy niech ratuje swe życie przed żarem gniewu Pana!

P.Jezus powiedział:Moje królestwo nie jest z tego świata”-Jan 18,36 dlatego nie należę do żadnego ziemskiego kościoła.

Dlatego jest pełna zgoda: trzeba uważać i obserwować wszystkie denominacje.

 

Kiedyś pokazałem rozkład sił pancernych w Polsce. Większość jest o dziwo na granicy polsko-niemieckiej. Polska ma być takim odźwiernym Europy zachodniej.

 

Rząd Tuska zabezpieczył w Polsce militarne interesy Niemiec

Po wizycie Obamy w Polsce i Szczycie NATO takie mamy oto reperkusje:

 

– Cała retoryka w Warszawie po prostu krzyczy o dążeniu, by niemalże wypowiedzieć wojnę Rosji. Oni tylko mówią o obronie, a faktycznie przygotowują się do działań ofensywnych – powiedział Gorbaczow, którego wypowiedź dla Interfaxu cytują w sobotę agencje rosyjskie.

13:44

Były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow ocenił natomiast, że NATO zaczęło przygotowywać się do zmiany zimnej wojny w “gorącą”. Zarzucił Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, że jedynie mówi o obronie, podczas gdy w rzeczywistości przygotowuje się do działań ofensywnych.
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/szczyt-nato-warszawa-2016-relacja-na-zywo-ze-szczytu-nato/r6lwn5
Jak widać scena w tym teatrze na skalę światową jest przygotowana. Budzące się antagonizmy, pozorne drażnienie, aby przygotować konflikt.
Dochodzi do tego wizyta p. Bergoglio w Polsce podczas ŚDM 2016. Szefa wszystkich szefów. Na pewno nie obejdzie się bez spektakularnego przemówienia, a być może złożenia Polski w ofierze w rytuałach babilońskich.
Chyba nie na darmo stworzono ustawę o zrównaniu wojsk obcych na terenie Polski, z  armią polską:

Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zasadach pobytu i przemieszczania się wojsk obcych na terytorium RP. M.in. nadaje ona siłom obcych państw takie same uprawnienia jak te, które przysługują polskiej armii.”

http://pl.sputniknews.com/polska/20160522/2893064/polska-duda-obce-wojska.html

 

 

Teraz należy obserwować wezwania znajomych do WKU. Jeden brat w wierze ostatnio otrzymał takie wezwanie, na którym powołują się o obronę RP. Na razie nie wiadomo o co chodzi.
 Jest wielce możliwe przybliżenie się scenariusza podziału świata na 10 mocarstw czasów końca poprzez globalną wojnę:
Polska ma być w strefie Rosji.
Tak więc wszystko zmierza do realizacji tego programu Klubu Paryskiego. Zwłaszcza, że spoglądając na mapkę strefy Rosji widzimy same państwa przeciwne UE ale również będące pod wpływem Rosji Putinowskiej: Grecja, i wszystkie inne państwa postsowieckie.
Coś wisi w powietrzu, ale my łożymy nadzieję w Jezusie Chrystusie Królu królów.
 Jednakże nie bójmy się gdyż jak czytamy w Psalmie 33
“Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów”