Jedna z wielu moich ulubionych piosenek ze starego życia widziana jest teraz prze mnie z całkowicie innej perspektywy. Autorzy zapewne nie mieli nic wspólnego z chrześcijaństwem, aczkolwiek tekst tej piosenki stanowi uzupełnienie Słowa na 04.07.2016

 

Idziemy wytrwale spokojni o świat
Idziemy wytrwale, idziemy od lat
Spokojni o przyszłość, spokojni o cel
Idziemy wytrwale dzień za dniem

I to co za nami i obok nas
Nieważne już, niewazne już
I tylko czasami, chcę zmienić świat
Zmienić świat, chcę zmienic świat

I tylko nie mów mi
Że prawda zawsze lezy pośrodku
I tylko nie mów mi
Że wszystko można mieć
Nie mów mi
Nie mów mi

I krok po kroku i dzień za dniem
Idziemy wytrwale, idziemy wytrwale
I krok po kroku i dzień za dniem
Te same miejsca, praca i sen

To co z nami i obok nas
Nieważne już, nieważne już
I tylko czasami chcę zmienić świat
Zmienić świat, chcę zmienić świat

I tylko nie mów mi
Że najbezpieczniej stać zawsze z boku
I wszystko mieć
I wszystko mieć
Nie mów mi
Nie mów mi

________________

Świat zmienia znaczenie Biblii, modyfikuje, przekręca. Tym razem ja zaadoptuje piosenkę świata do naszego chrześcijańskiego rozumienia

 

 

Biblia mówi o wytrwałości chrześcijanina:

 

10) Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.

(List do Galatów 3:10

 

(6) Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy.

(List do Hebrajczyków 3:6

 

(7) Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.

(List Jakuba 5:7

______

 

“Idziemy wytrwale, idziemy od lat
Spokojni o przyszłość, spokojni o cel’

 

Mamy być spokojni o świat. My świata nie zmienimy, on skończy źle. Ważne jest tylko wyrwać że świata ciemności jak największa liczbę osób.

 

“I to co za nami i obok nas
Nieważne już, niewazne już
I tylko czasami, chcę zmienić świat
Zmienić świat, chcę zmienic świat”

 

To co za nami nieważne już i obok. To jest świat, już nie nasz.

 

“I tylko nie mów mi
Że prawda zawsze lezy pośrodku”

 

Nie mów mi że prawda leży po środku. Ona nie leży po środku. Prawda jest w Bogu Ojcu.

 

“I tylko nie mów mi
Że najbezpieczniej stać zawsze z boku
I wszystko mieć
I wszystko mieć”

 

Nie mów mi, że najbezpieczniej stać z boku.

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i …”

 

Nie mów mi że wszystko można mieć.

 

1 Tym

” Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.”

 

My idziemy wytrwale po nagrodę jaką jest życie wieczne przy Bogu