Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Inteligencja czy mądrość?

Witam serdecznie po przerwie.

 

 

Niedawno w rozmowie z pewną chrześcijanką ukazałem różnicę między inteligencją a mądrością, ponieważ podkreśliła ona inteligencje pewnego niechrześcijanina. Chciałbym teraz to nakreślić i szerzej opisać.

 

Zwykło się mówić o kimś, kto jest bystry – człowiek o wysokiej inteligencji.

Czymże ona jest, ta owa inteligencja?

Inteligencja (od łac. intelligentia – zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów. wikipedia

 

Mówi się o Kubie Wojewódzkim jako inteligentnym człowieku, a także o wielu aktorach, wokalistach, pisarzach.

Dajmy na to Marka Hłasko. Wg mnie był to człowiek wysoce inteligenty tak samo jak Zbigniew Cybulski. Czy jednak byli oni mądrzy? No nie byli. Obaj byli alkoholikami. Cybulski stanowił antywzór męża i ojca. Świat jednak się zachłystywał takimi osobami i czyni to nadal. Uważa się Tomasza Raczka i Marka Niedźwieckiego za mężczyzn inteligentnych. z tego co wiem to obaj są homoseksualistami.

 

Kim zatem jest człowiek mądry?

Mądrość wg teorii:

Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia.
2. W głębszym sensie, często stosowanym w różnych religiach, mądrość oznacza zdolność do działania nacechowanego głębokim, emocjonalnym zaangażowaniem, zwiększającego w długiej perspektywie czasowej nie tylko dobro własne, ale też dobro ogólne. W tym sensie używa się tego terminu w takich zwrotach jak np. mądrość życiowa, czy mądrość rodzicielska.

W obu tych znaczeniach mądrość wymaga nie tylko samej wiedzy, lecz także szeregu predyspozycji psychicznych, ale też duchowych i etycznych, takich jak:

umiejętność oceniania spraw z jak najszerszej i możliwie jak najbardziej obiektywnej perspektywy;
umiejętność panowania nad własnymi emocjami i popędami;
posiadanie sprawnego mechanizmu psychicznego podejmowania decyzji
i wielu innych.”

 

Jak czytamy jest to generalnie:

 umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty.

 

Nie wiem jak Wy, ale ja się bardzo zgadzam z tę definicją mądrości.

Mądrość sprawdza się zawsze w dłuższej perspektywie. My wiemy, że zbawienie będzie w przyszłości i staramy się nie grzeszyć. świat żyje chwila tu i teraz.

My jako chrześcijanie biblijni wiemy, że trzymając się Słowa Bożego, wypełniając wolę Ojca będziemy mądrzy. Nieprawdaż?

Przeciwieństwem mądrości jest głupota.

W Psalmie 14.1 oraz Psalmie 53.1 czytamy, „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga.”

Tak więc mamy do czynienia z pewną korelacją. Człowiek głupi to ten, który nie wypełnia woli Ojca. Człowiek mądry wypełnia wolę Ojca.

 

Jak na czasy Jezusa, faryzeusze byli ludźmi inteligentnymi, aczkolwiek głupimi. Dziś mamy to samo. Na piedestale są ludzie rzekomo inteligentni jak Wojewódzki, Kwaśniewski, Urban i etc, ale Słowo Boże rozumieją tacy ludzie jak apostołowie: rybak urzędnik skarbowy. Jedyną osobą inteligentną był Paweł. Stał się on jednak mądry.

 

Cytaty z biblii traktujące o mądrości:

 

Ks. Wyjścia

(1) Besaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana.

(Ks. Wyjścia 36:1,)

 

 

1 Ks. Królewska

(9) Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza.

(1 Ks. Królewska 5:9, )

 

(10) Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan.

(1 Ks. Królewska 5:10,)(4) Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował,

(1 Ks. Królewska 10:4, )

 

(8) Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość!

(1 Ks. Królewska 10:8, )

(41)

A czyż pozostałe dzieje Salomona oraz wszystko, co zdziałał, i jego mądrość nie są spisane w Księdze Dziejów Salomona?

(1 Ks. Królewska 11:41, )

2 Ks. Kronik

(10) Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu; któż bowiem zdoła sądzić ten lud Twój wielki?

(2 Ks. Kronik 1:10, )

 

(12) przeto daję ci mądrość i wiedzę, ponadto obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed tobą i nie będą mieli po tobie.

(2 Ks. Kronik 1:12, )(3) Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował,

(2 Ks. Kronik 9:3,

 

)(7) Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni wciąż stoją przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość.

(2 Ks. Kronik 9:7, )

 

Ludzie biblijni to nie inteligentne błazny, ale ludzie mądrzy.

 

Świat jest zafascynowany erudycją ludzi, inteligencją, ale ci ludzie tak bardzo wyedukowani i bystrzy, nie potrzebujący Boga, w sytuacji problemów psychicznych padają jak kawki zwracając się często do…chrześcijan.

 

 

Niechaj pointa tego wywodu będzie list do Rzymian:

 

Rzymian 1.28

” A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.’

 

 

“Rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” Łk 10

 

 

 

Updated: 1 lipca 2016 — 08:11

22 komentarze

Add a Comment
 1. M. H. to był straszny pesymista ( przesadnie oszpecał rzeczywistość )… Realista oddaje świat ludzki takim jakim jest, a optymista przesadnie go upiększa.

  1. To uczucie gdy widzisz że detmold nazywa kogoś pesymistą i zastanawiasz się czy ktoś Mu się nie włamał na konto 😀

 2. Widziałem dzisiaj piękną tęczę na niebie po lekkim przekropieniu. Nie wiem jak wy, ale ja myślę, iż to dobry znak.

  1. detmold wspaniała rzecz kiedy Ty piszesz o takich obserwacjach 🙂

 3. A ja widzialem 3 czarne koty przed soba i chyba jeden bialy hehe po niwygdnej dla mnie sytuacji.

 4. Odnośnie zagadnienia. Przykład, Dawid Wilkerson, śpiący w mogile, miał przed sobą grono słuchaczy amerykańskich zupełnie innych mentalnie od polskich. Gdyby ktoś nauczał w Polsce w myśl pojmowania amerykańskiego miałby praktycznie zerowy oddźwięk. Przeciętny polski człowiek wymyśli 1000 i 1 różnych problemów byle by za bardzo nie narazić się innym swoim własnym posztrzeganiem Boga w kontekście Biblii, a nie tak jak naucza tradycja katolicka.

  1. Z mojego ( może mylnego ) doświadczenia wnioskowałem, iż np. Niemcy to tak porządni, a raczej uporządkowani ludzie , że przez myśl mnie nie przechodziło, iż tam mogą być lenie i kradzieje, nie to co w naszym skatoliczałym kraju, jednakże wszędzie lucyferiańskie nauki ( różnopostaciowe ) dają takie same zgniłe owoce…

 5. otóż to, sama inteligencja nie zawsze skłania do mądrych wyborów i postepowania, może prowadzić też do pychy, natomiast mądrość uczy nas roztropności w słowach i w zachowaniu. Bóg daje nam rozeznanie, a kto pełni Jego wolę, temu Bóg przydaje swej mądrości. Ważne przede wszystkim swoją postawą przede wszystkim świadczyć że stoi się światłości Boga i w Jego Prawdzie 🙂

  1. Już sam brak pychy a raczej posiadanie pokory w człowieku jest oznaką posiadanej mądrości 🙂

 6. Przypomina mi się fragment kazania pastora, który niedawno gościł u nas w zborze. Opowiadał, jak jeszcze przed swoim nawróceniem spotkał się na kawie z kolegą, który był lekko upośledzony umysłowo. Rozmawiali m. in. o wierze i ten kolega powiedział mu coś takiego:
  “Brian, jestes głupi, że nie wierzysz w Jezusa”
  Wtedy dziwił się, jak człowiek upośledzony może mówić coś takiego jemu, osobie wykształconej i inteligentnej.
  Znaczenie tych słów dotarło do niego dużo później, kiedy usłyszał Ewangelię głoszoną na ulicy komuś innemu.
  Chwała Chrystusowi!

  1. Bodajże w wikipedii Ewangelia Jana jest podsumowana jako ta najbardziej uboga ze względu na słownictwo, powtórzenia, nawet jacyś bibliści doszukiwali się gnostyckich porównań u Jana. W moim odczuciu jako osoby kochającej język jest to najpiękniejsza ewangelia. Jan nie musiał być pięknomówcą z zasobem słów jak Paweł, pisał prosto, a jednocześnie od razu widzimy, że żaden człowiek by tego nie napisał bez Ducha Świętego. Duch ujawnia się tu w każdym wersecie. Może Jan w swoich czasach nie zostałby uznany za inteligentnego, ale na pewno posiadł mądrość.

   1. Mi też bardzo mocno przypadła do serca ewangelia Jana.
    Słowa spisane przez Jana przeszywają moje serce i duszę.
    Łzy same płyną ze wzruszenia i ta wielka radość zasiana w sercu nie do opisania.

 7. A ja wolę być głupi.

  (25): Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie. (26): Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia! iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu; (27): Ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. (28): A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył. (29): Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem jego. (30): Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, (31): Aby, jako napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił. [Biblia Gdańska, 1kor 1]

  Mądry na pewno nie jestem…

  (18): Niechajże nikt samego siebie nie zwodzi; jeźli się kto sobie zda być mądrym między wami na tym świecie, niech się stanie głupim, aby się stał mądrym. (19): Albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga; bo napisano: Który chwyta mądrych w chytrości ich; (20): I zasię: Pan zna myśli mądrych, iż są marnością. (21): A tak niech się nikt nie chlubi ludźmi; albowiem wszystkie rzeczy są wasze. [Biblia Gdańska, 1kor 3]

  1. mieszasz Karol ludziom w głowach chcąc zapewne byc oryginalnym, ale to ma inne znaczenie.
   Biblia jest pełna środków stylistycznych i należy je rozumieć.
   Musisz uważać na to co piszesz, ponieważ sa tutaj ludzie jeszcze nie narodzeni i zauważą sprzeczności, a tak nie jest.

   “iechajże nikt samego siebie nie zwodzi; jeźli się kto sobie zda być mądrym między wami na tym świecie, niech się stanie głupim”

   tutaj jest mowa o brzydzeniu się pychą, o nie szczyceniu sie mądrością.
   Musisz zrozumiec Karol, że wiele rzeczy w Biblii nie traktuje sie literalnie

   1. Nie chce myśleć gdzie bym dziś był, gdyby nie ludzie którzy w odpowiednim momencie potrafią mnie trzasnąć w łeb.

    Rozłożyłeś mnie na łopatki i z całą stanowczością muszę Ci przyznać rację.

    1. Brawo za pokorę. 😉

    2. dla Karola

     Willie Nelson – Always On My Mind

     .https://www.youtube.com/watch?v=R7f189Z0v0Y

     bądź sobą ale z Bogiem
     da szie ?

     da…
     albowiem Bóg dał nam wolność tą,
     tę, którą szie nam odbiera
     może i wolność Ci odbiorą,
     ale Duszy nie… Amen

     cygan

     1. Lubię pychę.
      Np. dziś jadłem pycha pierogi z jagodami. Mamusia zrobiła, bo ja bym pewnie przypalił.
      Kiedyś przypaliłem wodę
      na herbatę
      i wyszła kawa 😀

    3. wow! Brawo Karolu 🙂

  2. człowiek szie uczy do końca życia,
   bywa czasem, że umrze głupszy
   niż po urodzeniu, że był

   widzę Karol, że masz pokorę,
   nie pysznisz szie mądrością,
   jednak jesteś mądry
   jak, na Karola przystało…

   i, nie pozwól sobie tego odebrać

   seler

 8. Nie idealizujmy aż tak bardzo tego Salomona i jego mądrości jako wielkiego atutu. Na wielu (haniebnych) polach, śmiało, może konkurować z najgorszymi naczelnikami w historii KK… Czyli w rezultacie nie był taki mądry…, albo był za mądry, i to go zgubiło. Tzn. jego “mądrość” polegała bardziej na zdolnościach sądzenia, zarządzania, obszernej wiedzy i tym wszystkim co jest splendorem dla świata. Zresztą Sam Piotrze napisałeś: “My jako chrześcijanie biblijni wiemy, że trzymając się Słowa Bożego, wypełniając wolę Ojca będziemy mądrzy.” – to jednoznacznie dyskwalifikuje Salomona jako mądrego. Ja mogę jedynie dodać, że prawdziwa mądrość to bojaźń Pańska:
  “Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę.”
  “Bojaźń Boża – zaiste mądrością, roztropnością zaś – zła unikanie.”
  “Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.”
  “Treścią mądrości jest bojaźń Pańska, rozsądkiem – poznanie Świętego.”
  “Koroną mądrości – bojaźń Pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie. A Pan ją przejrzał, policzył. Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał, i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają.”
  “Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, i dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: