twistermalezja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Postać, przypuszczalna zjawa, złapana na kamerze 2 studentów

Szkoła w północnej Malezji została tymczasowo zamknięta, aby zająć się sprawą „zbiorowej histerii”, jak nazwały ją lokalne media.

Zaczęło się w zeszłym tygodniu, kiedy kilku uczniów i nauczycieli zaczęło twierdzić, że widzieli duchy i doświadczyli nadprzyrodzone zjawiska.

Władze szkoły zamknęły szkołę i wezwały tradycyjnych, muzułmańskich ekspertów, uczonych, a nawet szamanów do sesji modlitewnej oraz „egzorcyzmów”.

W niedzielę szkoła została otwarta, a władze szkoły twierdziły, że wszystko wróciło do normy – ale pytania zostały, a sprawa dalej wywoływała intensywne zainteresowanie w Malezji.

Co się stało?

Szkoła, SKM Pengkalan Chepa 2, znajduje się w tradycyjnym i religijnym stanie Kelantan.

mapamalezja

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnim tygodniu, mała grupa uczniów zaczęła twierdzić, że widzieli „czarną postać” czającą się w szkole. Wkrótce więcej uczniów i nawet nauczycieli twierdziło, że widzieli tę samą postać albo doświadczyli nadprzyrodzone zjawisko.

Jedna z nauczycielek powiedziała lokalnej stacji informacyjnej Astro Awani, że poczuła „ciężką” obecność wiszącą na niej, podczas gdy inni twierdzą, że „czarna postać” starała się wejść w jej ciało.

Uczeń tymczasem powiedział gazecie Sinar Harian(w Malezji), że poczuł drętwienie rąk, podczas gdy umysł „był wszędzie”.

Wpłynęło to na około 100 osób, potwierdziła starsza członkini personelu szkoły.

„Nasi uczniowie zostali opętani i zaniepokojeni (przez te duchy). Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak się stało. Nie wiemy, czym jest, to co na nas wpływa” powiedziała.

„Ale to miejsce jest stare, a dzieci mogą być nieposłuszne i czasami rozrzucają śmierci wokół szkoły. Może natrafiły na jakieś „dżiny” i obraziły duchy” dodała, odnosząc się do lokalnej wzmianki o duchach.

szamani

 

 

 

 

 

 

 

 

Szamani byli wzywani już w przeszłości, aby pomóc w Malezji w przypadkach zbiorowej histerii.

Szkołę zamknięto w czwartek i zaproszone muzułmańskich kaznodziejów, aby recytowali Koran i odprawiali modlitwy w szkole. Lokalne władze oświatowe wysyłają również doradców do szkoły w tym tygodniu.

Departament oświaty stanu Kelantan nie odpowiada na pytania BBC.

Czym jest zbiorowa histeria?

Na podstawie doniesień mediów, Robert Bartholomew socjolog, który badał zbiorową histerię w Malezji nazwał to podręcznikowym wybuchem w e-mailu do BBC.

Zbiorowa histeria czy zbiorowe urojenia są określone jako spontaniczne i szybkie rozprzestrzenienie się fałszywych lub przesadzonych przekonań w obrębie populacji.

Wybuchy następują najczęściej w małych, ciasnych grupach takich, jak szkoły, sierocińce i fabryki.

Jak często występuje?

Kilka sławnych przypadków zbiorowej paniki lub zbiorowych urojeń zostało udokumentowanych przez dzieje na całym świecie – w tym „mania tańca” wieki temu, podczas której ludzie zaczynali niekontrolowanie tańczyć na kilka godzin.

 

 

W 1987 był wybuch, który dotyczył 36 muzułmanek w malezyjskim hostelu w Alor Star, Kedah, który trwał 5 lat.

„Wybuch zawierał krzyki, bieganie i splątanie, płakanie, dziwaczne ruchy, transy i opętania. Dziewczyny w wieku 13-17 lat narzekały na zbyt intensywną religię i naukę, i na zbyt małą rekreację” powiedział pan Bartholomew.

„Malezja jest wrażliwa ze względu na ich wierzenia w szeregi duchów” powiedział pan Bartholomew, dodając, że wybuchy występują głównie w żeńskich szkołach z internatem, ponieważ są bardziej restrykcyjne.

 

 

W sprawie Alor Star, władze szkoły sprowadziły szamanów, aby pomogli. „Wykorzystywanie tylu szamanów i lokalnych uzdrowicieli może być obosiecznym mieczem, szczególnie kiedy zawodzą, ponieważ potwierdzają nadnaturalny aspekt wybuchu. W wyniku tego wszystko może się przedłużyć.”

Media społecznościowe i uwaga mediów były oskarżane za zaostrzanie sytuacji w niektórych przypadkach.

Dr Wan Zumusni Wan Mustapha, wykładowca uniwersytecki, który żył i nauczał w Kelantan przez 13 lat, sądzi, że przypadek został wyolbrzymiony.

„Mogło to być spowodowane upałem, stresem albo otumanienie” powiedział dr Zumusni z Universiti Teknologi Mara w Seremban

 

źródło: http://www.bbc.com/news/world-asia-36069636

 

Tłumaczyła Juleczka. dziękuje w imię Jezusa.

 

_____________

Problem w tym, że kwestie duchowe badane są poprzez szkiełko i oko. To tak jakbym ja badał siłę ciążenia przez pryzmat ducha.

Jak było w tym przypadku nie wiadomo. Nie wydaję mi się, aby histeria ogarnęła nauczycieli.

Trzeba mieć także na uwadze, iz Malezja jest krajem islamsko-buddyjskim, a więc zdemonizowanym.

 

Poszukałem troche o demonach w islami:

 

“Dżinn demony i duchy powstałe z czystego ognia bez dymu (w niektórych wersjach wierzeń z czystego płomienia oraz obłoku pary), które posiadają nadnaturalną potęgę i są niewidzialne, mogą jednak przyjmować dowolną postać (człowieka, zwierzęcia lub potwora). Utożsamiały one wrogie człowiekowi siły natury. Uważano ich za mieszkańców pustyni. Wiara w dżinny stanowiła bardzo istotny składnik religii Arabów w okresie przed islamem.
Jako pozostałość mitologicznych wyobrażeń z przedmuzułmańskiej Arabii pojawiły się także w islamie, gdzie stanowią trzecią kategorię rozumnych istot stworzonych przez Boga (obok aniołów i ludzi). Dżinny w wierzeniach muzułmańskich dzielą się na dobre i złe. Dobre służą Bogu i pomagają ludziom (w szczególności prorokom), zaś złe (ifrity, sile i ghule) szkodzą. Czasem do złych dżinnów zalicza się szatana (szejtana). Podobnie jak ludzie, dżinny dzielą się na plemiona i rody.

Ghul albo inaczej “ghula” ,”Alghul” w wierzeniach przedmuzułmańskiej Arabii zły duch pustynny, także pojawiający się w innych odosobnionych miejscach, na przykład na cmentarzach, w grobowcach.
Demon ten,zwykle rodzaju żeńskiego , zwabiał, napadał i zabijał podróżnych (zwykle potem pożerały swoje ofiary). Pojawiały się pod postacią zwierząt (głównie hien), potworów lub wiedźm.

Ifrit (afryt, efryt, ifryt) – zły duch, demon, w wierzeniach muzułmańskich uważany za szczególnie złośliwego i niebezpiecznego, najpotężniejszy pośród dżinnów. Miał się wyróżniać wysokim wzrostem i wielką mocą. W wierzeniach ludowych ifritem stawała się dusza człowieka, który zmarł nagle i nie został pochowany (w szczególności dotyczy to ofiar morderstwa). Najgroźniejszym pośród ifritów był Marid, czyhający na ludzi na drogach, zabić go można jednak cytując werset z Koranu

Karin (arab. قرين qarīn) – w islamie “wieczny towarzysz”, demon ciągle towarzyszący każdemu człowiekowi. Karin zazwyczaj namawia ludzi do grzechu. Według niektórych muzułmanów, po śmierci człowieka jego karin pozostaje na ziemi i może zostać wywołany przez odpowiednią osobę i przemawiać w imieniu zmarłego (wierzenia te są w pewnym sensie analogiczne do europejskiego spirytyzmu). Jako że są to niebezpieczne istoty, muzułmanie wolą jednak unikać kontaktu z nimi.
Kariny są wspomniane w Koranie (43:36-7):
.”

źródło: http://www.forum.paramythology.pl/Temat-Demony-w-islamie

 

Co zasługuje tu na uwagę?

  1. “Dżinny w wierzeniach muzułmańskich dzielą się na dobre i złe”. Nie ma dobrych i złych duchów (demonów). Sa tylko żłe.
  2. “”wieczny towarzysz”, demon ciągle towarzyszący każdemu człowiekowi. Karin zazwyczaj namawia ludzi do grzechu.”. Demon typowy dla wszystkich. Namawia ludzi do grzechu poprzez podszepty

 

Jak widać w Islamie poważnie podchodzi się do wywoływania duchów zmarłych w przeciwieństwie do krajów uważanych za chrześcijańskie.

Teraz ciekawostka:

“Szatan (hebr. שטן satan – oskarżyciel; arab.الشيطان Szejtan – przeciwnik, złe moce) – w chrześcijaństwie i islamie jest to jeden z aniołów, który zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął do buntu inne anioły, główny sprawca zła na świecie. Niekiedy bywa utożsamiany z Lucyferem. Najczęściej uważany jest za najwyższego rangą demona, przywódcę wszystkich złych duchów. Inne imiona Szatana to: Mastema, Gadriel, Satanael, Samaël, Samiel, Siegel, Satan, anioł Edomu. W tradycji rabinicznej nosi on przydomek “szpetny”.”

 

Najbardziej na uwagę zasługuje określenie “anioł Edomu”.

Każdy kto czytał Stary Testament wie, że Izrael był w stanie notorycznej wojny z Edomem. Kiedy zrodził się Judaizm i powstało państwo żydowskie, czyli około 500 roku przed narodzeniem Chrystusa, połączono dwie wrogie sobie nacje: Edomitów z Judejczykami i Beniamitami.

W V wieku Edomici p.n.e. zostali wyparci ze swoich siedzib przez arabski lud Nabatejczyków i osiedlili się w części Judy, na południe od Hebronu. Ich bogiem plemiennym był Kaus (inaczej Kos)

Oryginalna nazwa tego boga to Qos.

QoS wydaje się oznaczać, łuk.  Spekulowano że, ten imię tego boga może być stosowane zamiennie z Jahwe , Baala , Haddu / Hadad i Dushara.

Czy teraz już nam wszystko gra?

Edomici rządzą światem,  a symbolem ich boga jest łuk. Łuk, który symbolizuje brama Baala tak ostatnio promowana.

Dlatego ulubionym kolorem Edomitów jest czerwony.

W wieku 40 lat Ezaw sam sobie wybrał żony. Został poligamistą i w przeciwieństwie do swego ojca Izaaka, który pozwolił, by Abraham wybrał mu na żonę czcicielkę Jahwe, poślubił dwie Hetytki.

„I wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa, i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził” 1 Mojż. 25:25-26.

Nadano mu imię Ezaw, gdyż urodził się niezwykle owłosiony, a później otrzymał imię Edom (co znaczy „czerwony”) z powodu czerwonej potrawy z soczewicy, za którą sprzedał swe prawo pierworodztwa (Rdz 25:25, 26, 30).

zsrr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apokalipsa nam wyjaśnia kwestię Żydów, którzy Żydami nie są:

“(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.” Ap. 2
„(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.”

 

Żydzi, którzy podają się za Żydów a nimi nie są, to Edomici związani głównie z kościołem rzymskim (żoną Baala była Astarte) i organizacjami socjalistycznymi. Doskonałym przykładem tej pozornej sprzeczności jest rodzina Kurskich. Jacek Kurski jest w PIS, a jego brat Jarek ważną postacią w Gazecie Wyborczej:

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.

Inny przykład: nieżyjący już Konstanty Miodowicz z Solidarności miał ojca z komunistycznego OPZZ. Oni są zawsze po obu stronach konfliktu.

Nie wierzcie w podziały: PIS-PO. to jest jedna wielka rodzina walcząca tylko miedzy sobą ale o wpływy.