Ostatnie 100 lat, to wypaczenie pojęcia rodziny, wywrócenie porządku Bożego, co zainicjował socjalizm.

Ktoś, kto nie jest narodzony na nowo, nie jest w stanie już choćby zrozumieć Prawa Boga dotyczącego rodziny, a co dopiero zastosować je w życiu.

Kobiety obecnie są zbuntowane, a mężczyźni oddają kobietom władzę w rodzinie.

Czasem dochodzi nawet do tego:

“Złem jest, bezwstydem i wielką hańbą,
jeśli żona utrzymuje swego męża. ” Syr25

To jest niemal zamknięte koło. Nie da się tylko jednej strony obwinić. Jeśli ster w rodzinie przejęła kobieta, to oznacza, że mąż popełnił jakieś błędy. W tradycyjnym modelu, gdzie mąż kieruje się Prawem Bożym wszystko jest zrównoważone.

 

 

rodzinaBoga

 

 

Socjalizm jest systemem rozbijającym podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Teraz już nawet  nie da się utrzymać koncepcji rodziny wg Prawa Bożego. Pensja mężczyzny już nie starcza (lwią część pochłania w podatkach aparat biurokratyczny obsadzony kolesiami z partii), a więc kobieta również musi pracować. Pociąga to za sobą masę nieszczęść. Pracujące kobiety są w miejscu pracy pokusą dla mężczyzn bez zasad. Dzieci są pozbawione matki. Indoktrynuje je państwo.

 

Ile kobiet może obecnie zgodzić się z tym cytatem:

1 Kor

“Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.

To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny6. 10 Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów7. 11 Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny’

 

Jest to podstawa biblijna treści obrazka powyżej.

Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. (24) Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. (25) Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, Ef 5

 

Program 500+

 

Program ten jest programem satanistycznym. Wiem, mocno brzmi. Pozornie wygląda ten program na przyzwoity jak Orkiestra Owsiaka, chcą pomagać. Popkultura (vide ŚWIAT w ujęciu biblijnym) odpowiednio przygotowała kobiety do zbuntowania się wobec mężczyzn. Ten socjalistyczny program wyciągający pieniądze z kieszeni wszystkich podatników po to, by je dać rodzinom, ma jeszcze bardziej uniezależnić kobiety od mężczyzn. Załóżmy, że kobiecie znudził się partner, mąż. Znalazła wg słów piosenki Kasi Klich “Lepszy model”. Kobieta ta rozwodzi się, zabiera ze sobą dzieci do “lepszego modela” zabierając również 500+.

 

1 Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę,
liczba dni jego będzie podwójna.
2 Dobra żona radować będzie męża,
który osiągnie pełnię wieku w pokoju.
3 Dobra żona to dobra część dziedzictwa
i jako taka będzie dana tym, którzy się boją Pana:
4 wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone
i oblicze jego wesołe w każdym czasie.
5 Serce moje ma się na baczności przed trzema rzeczami1,
a czwartej się obawiam:
oszczerczych zarzutów w mieście, zbiegowiska pospólstwa
i kłamliwych doniesień; te rzeczy są przykrzejsze od śmierci.
6 Zgryzotą serca i smutkiem jest kobieta zazdrosna o kobietę,
a to jest bicz języka, co wszystkich dosięga2.
7 Jarzmo dla wołów źle dopasowane – to żona niegodziwa,
kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona.

Syr 26

 

 

 

500+ jest wielką pokusą. Kobieta zarabiająca dajmy na to 2000 netto otrzymuje dodatkowo 500zł. Po rozwodzie ma zapewnione alimenty. Średnio na 2 dzieci 1000zł. Razem mamy 3500zł. Da się żyć? No pewnie że się da. Przy odpowiednim kombinatorstwie otrzyma jeszcze zasiłek rodzinny.

“Duch przygnębiony, twarz zasmucona
i rana serca – żona przewrotna;
ręce bezwładne i kolana bez siły –
taka, która unieszczęśliwia swojego męża.
Początek grzechu przez kobietę ” Syr 25

 

PIS jest partią realizującą program Szatana. Jest to partia o ideologii komunistycznej tak samo jak: PO, PSL, LSD, Nowoczesna. Różni się tylko od innych partii negacją homoseksualizmu.

Praca mgr Jarosława Kaczyńskiego:

“Egzaminy doktorskie zdał z teorii państwa i prawa oraz filozofii marksistowskiej (oba na „bardzo dobrze”), a 8 grudnia 1976 r. obronił pracę doktorską „Rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą. Promotorem pracy doktorskiej Jarosława Kaczyńskiego był prof. Stanisław Ehrlich“‘

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/222398,1,doktorat-premiera-kaczynskiego.read

Poniżej Palikot i jego ludzie czytają pracę marksistowską Lecha Kaczyńskiego:

 

 

Program 500+ jest ukłonem w kierunku Królowej Niebios.

Wywyższona kobieta, poniżony mężczyzna kosztem podatników (podatki idą w górę).

 

 

Niech państwo nie zabiera ludziom ich pieniędzy, to nie będzie potrzeby tworzenia programu typu 500+ czy jakaś imitacja pomocy typu Rodzina na swoim. Niestety nie taki jest cel tego niechrześcijańskiego państwa.

 

Foto i konsultacje językowe (tłumaczenie obrazka) – Lajcik. Dziękuję.