Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 28 kwietnia 2016

Słowo na 28.04.2016

 

” I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. (3) I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.”

Mt 8.3

 

Oczyszczenie to, dotyczy każdego …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme