W Ewangelii Mateusza 4:1-11, czytamy o kuszeniu Pana Jezusa. Biblia mówi w Liście do Hebrajczyków 4:15 o tym, że Jezus „był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.”. Niektórzy sprytni Chrześcijanie próbując to analizować, zadają pytania. „Czy Jezus był w stanie zgrzeszyć, czy było to dla Niego niemożliwe?” Jedni mówią „On nie był w stanie grzeszyć”, podczas gdy drudzy mówią „On był w stanie nie grzeszyć”. My jednak zupełnie nie musimy zagłębiać się w tę dyskusję. Analiza psychologiczna drugiego człowieka jest dla nas trudną rzeczą. Jak więc możemy analizować psychikę Jezusa? Wystarczającym dla nas jest fakt, że wiemy, że był kuszony tak samo, jak i my jesteśmy kuszeni, i że nie zgrzeszył. W tym jest On dla nas przykładem. Wiemy, że jest Bogiem i wiemy też, że nie korzystał ze swoich Bożych umiejętności kiedy zszedł tu na ziemię jako człowiek. Bóg nie może być kuszony, a Jezus był. Wierzę dokładnie w to co Biblia mówi, że był On kuszony dokładnie w ten sposób, w jaki my teraz jesteśmy kuszeni, On jednak nie zgrzeszył. To jest to, co daje mi wiarę, że ja również mogę te pokusy przezwyciężyć, tak jak On to zrobił (Obj. 3:21).

Jezus był kuszony przez szatana przez 40 dni (Łk. 4:2). Przeciwstawiał się diabłu przez wszystkie te dni. To o czym tu czytamy to są jedynie ostatnie trzy pokusy. Jezus pokonał każdą z nich mieczem Ducha – „Napisano…”. Kiedy diabeł zauważył, że Jezus cytuje Słowo Boże, on również zaczął to czynić i rzekł mu: „Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.” (Mat. 4:6). A Jezus na to odrzekł: „Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.” (Mat. 4:7). Całą prawdę nie odkrywa się na podstawie jednego kawałka Pisma, ale w całym Słowie Bożym – tak, aby każdy z wersetów zgadzał się z resztą. Jeżeli szatan przytaczał Słowo Boże, aby spróbować zwieźć Jezusa, możesz być pewny, że to samo będzie robił względem ciebie. Jeżeli nie będziesz dobrze znał Słowa Bożego, zostaniesz zwiedziony. Jezus znał Słowo na tyle, aby odeprzeć każdą z pokus, którą podsuwał Mu szatan. Dobrze jest zauważyć na czym polegały pokusy, z którymi musiał się zmierzyć Pan Jezus, z tego względu, że szatan w ten sam sposób będzie również nas kusił.

1. Egoizm (Mat. 4:1-4). Zamień kamienie w chleb, aby zaspokoić swój głód.
a) Postaw swoje fizyczne potrzeby nad te duchowe. Jezus odpowiedział na to, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z Bożych ust.
b) Użyj mocy, którą dał ci Bóg dla własnej korzyści. Jezus odmówił czynienia tego. On korzystał ze swojej mocy np., aby pomnożyć chleb i rozdzielić go następnie między 5000 ludzi, ale nigdy dla samego siebie. Wielu kaznodziei padło ofiarą tej pokusy, korzystając z mocy i daru, które Pan Bóg im dał, w celu zarabiania pieniędzy na osobiste potrzeby.

2. Arogancja (Mat. 4:5-7). Skocz ze szczytu świątyni i przyjmij obietnice Boże jako swoją ochronę.
a)Podejmowanie kroku, którego Bóg nie powiedział ci, abyś go podjął – i jeszcze żądanie spełnienia się Bożych obietnic. Jezus odpowiedział, że nie powinniśmy czynić ryzykownych rzeczy, tak aby nie kusić Pana. Niektórzy niemądrzy Chrześcijanie kiedy są chorzy nie biorą leków i oczekują, że Bóg ich nadnaturalnie uzdrowi. To już nie jest wiara, ale arogancja. To jest samobójstwo! Leki zostały stworzone przez Pana i powinniśmy z nich korzystać. Jeżeli są schody, które prowadzą na dół ze szczytu świątyni, powinniśmy z nich skorzystać, a nie skakać!! Bóg nie będzie nas ochraniał, jeżeli skoczymy. Jeżeli natomiast bylibyśmy w dżungli, gdzie leki nie są dostępne to możemy prosić Pana o uzdrowienie bez pomocy leków, a On nas uzdrowi – ale nie wtedy kiedy On zapewnia nam dostęp do leków.
b) Uczyń coś spektakularnego, aby pokazać się innym, że jesteś Synem Boga. Pokusa poszukiwania ludzkich zaszczytów. Jezus odmówił czynienia spektakularnych rzeczy i cudów dla ludzkich zaszczytów.

3. Kompromis (Mat. 4:8-10). Wzięcie pod władanie wszystkich królestw tego świata oraz ich chwałę poprzez pokłonienie się szatanowi.
a) Dobądź dobrej rzeczy w zły sposób – poprzez bezprawny skrót! Czyn bezprawny jest równy pokłonieniu się szatanowi. Jezus wybrał długą, żmudną drogę Krzyża i odmówił wszelkich skrótów.
b) Goń za chwałą, którą oferuje ci ten świat – pieniądze i zaszczyty, pozycja i siła (zarówno w świecie, jak i w kościele). Jezus powiedział, że tylko Boga należy czcić, nie szatana, ani pieniądze, ani żadną inną rzecz, którą oferuje ten świat. Wielu kaznodziei dąży do pozyskania większej liczby odbiorców, poprzez milczenie na niektóre tematy (o których Bóg chce, aby oni mówili), i dzięki temu zadowolenie każdego z nich. Pozyskują dzięki temu większą rzeszę odbiorców, ale to to samo co pokłonienie się szatanowi.

Szatan przychodzi do nas we wszystkie te sposoby, tak samo jak przyszedł do Jezusa. Jezus przepędził go za pomocą Słowa Bożego, i my również możemy dokładnie tak samo robić.

 

Tłumaczyła Weroniczka. Dziękuję w imię Jezusa.

___________

Nie do końca zgadzam się z Z. Poonenem.

Większość leków nie jest od Boga.

Należy także wiedzieć, iż Zac jest typem ewangelisty odrzucający świat duchowy: uzdrowienia, uwalnianie.

Niesie to za sobą pewne implikacje. W sytuacji testu nie zdajemy się na Boga, ale na własne czyny. Jesteś lekko przeziębiony? od razu do lekarza.