Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nowy program, który będzie wspierał rozwój przemysłu systemów bezzałogowych (SBZ). Minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin – poinformował, że na ten cel zostanie przeznaczone 50 mln zł.

Polska w dziedzinie systemów bezzałogowych konkuruje z USA i Izraelem. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie nie tylko cywilne, ale również wojskowe.

Polska armia stoi przed ogromnymi inwestycjami. Ponad 100 miliardów złotych, które powinny być wydawane nie tylko na zakup nowoczesnego sprzętu zagranicznego, ale przede wszystkim powinny być wydawane na rozwój przemysłu obronnego w Polsce

– powiedział wicepremier Gowin, dodając, że drony przede wszystkim powinny służyć„szeroko rozumianemu bezpieczeństwu”.

Systemy, które powstaną w oparciu o dofina”

źródło: http://wmeritum.pl/50-mln-rozwoj-polskich-dronow/143857

 

 

“Szeroko rozumiane bezpieczeństwo”….

Bardzo ładnie będzie można to naciągnąć.

 

Moim zdaniem, zresztą już od kilku lat drony będą jednym z mocnych  elementów Wielkiego Ucisku (przez new agewocwów nazywanym tylko NWO).

Nad każdym miastem miejscowością będą drony.

drony

 

 

 

W UE przemysł dronowy może stworzyć sto pięćdziesiąt tysięcy miejsc pracy. Piękna idea prawda? dla niemyślących. Socjalizm zawsze kierował się wspaniałymi hasłami. Niech oni nie zabierają naszych pieniędzy, a my sobie poradzimy i bez przemysłu dronowego.

 

  • Opracowanie wspólnej normy produkcyjne dla dronów, takich jak oznakowania (znak latawca) CE;
  • Tworzenie bazy danych online operacji dronów do śledzenia i zarządzania ruchem Dronów. Komitet oczekuje, że operatorzy komercyjni będą mogli zarejestrować swoje drony na internetowej bazie danych lub aplikacji w najbliższej przyszłości, i że w dłuższej perspektywie byłoby obejmować użytkowników rekreacyjnych, jak również;
  • Rozszerzenie stosowania technologii geo-ogrodzenia, który ogranicza loty w miejscach  wysokiego ryzyka;
  • Tworzenie wytycznych dla policji do egzekwowania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
  • sterowanie urządzeniami

dorionnadulica

 

A co z prawem do prywatności?

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych głosi w art. 17:

1. Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję, ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię.

2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami.

 

Wszak owe latające kamery nie zawężą pola widzenia  do ulicy, ale będzie widać to co robi każdy obywatel na ziemi.

dronnaddomem

 

Powiedzmy, że wprowadzą zakaz hodowania warzyw, czy będą obserwować w jakich sklepach i co kupujesz, z kim się spotykasz.

 

Biblia jeszcze raz mówi prawdę. Pan Jezus powiedział:

“Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie.”

 

Dlatego jeszcze raz przypominam trailer filmu, który już nie powstanie z uwagi na zamordowanie autora:

 

 

Jeśli jeszcze się nie nawróciłeś, to jest to odpowiednia pora. Oddaj swe życie Jezusowi. Jeśli nie, to martw się sam.