Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jah – egipski bóg księżyca.

Jak ostatnio pisałem nurtuje mnie określenie Boga jako Jahwe.

Nie twierdzę, iż jest to jedno z imion szatana, ale… sprawę należy zbadać.

Poprosiłem więc Martę o przetłumaczenie znalazłszy tekst na stronie angielskojęzycznej.

Oto on

 

Jimmy Dunn

Wiele zagadnien związanych z systemem wierzeń starożytnego Egiptu wiąże się z dużą złożonością. Zrozumienie zmieniających się w czasie ról bożków takich jak Re, Ozyrys i Amon jest trudne, jeśli nie niemożliwe do osiągnięcia. Taki stan rzeczy spowodowany jest ogranicznym dostępem do solidnych źródeł historycznych, które przetrwałyby do dzisiejszych czasów. Jednak żaden z bogów, wchodzących w kanon egipskich bóstw, nie budzi więcej kontrowersji od boga księżyca Jah.

ha

Księżyc

To interesujące, że najwcześniejsze odwołania do słowa Jah w historycznych źródłach, podchodzących ze starożytnego Egiptu, odnoszą się do księżyca, rozumianego jako satelity ziemi w swojej fizycznej postaci. Z tego też względu słowo to w odniesieniu do bożka staje się zarazem koncepcją lunarnego antropomorficznego bóstwa, którego manifestacje obejmują półksiężyc nowiu, ibisa i sokoła. Manifestacje te wiąże się w źródłach hieroglificznych z innymi bóstwami księżycowymi, Thoth i Khonsu.

yah2

Thoth z głową ibisa

Nie trudno się domyślic, że kontrowersje wokół egipskiego boga Jah wynikają głównie z podobieństwa jego imienia do starotestamentowego imienia Boga Żydów i chrześcijan, Jahwe. Jak wiemy oba te narody, Egipcjanie i Żydzi, były ze sobą przemieszane. Czy kult tego egipskiego bożka powstał w wyniku obserwacji działania Boga Jahwe wśród Izraela?

W rzeczywistości mieszanie się Egipcjan z innymi nacjami i kontakty z innymi narodami sprawiają, że badanie tego zagadnienia w egipskiej mitologii staje się dużo trudniejsze.

Tak naprawdę bardzo mało wiemy o kulcie boga Jah. Nie znamy żadnych źródeł, mówiących o świątyniach lub innych miejscach, w których mógł byc czczony. Mamy jednak pewnośc, że kult ten występował, czego potwierdzeniem jest treśc starożytnego papirusu Ani. Nawiązania do Jaha znajdujemy w rozdziale 2 i 18 tego źródła.

Zaklinam Cię byś przyszedł za dnia i żył po śmierci. Są to słowa wypowiedziane przez Ozyrysa: Jedyny jasny jak bóg księżyca – Yah. Jedyny lśniący jak Yah.”

“”[Zaklęcie to] przejechać do ziemi Amentet dzień Słowa wypowiedziane przez Osiris Ani.. Hermopolis jest otwarty, moja głowa jest zamknięte [by] Thota Oko Horusa jest idealny; podałem oko Horusa i moja ozdoba jest chwalebne na czole Ra, ojca bogów Ozyrys jest ten, kto jest w Amentet Rzeczywiście, Ozyrys wie, kto tam nie ma;… nie jestem tam jestem bóg księżyca Iah wśród bogowie;. I nie zawieść Rzeczywiście, Horus stoi, bo uważa cię wśród bogów “. (zx translatora – brak tlumaczenia)

Ślady popularności bożka o imieniu Jah znajdujemy w źródłach historycznych z Państwa Środka, do którego wyimigrowało wiele osób z Lewantu i Hyksosu. Hyksosi i państwa leżące na obszarze Lewantu znajdowały się wówczas pod panowaniem Egiptu. Stąd tez jest dalece prawdopodobne, że wzajemne relacje narodów Palestyny, Syrii i Babilonu były ważnym czynnikiem w rozwoju kultu tego bożka w Egipcie. George Hart w swoim Leksykonie egipskich bogów i bogińwskazuje na to, że cudzoziemcy w Egipcie mogą utożsamiac Jah z akadyjskim bożkiem księżyca – Sinem, któremu poświęcona była ważna świątynia w Harron w północnej Syrii. Zupełnie jak Thoth, Sin był bogiem mądrości, ale określano go również jako Brat Ziemi, Ojciec Słońca, Ojciec Bogów, i wiele innych.

Później, w czasach Nowego Państwa (okres w historii Egiptu trwający od 1570 do 1070 pne) i panowania dynastii tebańskiej, imię boga Jah było częścią składową imion członków tej dynastii. Córka króla z XVII dynastii, Tao I, nosiła imię Yah-hotep, co oznaczało “Yah jest zadowolony”. Imię kolejnego i ostatniego króla z XVII dynastii, Kamose, również może pochodzic od imienia Yah. Kamose oznacza Narodził się byk. Bożek Sin przedstawiany był jako młody byk z silnymi rogami, a Jah był z tym bożkiem utożsamiany. Inną interpretacją imienia pierwszego króla z XVIII dynastii, Ahmose, jest Yahmose, co oznaczałoby “Narodził się Jah”.

W grobowcu Totmesa III z XVIII dynastii, zwanego często Napoleonem Egiptu, znajduje się obrazek, przedstawiający tego króla w towarzystwie swojej mamy i trzech królowych, w tym Sit-Yah, córki boga księżyca. W źródłach, pochodzących z czasów panowania kolejnych dynastii, ślady księżycowego kultu boga Jah spotyka się sporadycznie.

Na podstawie faktów historycznych można stwierdzic, że podobieństwo imienia bożka Jah do imienia hebrajskiego Boga Jahwe znaczy niewiele. W tamtym okresie potężny bóg jednego ludu mógł byc przejęty przez inne ludy i prawie całkowicie przedefiniowany. Bożek ten w Egipcie nie osiągnął dużego znaczenia i jest mało prawdopodobnym, że miał większy wpływ na inne religie w swojej egipskiej postaci. Bardziej prawdopodobne jest to, że Egipcjanie przejęli go pod wpływem wierzeń innych ludów.

źródło: http://www.touregypt.net/featurestories/yah.htm

Niech tekst ten będzie punktem wyjścia do naszych poszukiwań.

Ja nieodmiennie uważam, że Bóg w czasach ST nazwał się “Ja jestem”, a Jego lud nazywał go nie Jahwe, a “Pan” i “Bóg”.

Kiedyś w Radomiu polemizowałem że Świadkami Jehowy. Powiedziałem im, że w NT ani razu Bóg nie został nazwany Jahwe.

 

Wkipedia podaje:

“Niektórzy uczeni podają hipotezę, jakoby kult Jahwe został przejęty z wierzeń ugaryckich. Przeczy temu tradycja elohistyczna. Imię Jahwe występuje w tekście masoreckim Starego Testamentu 6828 razy. W 25 przypadkach występuje w skróconej, późniejszej formie Jāh. ”

 

Teraz zachodzą pytania:

 

 1. Skąd się wzięły wierzenia ugaryckie?
 2. Kim byli masoreci i czy można im ufać?

 

Ad1

 

Ugarit[1] (Ugaryt) – starożytne miasto-państwo i port o znaczeniu międzynarodowym, na terenie antycznego Kanaanu, leżące na wybrzeżu Morza Śródziemnego, obecnie w Syrii. Odkryte w 1929 roku przez francuską ekspedycję archeologiczną prowadzoną przez Claude Schaeffera na terenie tell Ras Szamra (miejsce wykopalisk), na północnych przedmieściach Latakii.

Miasto było prężnym ośrodkiem handlowym na szlakach łączących Mezopotamię z Cyprem, Egiptem i Kretą. W ruinach Ugarit odkryto świątynie Baala i Dagona, fortyfikacje i resztki pałacu w stylu wzorowanym na architekturze egejskiej. Wyroby z kości słoniowej i brązu wykazują podobieństwo do wyrobów egipskich i hetyckich”

Wikipedia.

 

 

Ad2

Masoreci (hebr. ‏‎, czyt. baʽalé hammasoráh, „panowie tradycji”)

Czy można im ufać?

 

“Alfabet hebrajski, jak większość alfabetów semickich, składa się wyłącznie z liter zapisujących spółgłoski; stałe struktury samogłoskowe języka hebrajskiego jego użytkownicy znają na pamięć. Jednak po 70 roku n.e., kiedy Rzymianie zniszczyli Drugą Świątynię, a większość Żydów znalazła się w diasporze, język hebrajski zaczął wychodzić z codziennego użycia i zanikała znajomość systemu samogłoskowego. Mogło to powodować błędne odczytanie świętego tekstu, stąd brak zapisu samogłosek stał się zagrożeniem dla samego judaizmu, a tym samym dla tożsamości narodowej Żydów. Zapobiec temu zagrożeniu udało się w wyniku kilkusetletniej pracy trzech niezależnych grup kopistów Tory, nazywanych dziś masoretami.”

 

Teraz dochodzimy do sedna:

 

“Masoreci w szczególny sposób potraktowali też imię Boga – JHWH. Z uwagi na to, że Żydzi nie wymawiali tego imienia i odczytywali zamiast niego Elohim lub Adonai, Masoreci uzupełnili spółgłoski JHWH samogłoskami co dawało w efekcie brzmienie imienia Bożego jako Jehowi, Jahowa lub Jehowa. Imię Boga w tych brzmieniach było powszechnie używane do XX wieku, kiedy badania nad językiem starohebrajskim mające na celu odtworzenie najbardziej prawdopodobnej wymowy wskazały na formę Jahwe, uznawaną przez znaczną większość badaczy.”

 

Obecnie czytam ST w wersji Septuaginty i z tego co pamiętam, nie znalazłem tam imienia Jahwe.

W kwestii tej będę szukał dalej.

______

 

Dziękuje Marcie za tłumaczenie w imię Jezusa.

Updated: 22 maja 2016 — 15:14

127 komentarzy

Add a Comment
 1. Imię Boga – “Jahwe” jest bardzo ważne, bo już nie długo pojawią się sataniści, którzy będą nazywać Lucyfera Bogiem i co wtedy? Bóg poucza nas, żebyśmy nie używali jego imienia do błahych celów, ale właśnie po to, żeby odróżnić go od fałszywych bóstwo – bożka Allaha (dla muzułmanów Boga) – bożka Lucyfera (Bóg dla Iluminatów).

  1. My mamy imię JEZUS – nie dano nam innego imienia.

   1. JEZUS- ZBAWICIEL 🙂

   2. Tak to prawda, że człowiek może być zbawiony tylko przez Jezusa:
    “I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4:12)
    Ale nie mogą zapominać, że Jezus jest Synem Boga Jahwe.
    Chrześcijanie wierzą w realną osobę, która posiada imię w Jezusa Chrystusa Syna Boga i tak samo wierzą w jego Ojca i Boga Jahwe.Rozumiecie? Dwie osoby z dwoma rożnymi imionami, jednak jedno pochodzi od drugiego.JESZUA znaczy JAHWE ZBAWIA.

    1. Jezus jest Bogiem i nie nazywa się Jahwe

     1. A gdzie napisałem, że Jezus nazywa się Jahwe? Napisałem, że jego imię oznacza “Jahwe zbawia”.

      1. a gdzie napisałem, że Ty tak napisałeś?
       Napisałem, że Jezus to imię Boga.

       1. może napiszę błędnie ale czy czasami jest tak, że Jezus jest synem człowieczym- synem Boga? W Piśmie mamy określenie Jezusa jako boga? jeszcze kwestia Trójcy Św. wiem, że Bóg to Jezus i Duch Św. ale mimo wszytsko proszę o odpowiedz.

       2. Adminie, proszę napisz konkretnie na jakiej podstawie takie stwierdzenie.

        1. annamaria, po prost… kliknij na ten napis 🙂

       3. dziękuję, nie założyłam okularów;)

    2. Jedno pochodzi od drugiego. Tak samo jak Jeremiasz-YirmeYAHu, albo Izajasz- YeshaYAHu. Imię Jezusa to JAHushua po hebrajsku (co oznacza JAH Zbawia). Powinniśmy znać imię naszego Zbawiciela ponieważ szatan będzie posługiwał się greckim imieniem Jezus. Tak samo jak “Bóg”, czy “Ojciec”. Dla satanisty bogiem jest szatan, a Pismo Święte wyraźnie mówi, że imię naszego Boga to JAHWE. Bóg się przecież nie zmienia. Jest takim samym Bogiem Starego i Nowego Testamentu.

     1. “Pismo Święte wyraźnie mówi, że imię naszego Boga to JAHWE”
      Moniko, jeśli Pismo tak mówi, to powinnas oprzeć się na Piśmie.

      1. Nie wiem co masz na myśli?:) tam gdzie w hebrajskich przekładach występuje imię JAHWE to u nas jest tłumaczone jako “Ojciec”, albo “Pan”.

       1. jeśli tak, to mnie odpowiada bardzo Ojciec i Jahwe jest dla mnie zbedny

       2. Moniko 🙂
        “Polska forma pierwszego członu imienia – Jezus – pochodzi od łac. Iesus, które z kolei pochodzi od greckiego Ἰησοῦς (Iesous). Grecka forma jest zhellenizowaną formą hebrajskiego lub aramejskiego imienia ישוע) יֵשׁוּעַ ; Yēšuaʿ, Joszua), które z kolei jest skróconą formą hebrajskiego יְהוֹשֻׁעַ lub יהושוע, יהושע) יְהוֹשׁוּעַ; Yehōšuaʿ, Jehoszua) lub w języku polskim Joszua (alternatywne formy: Jeszua, Joszue)[3][4]. W języku hebrajskim יְהוֹשֻׁעַ (Yehōšuaʿ )”
        Imię Zbawiciela Nie zaczyna się “Jah…” jak napisałaś, co widac powyżej.
        To nieprawda, że w Biblii Hebrajskiej znajdziesz słowo “Jahwe”.
        Sprawdź sama:
        http://tanach.leszek-kwiatkowski.eu/
        🙂
        Tetragramu też nie znalazłam (chyba, że źle szukałam)

       3. Polecam sprawdzić: http://bibliaapologety.com/#WLC

        Księga Amosa 4:13
        „ON to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. JAHWEH, BÓG Zastępów, jest Imię JEGO.”

        Księga Amosa 5:8
        „Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi – JAHWEH jest Imię JEGO.”

        Księga Zachariasza 14:9
        „A JAH będzie królem nad całą ziemią. Wówczas JAHWEH będzie jeden i jedno będzie JEGO Imię.”

        Wielu biblijnych Izraelitów związanych z BOGIEM JAHWEH nosiło cząstkę Imienia swego STWÓRCY w swoim własnym imieniu. Przykłady: Eliasz / EliJahu, Jeremiasz / JirmeJahu, Izajasz / JeszaJahu, Nehemiasz / NehemJah, Ezechjasz / HizkiJahu i wiele, wiele więcej. Chwalebną tradycję w Narodzie Wybranym stanowiło oddawanie czci PANU JAHWEH poprzez nadawanie dzieciom imion, które zawierały w sobie trzon Najwyższego Imienia – JAH bądź JAHU – i w szczególny sposób wywyższały BOŻE dzieła, opisywały charakter WSZECHMOGĄCEGO czy też upamiętniały relację Izraelitów z ich BOGIEM. Ich znaczeniem mogło być dla przykładu „JAHWEH jest Ocaleniem”, „JAHWEH moim BOGIEM”, „JAHWEH pociesza”, „JAHWEH wyzwala”, „Powołany przez JAHWEH”, „Umiłowany przez JAHWEH”.

        Postępując zgodnie z tą właśnie zasadą, w celu przyniesienia Chwały Swojemu Imieniu, a także po to, by wyjawić ludziom cel zesłania Swojego Jedynego SYNA na ziemię, BÓG JAHWEH nakazuje nadać MU Imię posiadające wyjątkowe, unikalne znaczenie. Imieniem tym jest JAHUSZUA, a jego znaczeniem: „JAHWEH Zbawia”.
        Sam Zbawiciel mówi „Przyszedłem w imieniu OJCA MEGO, a nie przyjęliście MNIE.” (Ewangelia Jana 5:43. Dlaczego Zbawiciel miałby przyjść i przyjąć imię greckie nie posiadające żądnego znaczenia?
        Imię SYNA to „Imię ponad wszelkie imię” jak to napisano w Liście do Filipian 2:9-11:

        „Dlatego też BÓG GO nad wszystko wywyższył i darował MU Imię ponad wszelkie imię, aby na Imię JAHUSZUA zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że JAHUSZUA jest PANEM – ku chwale BOGA OJCA.”

        Jakie konkretnie Imię jest ponad wszelkie imię?

        „Wstańcie! Błogosławcie JAHWEH, BOGA naszego! Błogosławiony jesteś, JAHWEH, BOŻE nasz, od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe Imię TWOJE, wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. TY, JAHWEH, jesteś Jedyny.”
        – Księga Nehemiasza 9:5-6

        „I będę dziękował Twemu Imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje Imię i obietnicę… będą Ci dziękować, JAHWEH, gdy posłyszą słowa ust Twoich; i będą opiewać drogi JAHWEH.”
        – Psalm 138:2-5

        Skoro Imieniem ponad wszelkie imię jest JAHWEH, jedynie JAHUSZUA może być Imieniem ZBAWICIELA.
        SYN odziedziczył „znamienitsze Imię”, jak to napisano w Liście do Hebrajczyków 1:4:

        „i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył Imię.”

        JEżeli chodzi o tetragram JHWH / JHŁH (wymawiany jako “Jahwe”) pojawia się w ponad 6800 miejscach w samym Starym Testamencie.

       4. Moniko 🙂 Przykro mi, ale słowa Jahwe nie znalazłam ani w Biblii Hebrajskiej, ani w Biblii Króla Jakuba, ani Gdańskiej, ani Warszawskiej.
        Tetragramu zresztą też nie (może nie umiem szukać ?)

       5. http://biblehub.com/hebrew/3068.htm tu znajduje tetragram 6200 razy

        1. ponoc najbardziej czysta biblia z roku 1671, którą popiera ruch King James Only nie zawiera imienia Jahwe

         https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_%E2%80%9ETylko_Kr%C3%B3l_Jakub%E2%80%9D

       6. Jezus powiedział: “Ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”.
        Imię JEZUS wystarczy ! 🙂
        Szkoda czasu na zbędne spory 🙂

       7. Magdaleno, widocznie źle szukasz 😉

      2. Piotrze, Ty w takim razie również powinieneś oprzeć się w tekscie o Pismo, nie o jakieś teksty przetłumaczone:)

       1. z tym że tu jest mowa o egipskim bogu księżycaa z tego co wiem takiego nie ma w Biblii, tak jak nie ma Zeusa, Horusa, Marsa itp.
        Annamaria,
        na tym blogu są tematy parabiblijne również, a nie stricte biblijne. Jest także polityka, , humor, ekumenia..
        z Bogiem

     2. Jest tez netanYAHu

  2. Przestań zwodzic, Panem Panów jest Jezus Chrystus, i jedynie w tym imieniu wzywamy i prosimy Boga o pomoc, to działa. W innym przypadku jesteś Palnar kłamcą i zwodzicielem i nie znasz naszego Pana.
   O co proście Ojca w moim imieniu to zostanie wam dane…
   Palnar opuść ta stronę aby nic złego ci się nie stało i proś Jezusa Chrystusa o łaskę i pomoc.

   1. Mówiąc, że imię Boga jest nie ważne to jak jakby mówiło się, że można poznać Syna Bożego, Mesjasza i Odkupiciela nie znając jego imienia – Jezus.Ciekawe jest to z jaką agresją reagują osoby, którym mówi się o Bożym Imieniu.Czyżby się go bali albo brzydzili?

    1. Palnar 🙂
     J.17

     6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. 9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem3, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś4, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął”
     Jezus mówi tutaj, że objawił uczniom imię Ojca.
     Jakie Palnar ? Jedynym imieniem, którym Zbawiciel nazywał Boga jest OJCIEC (czy może znajdziesz w Piśmie jakieś inne, którego używał).
     Imię w dawnych czasach oznaczało też charakter. Jezus pokazał nam charakter Boga. Poza tym mówił: “Ja i Ojciec jedno jesteśmy”, a do Filipa (na prośbę “pokaż nam Ojca”) powiedział: “tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie Filipie”
     Nie rozumiesz Palnar ? Nie musisz znać innego imienia – imię JEZUS wystarczy ! 🙂

     1. Urwało mi się: “a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo”.

     2. Tak jest Magdaleno!
      🙂

 2. ,,Różne formy jego zapisu można spotkać w źródłach pozabiblijnych, niektórych rękopisach Septuaginty oraz rękopisach qumrańskich. Nie występuje w Nowym Testamencie, wspominają jednak o nim Ojcowie Kościoła.

  Etymologia i pierwotna wymowa tetragramu jest nieznana. W literaturze naukowej można spotkać liczne próby ustalenia prawidłowej wymowy tetragramu; obecnie większość uczonych opowiada się za formą Jahwe.”

  ,,Paul Kahle zbadał dostępne przedchrześcijańskie kopie Septuaginty, wersje Akwilii, Symmachusa oraz świadectwa Orygenesa i Hieronima i stwierdził, że w pierwotnym tekście Septuaginty występował tetragram pisany literami paleohebrajskimi lub aramejskimi. Późniejsze pojawienie się kyrios było efektem pracy chrześcijańskich kopistów”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tetragram

  https://archeologiabiblijna.wordpress.com/2012/03/12/boski-jahwe-na-ossuariach-z-i-wieku-czy-to-najstarsze-zabytki-chrzescijanskie/

  ,,Około 60% rękopisów biblijnych zawiera tekst zgodny z tekstem masoreckim, około 5% manuskryptów zgadza się z tekstem Septuaginty, 5% potwierdza Pentateuch samarytański, a 20% przekazuje tekst charakterystyczny wyłącznie dla wspólnoty z Qumran. Pozostałe 10% manuskryptów biblijnych z Qumran nie daje się przyporządkować do żadnego wariantu świadków tekstu biblijnego[1].”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kopisy_z_Qumran

 3. Hallelujah – słowo tłumaczone jako “chwalcie Jahwe”

  Zadziwiające jest to, że w ST występuje tylko w Ps. 104 – 150 i potem dopiero w Ap.19.
  Izraelici nie wymawiali imienia Boga – mówili Adonaj. Imię Boga miał prawo wymówić jedynie arcykapłan i to jedyny raz w roku – w Yom Kippur.
  W Tanach nie imienia Jahwe.

 4. dzisiaj byłem w kościele i była eucharystia z księżycem i kropką nad nim.

 5. Nawiązując do “Boga Księżyca” coś na temat Allaha..

  http://przyjdzpaniejezu.pl/allah-bog-ksiezyca/

 6. Prosze o modlitwe , ciagle walcze z ta swoja depresja , , przeczytalem na forum ze jak sie czuje dlugi czas dziwny zapach w nosie ktorego nie ma , to ze to nowotwor troche sie wystraszylem . Ciagle jakies dolegliwosci mam to w glowie sie kreci nogi drza , nie wiem juz co robic….. Kurcze modle sie i nic nie pomaga nie wiem .

  1. @Priest
   Polecam Ci użyć coś prozaicznie najprostszego, jeśli czujesz stany niepokoju, lęki i podobne, a tym bardziej jeśli i o ile pijesz w ciągu dnia kawy, to następuje samoistny brak bardzo ważnego magnezu.
   Czyli zmuś się do spaceru lub roweru na łono natury, a konkretnie to kup też bez recepty magnez. Nazwy: MG-B6, Magnefar B6, lub podobne. Nie jakieś rozpuszczalne pastylki tylko te tabletki co piszę.
   Uzupełniają one poziom magnezu, a konkretniej to zapobiegają nadmiernemu wydalaniu go z organizmu. Konieczny ten spacer- zbawienna witamina od słońca.
   A magnez bez recepty- uspokoi Cię psychicznie, nie otępi jak jakieś inne mocne uspokajacze, ale zapewni Ci komfort psychiczny i intelektualny.
   Mam nadzieję że pomogłem.

   1. Polecam też na YT film:
    “Siła spokoju lektor pl”.

  2. Nie poddawaj się Priest!ja byłam w bardzo głębokiej depresji,lekarze nie mogli mi pomóc,bo zadne leki na mnie nie działały!Szpital tez nie podziałał,odzstawiłam więc antydeprestanty i zaufałam Panu?dzis po depresji nie ma śladu!módl się i czytaj słowo Boze to najlepszy lek na dusze!i nie boj się jakis urojen odnosnie zapachu i nowotworu,za takimi myślami stoi diabeł.Odrzucaj te myśli!za kazdym strachem stoi diabeł!a ty się niczego nie obawiaj twoje zdrowie jest w rękach Jezusa Chrystusa?

  3. Zastanawiałem się godzinę temu, czy napisać. Teraz właściwie też, ale co mi szkodzi. Jeśli ktoś sobie przypomni podczas modlitwy, może poprosić Boga o moje wyzdrowienie bo przedawkowałem paracetamol i pojawiło się wiele objawów wskazujących na zagrożenie zdrowia(drgawki, puls 90-130, znieczulony język, wymioty, ból brzucha, ból serca, ból w prawym podbrzeżu, brak łaknienia, podwyższona temp., skąpomocz, lekkie zmiany stanu świadomości) lub życia, jednak nie są one nasilone i większość ustąpiła, ale tak się dzieje w drugiej dobie przy przedawkowaniu paracetamolu, gdy kłucie/ból w okolicy wątroby się nasila, a reszta mija. I tak jest u mnie, nie mogę powiedzieć, że boli, tylko kłuje i to od czasu do czasu. Niedawno skończyłem 18 lat i nie jestem jeszcze ubezpieczony, a w nocy matce pomysł ze szpitalem się nie spodobał. Niedługo rozpocznie się trzecia doba, po czwartej organizm zdrowieje, więc i ryzyko jest mniejsze. Piszę, gdyby ktoś sobie przypomniał, przy większym bólu udam się na pogotowie, a może być za późno. Pozdrawiam.

   1. Będę prosić o twoje wyzdrowienie niech tak się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa

     1. “o”
      napisałem do Ciebie wczoraj na mail, który podałeś na blogu, ale niestety taki mail odrzuca

 7. Słuchaj jestes synem Boga i nie po to Bog dał ci przebudzenie,zebys umarł teraz w jakis głupi sposob!jezeli Bog zechce abys umarł,to dla Jego swiadectwa a nie przez chorobe!to diabeł cie staraszy,tez przez to przechodziłam,medycznie mowia na to ataki paniki lub nerwica lękowa!uwierz mi Pan ci to zabierze i bedziesz uleczony!ufaj bracie,nic Ci się nie stanie,sam Pan Cię ochrania?

 8. wg mojej oceny antychryst może nazywać się Jahwe. Wtedy doprawdy pogodziłby wszystkie religie.

 9. Francesca Stavrakopoulou, profesor z Uniwersytetu w Exeter i publicystka BBC2, w popularnonaukowej serii programów brytyjskiej telewizji ukazała świadectwa archeologiczne wskazujące na tendencje synkretyczne ludowego kultu Żydów, stojące w sprzeczności z oficjalną, monoteistyczną wiarą judaizmu. Przynajmniej w niektórych okresach, ludowe wierzenia obejmowały także kult bogini płodności Aszery. Według opinii publicystki, Jahwe, czczony przez Salomona i jego pogańskie żony, miał “partnerkę”, boginię Aszerę, której oddawano cześć nawet w Świątyni jerozolimskiej. Istnienie jej ludowego kultu w Izraelu potwierdza również datowana na VIII w. p.n.e., a więc około dwa wieki po Salomonie, inskrypcja znaleziona na pustyni Synaju

 10. W ST Biblii Poznańskiej, którą mam w psalmach nagminnie jest używane “Jahwe” zamiast “Pan” lub “Bóg”, pod tym względem Tysiąclatka wychodzi lepiej.

  1. za jakis czas powiem o co chodzi, ale niech się wszyscy wypowiedzą

  2. ok cupak mnie wyprzedził. Jahwe to przerobiony tetragram, a tetragram to po prostu – Bóg, a nie imię Boga.

   1. Gdyby tetragram miał znaczyć tylko Bóg to co ze zwrotami, w których mamy tetragram(IHVH) razem ze słowem Bóg(Elohim). Czyli IHVH Elohim יהוה אלהים ?

    יהוה אלהים אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ארץ ושמים

    „Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo”

    Raczej nie czytamy wtedy Bóg Bóg to byłoby bez sensu. Co więc oznacza tetragram bo na pewno nie Pan, bo Pan to adonai.

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Adonai

    1. “Raczej nie czytamy wtedy Bóg Bóg ”

     jak w linku z wiki: Boże mój Panie

   2. No i to ma sens..
    🙂

  3. Zgadza się..

 11. Gdyby nie matematyczne potwierdzenie to pewnie też bym się zastanawiał czy tetragram rzeczywiście jest prawdziwy i wskazuje na Boga, ale liczby nie kłamią, a szczególnie te pochodzące ze Słowa Bożego.

  Zarówno alfabet grecki i hebrajski mają swoje liczbowe odpowiedniki.

  Zwrot YHVH ELOHIM – co w wolnym tłumaczeniu znaczy Bóg Jahwe ma wartość liczbową 112.

  Werset z Jana 1:1 po grecku w przeliczeniu ma wartość: 3627 = (39*93)

  Werset z Księgi Rodzaju 1:1 po hebrajsku ma wartość 2701 = (37*73)

  Po złączeniu dają liczbę 6328, która jest liczbą trójkątną, co znaczy że można z niej zbudować idealny trójkąt, którego każdy bok będzie wynosił 112.

  Wartość liczbowa greckich słów Jezus Chrystus (Ἰησοῦς Χριστός) wynosi 2368 są to dokładnie te same cyfry co w tym trójkącie z liczby 6328 , którego każdy bok ma po 112, które z kolei jest wartością słów Bóg JAHWE wystarczy je tylko poprzestawiać w kolejności.

  https://napoczatkuslowo.files.wordpress.com/2015/09/6328tri.jpg

  6328 – 2368

  Jeżeli ktoś nie wierzy to może sam to sobie przeliczyć, nie jest to żaden problem, bo wszystko co potrzebne do tego można znaleźć w internecie bez najmniejszych kłopotów. Ktoś powie że takie wyliczenia to bzdury, ale myślę że to w dzisiejszych czasach kiedy nie ma już dostępu do pierwszych źródeł Pisma Święty dowód od Stwórcy na potwierdzenie autentyczności Jego Słowa i imienia. Dodatkowo każdy z tych wersetów kryje bardzo skomplikowaną niewymierną liczbę π i e co dodatkowo pokazuje że nie stoi za tym ludzki umysł.

  Dodatkowo słowo Jah występuje wiele razy w członach biblijnych imion.

  Eliasz, Izajasz, Joel, Jezus, Jozue,

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoforyczne_imiona_w_Biblii

  1. Tłumaczy to Heniek Kubik:

   “Wielu ‘uczonych’ tłumaczy nam, że imię Jahwe to imię staro (paleo) hebrajskie, które zapisywano za pomocą Tetragramu, czyli czterech liter JHWH – samych spółgłosek, ponieważ język staro hebrajski rzekomo nie posiadał samogłosek – podobnie jak współczesny hebrajski.

   Jest to oczywiste kłamstwo! Wszystkie te alfabety posiadają samogłoski!

   Poniżej jest diagram alfabetów – greckiego (koine) i paleo – hebrajskiego. Zwróć uwagę na to, że wszystkie interesujące nas alfabety posiadają identyczną ilość liter!”

   Kwestia Tetragramu. Tetragram tłumaczymy po prostu jako Bóg.
   “Dopiero w roku 1611 po raz pierwszy wydrukowano w Biblii słowo – Iehova.”
   http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm

   Czyli imiona w których rzekomo zawarte jest jahwe, mają tetragram a więc sa tym samym co polskie: Bozydar. Bożena, itd

   Swoją drogą Polska jest wyjątkowym krajem ale o tym niebawem….

   1. Odbiegając od tego tematu. Nie ufałbym komuś, kto od początku z tego co pamiętam, polegał bardziej na swojej mądrości niż Bogu. Myślę, że masz nadal sentyment do tego człowieka.
    Który nie jest zbawiony, więc nigdy nie był. Nie pytam ze złośliwości, albo mając w sobie pychę – zaglądasz czasem na jego blog?

    1. 😀

     haha

     nie mam sentymentu i to co przedstawiasz nie są argumenty, ale Ci odpowiem.
     Nie zglądam prawie wcale.

     Raz na kwartał może… się posiłkuje. Nie ma takiej strony w języku polskim wyjaśniającą znaczenie tetragramu, albo ide na skróty nie szukając u innych 🙂

     eh znalazł się domorosły psycholog…. 🙂

     co do osoby HK uważam, że przysłużył sie do przebudzenia (nie mylic z nowonarodzeniem) wielu osób. Myslę, że będą to setki albo tysiące.

     1. Heniek pisze, że Bóg nie ma imienia, a co z Ezechiela 36:21-23? Tam mówi o swoim świętym imieniu. Co z imieniem Jezusa “JHWH zbawia”?

      1. że tj po prostu Bóg

       1. http://www.zbawienie.com/imie-Zbawiciela.htm w tym linku już mamy stwierdzone przez HK, że “JHWH = Baal = Złoty Cielec = Zeus = Lucyfer.” Ja mu za grosz nie ufam.

        1. to juz pokrecenie z pomieszaniem….

        2. ale faktycznie mitologiczny Pan jest tym samym co Baal i jest to gość z rogami

         https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_(mitologia)

       2. Wychodzę z założenia, że aby poznać Boga potrzebna jest tylko Biblia. Gros ludzi nie miało Internetu, nic nie wie ponad to co wyczytało w Biblii (a ma np. wersję z Jahwe, nie wie co to Septuaginta LXX itd) i Bóg jest dla nich tym samym Bogiem co dla nas. Nie modlą się do szatana, ich Bóg z Biblii stworzył świat i człowieka, ich Bóg dał temu człowiekowi Zbawiciela (tu my powiemy Jezusa, ale już dla HK to będzie Isus i tylko Isus, a jeszcze na innej stronie tylko Jehoszua i koniec). A że mają takie imię napisane.. Bóg bada serca. Wie kto Jego poszukuje. Czasem woła do siebie tych co wcale nie poszukują, Sam mówiłeś kiedyś o koledze, który niczego nie czytał dodatkowo a ma rozumienie Biblii jak mało kto. HK wszędzie widzi spisek, dla mnie to nie jest wiarygodny człowiek.

        1. myslę, że masz rację.

         Tak kolega nawet czyta biblię z imieniem jahwe, i zmiana jest na 180st

       3. Henryk Kubik to bardzo słaby autorytet.Możemy dojść do absurdu, bo uznamy, że Jezus = Zeus albo przestaniemy nazywać Jezusa Panem, bo “Pan” to jakieś bóstwo.A komu może zależeć, żeby odebrać Bogu Jego Imię albo przestać nazywać Jezusa naszym Panem?

        1. tu nie chodzi o autorytet, ale o śledztwo.
         zapomnij Palnar o HK, ustosunkuj sie do tekstu

       4. NNrozumiem i tu się z Tobą zgadzam:

        Napisałaś: “Gros ludzi nie miało Internetu, nic nie wie ponad to co wyczytało w Biblii (a ma np. wersję z Jahwe, nie wie co to Septuaginta LXX itd) i Bóg jest dla nich tym samym Bogiem co dla nas”

        To samo pomyślałam o tych ludziach, którzy nie mają innej wersji Biblii jak tę BEZ JAHWE..

       5. * jak tylko tą BEZ JAHWE..

       6. “Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w NIEGO wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”

        SYN ma na imię JEZUS (po polsku). Czy to imię wystarczy ?!
        Wystarczy – ON jest centrum wszystkiego. Przez NIEGO został świat stworzony, Bóg przedstawił się Mojżeszowi “JA JESTEM”, Jezus wielokrotnie mówił: “JA JESTEM” (“Jeśli nie uwierzycie, że JA JESTEM pomrzecie w grzechach waszych”). Żydzi doskonale wiedzieli, co Jezus mówi, kiedy wypowiada słowa “JA JESTEM” . W ich oczach to było bluźnierstwo. Oni doskonale wiedzieli, że używając tych stwierdza “Jestem BOGIEM”. Nie uwierzyli MU i za bluźnierstwo postanowili GO zabić. ”
        Jeśli Bóg ma na imię JEZUS to czy to nie wystarczy ?

  2. Cupak, ciekawy masz avatar 🙂

 12. Jahwe to imię diabła!Naszym Jedynym i Prawdziwym Bogiem jest Jezus Chrystus w ktorym Bog Ojciec zawarł samego siebie!Magdalena tez ładnie to opisała!Jezus Chrystus to jedyne imie,ewentualnie zarowno w S.TJak i Pan Jezus mowi ” Ja Jestem” o sobie!nic wiecej nie dodawajcie,bo wszystko inne pochodzi od złego!

 13. Nawet jeśli nie jesteśmy nowonarodzeni przebudzeni to i tak Pan Jezus na nasze prośby odpowiada. Wracam pamięcią wstecz i przypominam sobie że gdy mocno potrzebowałem pomocy to mówiłem
  ,,.proszę Cię Panie Jezu z całego serca o…” I wiecie co On wysłuchiwał wszystkich moich próśb. Przypomnę ze bylem wtedy jak większość w Krk. Miłość nie do ogarnięcia naszymi zmysłami.

 14. Odbiegając od tematu, to uważam Piotrze, że powinieneś zrobić artykuł o Homunculusach.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Homunkulus
  Podobno można go stworzyć wstrzykując ludzką spermę do kurzego jajka.Pewien Rosjanin zrobił to i takie były efekty:
  https://www.youtube.com/watch?v=8YmLWnQGZhQ&spfreload=10&bpctr=1463944773
  To coś opluło kwasem tego Rosjanina po czym on zabił to coś.Po zabiciu było widać, że w stworzeniu była krew.Teraz ten Rosjanin hoduje kolejnego homunculusa.
  To jest jakieś chore…Polski youtube chce stworzyć polskiego homunculusa:

  1. Królu królów, Synu Boga żywego, Jezu Chryste, błagam Cię zniszcz ten paskudny świat!

   1. Poznanie Prawdy

    Wychodzi też na to, że jajo kurze to też życie.. Jak dziecko (w jakiejkolwiek fazie) w brzuchu matki. Ten filmik to zgroza.. Zaraz będzie wysyp tych homunculusów na ulicy.. Znając dzisiejszy świat pełen obrzydliwości, zepsucia i masowej degeneracji, szczególnie w kwestii ciała, seksu, itp.
    Ale tutaj nie pokazali co więcej z tego wyjdzie… Pewnie w necie można jeszcze coś poszukać w temacie. W każdym razie Boże chroń nas od tego świata, i przybądź czym prędzej!

    1. Tutaj jakiś Rosjanin pokazuje stworzonego homunculusa:

     1. Obrzydliwości,po co o tym pisać?

      1. Poznanie Prawdy

       https://m.youtube.com/watch?v=eOHIOB2Ryts
       https://m.youtube.com/watch?v=RzxRetqveB
       To jest chyba jedne z najobrzydliwszych…
       Skąd takie coś powstaje, jak to możliwe? Jak w horrorze. I to pewnie tak czy owak w fazie początkowej…

       1. O kurde… No właśnie, JAK? Jak to jest możliwe?

       2. Zapnijcie pasy… Twarde do bólu…
        https://youtu.be/zsQYwhpQW_k

      2. Żeby pokazać jak obrzydliwe rzeczy robią ludzie nie znający Jezusa.

       1. A TY znasz Jezusa Palnar ? Czy na pewno ? Nie odpowiadaj – odpowiedz na pytanie sam sobie. Pomyśl nad tym, proszę 🙂

      3. Przecież to jakaś bzdura robiona tylko żeby zdobyć nieco internetowej sławy. Gdyby to było tak proste równie dobrze można by użyć nasienia jakiegokolwiek zwierzęta (po co akurat ludzkie?) by stworzyć takie wynaturzenie. Idąc dalej tym tropem i nieco na łatwiznę czy widział ktoś krzyżówkę kota z psem, kaczki z wiewiórką, zebry z nosorożcem albo słonia z żyrafą? Nie a dlaczego? Ludzie zapewne próbowali i to w warunkach dużo lepszych niż wkładając jajo w czapkę zmiksować gatunki. I co stworzyli? Muła który w dodatku jest bezpłodny. Istnieje coś takiego jak bariera gatunkowa. Myślicie, że Wiekuisty w swojej mądrości pozwoliłby by ten świat był pełen takich wynaturzeń? Powtarzam jeśli byłoby to tak banalnie proste to po Ziemi biegałyby całe tabuny zwierząt którym nawet nie przyznalibyśmy nazwy bo nie wiedzielibyśmy jak to coś określić. Szkoda się w ogóle zajmować takimi głupotami

       1. Poznanie Prawdy

        No właśnie może powstaje takie nic, bezpłodne. Ale żyje i coś się wykluwa z tego. W każdym razie istnieje zawsze ryzyko, że powstanie z tego jakiś mutant wraz z czasem dokarmianie, odżywiania, nawadniania. A więc nie powstaje kuro człowiek, tylko takie dziwne coś..

       2. Poznanie Prawdy

        Szczerze powiedziawszy w ostatnią noc trudno było mi zasnąć przez tą myśl. Wyczuwam coś złego w tego typu eksperymentach, lub też moja nadwrażliwość.

       3. Ludzie ogarnijcie się!

        To jest debilna zabawa spryciarzy,którzy chcą się z was śmiać,z tych co wierzą w homunculusy.

        1. Nie da się stworzyć pół kury pół człowieka,nawet z małpą się nie da chociaż podobieństwo genetyczne jest ZNACZNIE większe
        2.Nawey gdyby to było możliwe to nie w taki sposób,tylko poprzez wstrzyknięcie spermy do dopiero rozwijającego się jajka a nie w pełni uformowanego

    2. Życie to wielki cud. Dla mnie narodziny to jest obraz genialności Boga (tak miałam być położną 😉 rozminęłam się z powołaniem), jak słyszę o “zlepku komórek tylko” to mam ochotę krzyczeć.

  2. Palnar, to jest blog dla naśladowców Chrystusa, a nie dla domorosłych Alchemików!!!

   1. To jest blog także obnażający grzechy tego świata rządzonego przez Szatana.Chcę, żeby Piotr zrobił o tym artykuł po to by pokazać do czego sataniści się posunęli i na jakie dno moralne spadli.

    1. Palnar 🙂 W moim odbiorze, jest to blog przede wszystkim dla tych, którzy poszukują PRAWDY. Obnażanie zła tego świata służy uświadomieniu w jakich czasach żyjemy i nie sądzę, aby właściwym było pokazywanie na blogu zbyt wielu dowodów na to, że dzieje się coraz gorzej.
     A cóż to jest za powiedzenie: “chcę, aby Piotr zrobił o tym artykuł” ? Piotr jest gospodarzem na blogu i co najwyżej można poprosić, a nie żądać.
     Módl się raczej do Boga o Jego Ducha, abyś mógł sam stanąć przed NIM, kiedy przyjdzie na to czas.
     Niech Cię Bóg ma w opiece i prowadzi do poznania PRAWDY. 🙂

 15. No dobra a co w takim razie zrobimy z ksiega wyjscia 3:15 ? jak ten werset rozumiecie?…
  Tetragram znaczy Pan , Bog tak byl zawsze tlumaczony i rozumiany.. Teraz kwestia jakie powinno byc dokladne tlumaczenie ksiegi wyjscia… musimy rozwiazac ta kwestie to Bardzo wazny temat… Chodzi o Swiete Imie Boga… Bardzo mnie zastanawia ta ksiega wyjscia… Bo Bog tak mowi… To jest moje Imie.. Bede szukal az znajdziemy rozwiazanie.

  1. ” Chodzi o Swiete Imie Boga… Bardzo mnie zastanawia ta ksiega wyjscia… Bo Bog tak mowi… To jest moje Imie.. Bede szukal az znajdziemy rozwiazanie.”

   Nie wiem, czy nie szkoda na to czasu. Gdyby to było (tak naprawdę) ważne, to czy Jezus nie powiedziałby swoim uczniom (a przez nich nam) jak to imię brzmi ? Czy zostawiłby to w “tajemnicy”, abyśmy być może całe życie szukali i w rezultacie nie znaleźli ? Imię to przede wszystkim charakter Boga. Jezus powiedział, że mamy być jak dzieci. Czy malutkie dziecko zna imię swojego ojca ? Czy raczej zna ojca – czuje jego miłość, troskę, widzi uśmiech, znajduje ukojenie w jego ramionach ?
   Jezus powiedział: “Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego”.
   Można skupić się na szukaniu…, a można skupić się na modlitwie i ufności do OJCA. To drugie z pewnością przyniesie obiecany przez Boga skutek, pierwsze zaś może przynieść rozczarowanie i zniechęcenie, a konsekwencją poszukiwań może być błądzenie po bezdrożach.
   Niech Ci Bóg błogosławi 🙂

   1. “Czy malutkie dziecko zna imię swojego ojca ? Czy raczej zna ojca – czuje jego miłość, troskę, widzi uśmiech, znajduje ukojenie w jego ramionach ?”

    Świetnie to ujęłaś, Magda! Od dzieci możemy się tak dużo nauczyć :-).
    Moje chłopaki też czasem zapominały, jak mam na imię, ale z pewnością nie pomyliłyby mnie z nikim innym. (Przez jakiś czs miałam na imię ‘co kupiłaś?”)

    1. 🙂 🙂 🙂

 16. Ja zwracam się do Niego w modlitwach OJCZE mi to wystarczy. Oczywiście prosząc o cokolwiek uciekam się do Jezusa 🙂

  1. 😀
   Można też mówić do NIEGO: STWÓRCO, WSZECHMOGĄCY, DOBRY, SPRAWIEDLIWY… to też są Jego imiona. 🙂 Też mówię najczęściej OJCZE, albo OJCZE ŚWIĘTY 😀

   1. W Nowej Biblii Gdańskiej, z której korzystam pojawia się wielokrotnie zwłaszcza w Psalmach określenie WIEKUISTY. Myślę, że dobrze określa Ojca, który był jest i będzie, który istniał od zawsze 🙂

    1. Nowa Biblia Gdańska to błąd na błędzie poprzedzony błędem, więc do określenia “Wiekuisty” należy podchodzić z dystansem.

   2. Ja też najczęściej zwracam się do Niego Ojcze Święty no i.. w Imię Syna Jego Jezusa Chrystusa 🙂 Ale bywa, że zwracam się bezpośrednio do Pana Jezusa..

 17. Jah – egipski bóg księżyca = Allah arabski bóg księżyca

 18. Większość komentujących którzy upierają się że Jah to pogańskie imię bożka zapewne nie sprawdziła nawet źródeł ani alfabetu hebrajskiego tylko polega na swojej intuicji, może się mylę i wszyscy co negują JAH czy JAHWE mają jednak szeroką wiedzę w tym temacie i wyjaśnią mi dlaczego ten człon został użyty w wielu imionach Starego i Nowego Testamentu tak jak napisała wcześniej Monika 🙂

  Takich jak:

  Eliasz (ang. Elijah)
  Izajasz (ang. Yesha’yahu)
  Jermiasz (ang. Jeremiah)

  Imię Jehoszua czyli w języku polskim Jezus nosił również Jozue, który wprowadził Izrael do Ziemi Obiecanej a więc jest symbolem Chrystusa, który wprowadzi swój lud do Nowej Ziemi, dlatego nosił identyczne imię jak Pan Jezus.

  Imię Jozue(Jehoszua) z 17 rozdziału Księgi Wyjścia to: יהושע

  http://biblehub.com/interlinear/exodus/17-10.htm

  Jest to dokładnie to samo imię co Jezus (יהושע) i oznacza dosłownie JAHWE ZBAWIENIEM.

  Teraz jeszcze taka ciekawostka:

  Kiedy dodamy hebrajskie słowo zbawienie (ישוע)(386) do hebrajskiego słowa Jezus(יהושע)(391) otrzymamy 777 jak wiemy kontrastem do tej liczby jest liczba Bestii 666.

  Dlatego ponawiam swoje pytanie skoro imiona w Piśmie Świętym są teoforyczne to jak wyjaśnić ze duża większość z nich zawiera człon JAH ?

  Trochę dziwi mnie tutaj postawa niektórych komentujących gdyż z uporem negują pewne sprawy nawet ich dokładnie nie badając. Oczywiście zgadzam się że Bóg nas wysłucha bez względu na to czy znamy Jego hebrajską wersję imienia czy nie, bo wiemy do Kogo i w czyim imieniu się zwracamy, ale nie odrzucałbym tak pochopnie czegoś co zostało zamieszczone w Słowie Bożym na pewno nie bez powodu.

  1. Może to niewiarygdne źródło, ale..

   “Jezus w języku hebrajskim oznacza: “Bóg zbawia”.”

   http://www.teologia.pl/m_k/kkk1z03.htm

   Sie nie nerwuj Cupak.
   Ja np badam temat. Owszem nawet w wikipedii jest napisane Jahwe

   Tutaj określenie Adonai JHWH:

   ” „Adonaj JHWH”. Taką formę Biblia Tysiąclecia oddaje jako „Panie mój, Boże””

   Czyli kiedy mamy do czynienia z tetragramem, to nalezy to czytac jako Bóg, tak jak Isus z greckiego Bóg zbawia.

   Kwestia rozkminienia róznicy w imionach w paleohebrajskim i nowozytnym hebrajskim.

   Może to zbieżność z tym jah, jak z członem RA (bog Slonca) w jez polskim Radom, radość, Rama.

   Jak dla mnie temat jest otwarty

   1. Detektywie ja się nie nerwuje 🙂 staram się tylko jak to na detektywów prawdy przystało dążyć do prawdy opartej na dowodach, bo samo PŚ każe nam wszystko badać.

    Dlatego jeszcze odniosę się do Twojej odpowiedzi tutaj nie może być po prostu zbiegu okoliczności bo wiele z tych imion odnosi się do misji danego człowieka.

    Np. Eliasz, miał misję którą było głosić i ostatecznie udowodnić Izraelowi, że jedynym Bogiem jest JAHWE, a nie Baal. Dlatego jego imię (wymowa: Eliyyáhu) składa się ze słów EL(אל) – skrót od Bóg i JAHWE(יהו) skrót od tetragramu IHVH(יהוה) co daje razem Bogiem JAHWE .

    Czyli jednak początek tetragramu można przeczytać, gdyż w imieniu Eliasz użyte zostało 75% członu tetragramu i można odczytać to jako JAHWE. Dla mnie nie ma różnicy czy mówię Bóg czy Jahwe bo te dwa słowa oznaczają tego samego jedynego Boga, który JEST (Jestem, który Jestem) tak jak objawił się Mojżeszowi co zresztą powtórzył Pan Jezus przed faryzeuszami mówiąc że JEST.

    1. super Cupak, że jesteś w tym wszystkim detektywem gdyz tu nie chodzi o chwałę własną, ale o prawdę.
     Notabene, jak masz na imię Bracie?

     Temat badam dalej

 19. W gruncie rzeczy jest to bardzo ostatnio popularne ta gonitwa za fundamentalnymi elementami chrześcijaństwa i dokopywanie się tak mocno do jądra, że jako ludzie omylni często zapętlamy się w takie kółko bez końca, i podważanie pewnych rzeczy czyniąc zupełnie nową prawdę.
  W przypadku Kubika było to odrzucenie Pawła i wielu innych części Biblii, Boshof zakwestionował samą Biblię nazywając ją jedynie ludzkim słowem, a teraz poszukiwania doszły do imienia Boga, Jahwe, JHWH itd i utożsamianiem tego z jakimiś pogańskimi bożkami.
  Zbawienie mamy w Jezusie i nie ma innego imienia jakie zostało nam teraz dane, za którym mamy podążać więc się zastanawiam czy ludzie podejmujący takie tematy w pełni mogą poświęcić temu czas mając już zawiązane wszystko inne na ostatni supeł. Bo ostatnio też się temu przyglądam, że wielu ludzi w pełni nie dostrzegło jeszcze Królestwa Bożego i nie poszła w pełni za Jezusem robiąc to co trzeba i zajmując się tym co ważne a mimo to kłopoczą się takimi sprawami, które tylko odbierają im czas i dodają zakłopotania i niepewności nim jeszcze zdołali w pełni poznać prawdę ,,niezbędną” i wpoić ją do swojego życia.

 20. Dla wszystkich oburzonych, zniesmaczonych tymi eksperymentami z nasieniem i jajami jak juz mówiłem to bzdura na resorach! Dajcie sobie z tym spokój bo szkoda sobie tym głowy zawracać. Bariera gatunkowa została stworzona własnie po to by takie wynaturzenia nie miały racji bytu! W linku który podam prowadzący w sposób łopatologiczny wyjaśnia te kwestie oraz podaje nieco historii tych homunculusów https://www.youtube.com/watch?v=hikymo1-tHU
  Spokojnie nie ma tu żadnej sensacji jak w filmikach tego Rosjanina 🙂

 21. W gruncie rzeczy na moje oko to wygląda tak:

  Sądzę, że Jahwe a raczej ,,Jestem, który Jestem” jest imieniem Boga, które zostało nadane Izraelitom w trakcie tego przymierza Mojżeszowego. Dla Izraelitów uwolnionych z ziemi egipskiej. W ST nie zwracają się chyba do Boga per Ojcze lecz dopiero za czasów Jezusa zaczęto tak się do Niego zwracać. Więc w starym przymierzu Izraelitom dane było imię Jahwe, zaś w nowym przymierzu dostaliśmy nowe imię Jezus, w którym mamy zbawienie i tym samym Bóg po przez ofiarę Chrystusa uczynił nas swymi dziećmi i dziedzicami Królestwa Swego więc odtąd jest naszym Ojcem a my jego przybranymi dziećmi obietnicy, duchowym Izraelem jak to wielu nazywa. Dlatego nie ma się co rozwodzić nad tym.
  W starym przymierzu dane było imię Jahwe
  W nowym przymierzu mamy dane imię Jezus oraz Bóg Ojciec, do którego wznosimy nasze prośby i dziękczynienia.

  W nowym testamencie Faryzeusze mówią chyba : ,,Jesteśmy dziećmi Abrahama” czy potomkami albo jakoś tak. Nie postrzegali się jako dzieci Boga lecz jako dzieci Abrahama, dlatego Bóg nie był dla nich Ojcem lecz Bogiem Jahwe, któremu winni oddawać się w posłuszeństwie i oddaniu nie z miłości lecz z lęku. My zaś po przez Jezusa Chrystusa mówimy o sobie ,,Dzieci Boga” gdyż jest On naszym Ojcem który stworzył niebo i ziemię.

 22. alternatywne spojrzenie jest takie

  na najstarszych wersjach tabliczek zapisanych pismem klinowym tetragramaton składał się tylko z trzech liter – HWH, o czym można czytać na angielskiej wiki…

  EGIPSKI = HUH lub HUU
  HEBRAJSKI = HWH lub HWW

  zaś Hu to najstarsze imię określające Boga znane ludzkości, o którym wiemy dziś… Najstarsze imię, jakim określano bóstwo nie jest zasadniczo imieniem, tylko dźwiękiem,

  tchnienia życia,
  wdech i wydech.

  Dźwięk ten, według starożytnych teologii i mitów to w istocie „ODDECH.” Tak jak oddech składa się z dwóch etapów, wdechu i wydechu, i proces ten tworzy płynną całość, wdech nie może istnieć bez wydechu. Starożytni Egipcjanie opisywali ów dźwięk przy pomocy piktografu. Składał się on z knota (H), ptaka bez grzędy (U) i ptaka na grzędzie (U). Piktograf reprezentuje pierwsze i najważniejsze ze wszystkich bóstw. Według starożytnej egipskiej kosmologii bóg „HU” przemówił, czy raczej wetchnął wszelkie stworzenie w egzystencję.

  Imię Hu jest reprezentowane w religii wedyjskiej jako ”aum” dźwięk, mantra.

  W trakcie paschy, żydzi śpiewają podczas sedaru ‘hymn’ „Adir Hu,” co oznacza „On [BÓG] (a właściwie Hu) jest potężny.”

  to ‘zagubione’ słowo zostało wchłonięte, i możemy odnaleźć je ukryte w wielu imionach i ‘świętych’ słowach

 23. Na co wam imię Boga poza imieniem Jezus?

  Zwracając się do Boga – Ojcze – sprawiamy Bogu nie tylko radość – ale też potwierdzamy naszą relację z Nim – tym jednym – ale jakże znaczącym słowem. Potwierdzamy przynależność do Jego rodziny.

  Mówiąc jakiekolwiek imię – czy to tetragram czy interpretację – narażamy się na możliwość popełnienia pomyłki – która może nas wiele kosztować. Stać Was na takie ryzyko?

  Poza tym w mojej relacji z Bogiem – zdecydowanie przyjemniej jest przyjść do Niego jako do Ojca – niż jako do JHWH czy co tam jeszcze ludzie wymyślą.

  1. Tak mi teraz przyszło do głowy, że przecież do ziemskiego ojca nie zwracam się po imieniu, tylko “tato”, “tatusiu”. To wynika z szacunku i nawet nie umiałabym mówić do taty po imieniu.

   1. No tak, ale znasz imię swojego taty, mimo tego, że po imieniu się do niego nie zwracasz:) ja się zwracam do mojego Tatusia w Niebie “ABBA JAHWE”, do Jezusa JAHUSZUA, a do Ducha Świętego IMMAJAH, albo Ruach ha Kodesz (Duch Święty jest rodzaju żeńskiego). Polecam obejrzeć filmiki Michała Mazur na yt. On tez posluguje sie tymi Świętymi Imionami. Można w komenatrzach z nim popisać i dowiedzieć się, dlaczego ich używa:)

    1. z tego co wiem, on skręca w stronę judaizmu

     1. W stronę judaizmu bo uważa, że należy przestrzegać przykazań, obchodzić Szabaty i Święte Dni JAHWE? Ja tam się z nim zgadzam w 100% i też nie jem wieprzowiny-dla zdrowia:)

    2. Yeshua mogą mówić ludzie, którzy posługują się językiem hebrajskim.My mówimy po prostu Jezus.Amerykanin mówi “Dżizas” – kwestia języka.Tak samo my, Polacy mówimy “Jahwe” a Amerykanie mówią “YAHWEH” “JAŁEJ”.

     1. A jeżeli masz znajomego, który ma na imię Carlos i pochodzi z Meksyku to mówisz do niego Karol, czy Carlos? 🙂 mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi;) Antychryst przyjdzie i będzie posługiwał się imieniem Jezus- tym greckim i dzięki temu zwiedzie wielu.

    3. Duch Św. rodzaju żeńskiego? To bardzo mylące, bo np. w różnych językach np. w niemieckim dziewczyna (das Mädchen) jest rodzaju nijakiego, więc to może być bardzo mylące.Po za tym Bóg chce, żebyśmy postrzegali go jak Ojca, jako JEGO, a nie JĄ czy TO.Dlatego jest Syn Boży Jezus Chrystus a nie “Córka Boża”.

   2. No właśnie dlatego Bóg poucza nas w Dekalogu aby nie używać Jego Imienia na daremno.Bardzo dobry przykład z ziemskim ojcem.Normalnie mówimy do niego “tato, tatusiu, ojcze”, ale gdyby ktoś nas zapytał kim jest nasz ojciec, to byśmy powiedzieli, że to np. Marek Kowalski.Tak samo jakby ktoś nas zapytał o jakim Bogu mówimy, to powinniśmy powiedzieć, że chodzi nam o Boga Jahwe.

 24. Widzę, że w kolejnej dyskusji na temat imienia Boga i Chrystusa przytaczana jest teoria Henryka Kubika jakoby współczesny hebrajski to aramejski a starożytni Izraelici posługiwali się dialektem greki. Gdy byłem stałym czytelnikiem zbawienie.com ja także w to wierzyłem. Było tak do czasu gdy wpadłem na pomysł napisania “ocenzurowanej” wersji artykułu “Tajemnica imienia Bożego ujawniona” z myślą o ateistach oraz osobach nieuświadomionych. Chciałem żeby zbyt duża ilość spisków ich nie odrzuciła a jednocześnie zmusić ich do zastanowienia nad jakością współczesnej nauki.
  Okazało się jednak, że to ja musiałem zmienić zdanie na temat teorii HK. Jej autorowi nigdy nie przyszło do głowy żeby sprawdzić czy rzeczywiście teksty napisane alfabetem paleo-hebrajskim są w języku hebrajskim. Inaczej mówiąc Henryk nie sprawdził ani w słowniku ani w translatorze czy po transliteracji (przepisaniu tekstu przy pomocy liter alfabetu hebrajskiego) można uzyskać wyrazy i zdania zrozumiałe w języku hebrajskim. Przyjął on za pewnik, że jeżeli coś jest napisane za pomocą liter podobnych do greckich to i język musi być podobny do greki. Idąc tym tropem doszlibyśmy do wniosku, że język polski jest bliżej spokrewniony z j. niemieckim, fińskim czy węgierskim (zapisywane alfabetem łacińskim) niż z j. białoruskim, ukraińskim i rosyjskim (zapisywane cyrylicą). Gdy pokazałem, że podane w jego artykule przykłady tekstów paleo-hebrajskich (srebrny szekl, stela Moabicka) zawierają napisy w języku hebrajskim, theworldwotcher próbował mi najpierw wcisnąć Wedy słowiańskie jako przykład tekstu paleo-hebrajskiego a następnie stwierdził, że nie będzie udowadniał czegoś co według niego jest już udowodnione. Podsumowując: jeżeli ktokolwiek chce się powoływać na teorie HK powinien najpierw pokazać czytelnikom jakikolwiek tekst paleo-hebrajski (napis oraz KONIECZNIE jego tłumaczenie) napisany w innym języku niż hebrajski. Puki ktoś tego nie zrobi póty należy przyjąć, że hebrajski jest oryginalnym językiem Biblii. Oczywiście tekst masorecki na pewno nie jest wolny od zmian wprowadzonych przez “synagogę szatana”, ale po to mamy właśnie Septuagintę by móc je wykryć.
  A co do tetragramu to w tych dwóch filmach Jeff A. Benner z witryny http://www.ancient-hebrew.org tłumaczy całą sprawę dość przystępnie:
  https://www.youtube.com/watch?v=J84zSeKaDkU
  https://www.youtube.com/watch?v=51h8ssppxn0
  Co do imienia Iah:
  Zarówno Biblia (Rdz 4, 26) jak i księga Henocha podaje, że imię Boże było znane już przed potopem więc było dość czasu by wytworzyć całą litanie bóstw o imionach podobnych do tetragramu.

 25. Prawdziwy cZŁOwiek

  witam… Całkiem niezłe źródło, ale czy prawdziwe?czego tak naprawdę nikt nie jest zdefiniować, ilu, jak mocnych i o jakich imionach jest powód wiary..sondaże w poszukiwaniu prawdy zepchmeły mnie na boczny tor logicznego myślenia i sam islam nie pojmie tego nigdy ani żadne religie które budują ograniczenia kłamstwem.Moja prawda jest jedna, tylko człowiek który potrafi prawidłowo odróżnić dobro od zła jest wstanie odnaleźć CeL drogi
  którą każdy z nas podąża A wiadomo zawsze można iść drugą stronę… powodzenia w szukaniu Prawdy..

 26. Tak jak większość próbuje rozwiązać kwestię imienia Bożego i bardzo pasują mi słowa z Księgi Kaznodziei Salomona 8:17-18:
  “Gdy postanowiłem szczerze poznać mądrość i zbadać sprawy, jakie się dzieją na ziemi, że oko niejednego ani w dzień, ani w nocy nie znajdzie snu,
  Poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem.
  Chociaż człowiek się trudzi, aby je zbadać nie dojdzie tego; a chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie,
  nie może tego zgłębić.”
  A jak do tego dodać słowa z Psalmu 12:7:
  “Słowa Pańskie są słowami czystymi,
  Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.” -co można zinterpretować że każdy werset z Biblii może mieć aż siedem znaczeń (stąd tyle interpretacji) to naprawdę nie jest łatwo.
  Ja próbuję studiować Biblię w niejednym języku i jest mi trudno (nie jestem dobra z języków) a grecką gramatykę to chyba nigdy nie zrozumiem.
  Jeżeli chodzi o imię Boże, to w kwestii imion zauważyłam następujące rzeczy (podam tutaj tylko tak pobieżnie):
  1) Krótkie wyrazy mogą wystepować w wielu językach, zwłaszcza spokrewnionych ze sobą i znaczyć co innego,
  na przykład: “El” po hebrajsku znaczy Bóg Wszechmogący a w języku egipskim znaczy życie.
  2) Imię Boże i Boże tytuły mają tendendje zmieniania się w Biblii w zależności od roli jaką Bóg pełni. Podam tutaj tylko kilka przykładów. Tak więc na przykład kiedy Bóg stwarzał świat używał imienia Elohim (w hebrajskim jest to liczba mnoga znacząca trzy lub więcej osoby, która jest użyta w liczbie pojedyńczej), gdy Bóg zawierał przymierze z Izraelitami to używał imienia “JHWH”,a gdy Bóg miał do czynienia z innymi narodami niż Izraelici to wtedy przedstawiał się jako “El Elyon” co znaczy “Bóg Najwyższy”. Chrystus nakazał zwracać się do Boga przez Chrystusa używając “Ojcze nasz”.

  1. Karol Szulawiak

   “co można zinterpretować że każdy werset z Biblii może mieć aż siedem znaczeń (stąd tyle interpretacji) ”

   To by czyniło z Boga schizofrenika, która sam nie wie, co chce przekazać i idąc tym tokiem rozumowania, Biblia staje się kompletnie niewiarygodna, skoro coś może mieć 7, różnych od siebie znaczeń. Powody ilości interpretacji są różne. Kłamstwa interpretatorów i podanie tego dalej, brak odsłonięcia przez Boga prawdziwego znaczenia swoich słów, lub dana interpretacja się komuś nie podoba, lub Bóg dozwolił szatanowi na wprowadzenie tylu interpretacji by zobaczyć, jak bardzo ludzie będą szukać tej właściwej, a może kryć się za tym jeszcze jakiś inny powód. Nie mniej jednak KAŻDE słowo Boże może mieć tylko jedno znaczenie, w przeciwnym wypadku, tak jak już pisałem, Biblie można wrzucić do pieca i żyć tak, jak ludzie za czasów Noego.

   1. Przypowieści Salomona 25:2:
    “Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
    a chwałą królów rzecz zbadać.”
    Dodatkowo proszę zauważyć, że w Psalmie 12:7 występuje zwrot “odłączonym od ziemi”, czyli ludzkie wyuczone i wypaczone w szkole myślenie może nie tylko nie pomóc ale nawet przeszkodzić w interpretacji Biblii.
    A jeżeli chodzi o to jak żyć to Bóg daje nam wolną wolę jak żyć i nikogo nie zmusza do Siebie ani jak mamy żyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: