3J 1

” Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga.

 

Sam cytat niewiele mówi. Prawie każdy o sobie dobrze myśli, a zwłaszcza ludzie ze świata.

W drugim zdaniu jest jakby odpowiedź. Kto czyni dobrze? Ten, który jest z Boga. Nie można być dobrym nie będąc z Boga.

Nie chcę pisać przy zwykłym cytacie eseju, ale z Boga jest ten, kto:

1 Jana

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. 2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, 3 albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 4 Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”

 

Tak więc z Boga są ludzie, którzy wypełniają Jego przykazania jednocześnie wierząc, iż Jezus jest Mesjaszem.