Wiele osób pytało się mnie, czy obchodzę szabat. Odpowiadałem, że ja niejako codziennie obchodzę szabat z uwagi na treść bloga. Codziennie czytam Pismo, codziennie się modlę.

Jednakże na ostatnim zjeździe w sobotę zorientowałem się, że nie świętowałem tak naprawdę ponieważ umieszczałem wpisy w soboty. Poza tym, tydzień temu tak na prawdę świętowałem szabat tak, jak należy. To oznacza, że istotnie, dzień ten był poświęcony wyłącznie Bogu. Nie, nabożeństwo, ale cały dzień gadaliśmy o Bogu i Biblii.

 

 

Niektórzy myślą, że odpocznienie jest w Jezusie:

 

“Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie” Mt 11:28

 

Taki pogląd postrzegający szabat jako odpocznienie w Jezusie, kasuje cały dekalog. Jest także część osób twierdząca, że Jezus powiedział nam, które przykazania tak na prawdę przestrzegać w tutaj:

 

I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, (19) czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.

 

Jeśli tak, to bałwochwalstwo jest nieaktualne.

 

Jednakże wszystkie przykazania są aktualne gdyż:

 

 

“Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.” (Mt 5,17-19 BT)

 

 

Dodatkowym argumentem jest chęć zamanifestowania odmienności wobec kościoła Rzymian, gdyż

Dlaczego nastąpiła zamiana soboty na niedzelę?

 

“Żydzi po upadku Jerozolimy w 70 roku byli mocno znienawidzonym narodem. W prowincjach rzymskich wzrastały prześladowania i dotykały one również chrześcijan wierzących w Jezusa Chrystusa a to m.in. za sprawą tego, że religia ta wywodziła się od Żydów więc byli z nimi utożsamiani oraz to że chrześcijanie czcili wtedy sabat czyli sobotę, w Rzymie zaś głównym świętem była niedziela, mocno rozpowszechniony był wtedy Kult Słońca – dzień Mitry skąd pochodzi nazwa niedziela – Sunday (Sun – słońce, Day – dzień, Synday -dzień słońca). Powodów do prześladowań było wprawdzie więcej, np. brak uznawania wielobóstwa wyznawanego w Cesarstwie Rzymskim. Wiele buntów przeciwko chrześcijanom zostało zainspirowanych przez samych Żydów nie uznających Jezusa Chrystusa jako Boga. W ten sposób Żydzi tępili chrześcijan a jednocześnie kręcili bat na samych siebie.”

 

http://www.biblia-bog.pl/stworzenie-swiata-ewolucja/128-stworzenie-%C5%9Bwiata-wg-pisma-%C5%9Bwi%C4%99tego-dzie%C5%84-si%C3%B3dmy-i-zamiana-soboty-na-niedziel%C4%99.html

 

Kult Słońca. Dlatego święci się słońce również 25 grudnia:

Dzisiaj święto Sol Invictus

Nie namawiam nikogo do świętowania szabatu. Po prostu informuję o tym, że będę w pełni świętował szabat i jakie są podstawy mojej decyzji.

Tak więc w soboty nie będzie wpisów.

Tutaj znamienny opis:

 

“Zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa, „to szabat jest ustanowiony dla człowieka” (Mk 2,27), chrześcijanie dbają o to aby ten dzień (zwany Dniem Pańskim – Księga Objawienia 1,10) był poświęcony Bogu, aby był dniem wolnym od pracy, dniem radości i wesela. Jest to bowiem dzień pobłogosławiony i przeznaczony przez Boga na odpoczynek. Zgodnie z Listem do Hebrajczyków „szabat pozostaje”[6] i wskazuje wierzącym na przyszły wieczny odpoczynek.”

wikipedia

Czy ten dzień jest dla Ciebie dniem radości i wesela?