” Niech każdy ma na uwadze nie tylko własne sprawy, ale i innych.

Postępujcie względem siebie na wzór Chrystusa Jezusa.On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem,  lecz sam siebie poniżył, przyjąwszy naturę sługi. Stał się podobny do ludzi i w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.  Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię,”

Flp2

 

Jakże często koncentrujemy się na sobie, kiedy tymczasem inni wokół maja problemy. Pokolenie L(ego).