Nie jest to modny utwór. Nie są to także moje czasy. Nie jest to moja ulubiona wykonawczyni, ale przesłanie jest uniwersalne.

 

W tekście jest niestety wątek o tarocie, ale najważniejszy jest refren:

“Miłość jest jak cień człowieka, uciekasz, to cię goni, a kiedy ją gonisz ucieka, jak cień, jak cień…
Miłość jest jak cień człowieka, uciekasz, to cię goni, a kiedy ją gonisz ucieka, jak cień, jak cień…”

 

Na szczęście mam za sobą okres gonitwy za miłością 🙂

 

To co mogę polecić osobom wolnym, to nie szukanie na siłę miłości. Rób swoje, proś Boga o dobrego partnera/kę. Bóg Ojciec o wiele lepiej od Ciebie wie, kto jest dla Ciebie lepszy.

Pamiętam taką scenę z filmu pt “Spotkanie”. Rewelacyjny film o wierze i Jezusie. W baraku gastronomicznym obsługiwał Jezus. Powiedział on do pewnej dziewczyny mniej więcej tak: “Maggy, wiem że jedziesz do swego narzeczonego, ale mam dla Ciebie coś lepszego”.

W tym barze Jezus zrobił najsmaczniejsze ulubione potrawy wszystkich gości w barze. Najlepsze jakie kiedykolwiek jedli!!!!!

Pan Jezus zawsze ma dla nas coś najlepszego. Wystarczy prosić i nie przeszkadzać Mu.

 

1 Kor 13

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
9 Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 

____________________

Niebawem relacja z Wisły.

 

Mało co spałem, a więc później opiszę detale. Do późnych godzin była burza mózgów, następnie burza z deszczem,a na koniec  burza uczuć 🙂

 

Generalnie zjazd był jednym z lepszych.

Sześć osób utopiło swoje stare JA. Chwała Bogu Ojcu w imię Jezusa.