W związku z tym, że już kilka osób pytało mnie jak ja sobie wyobrażam stan osób niezbawionych, w tym dzisiaj Wojciech, postanowiłem pokrótce odpowiedzieć na to pytanie.

Dzisiaj narzekamy na finanse, kłopoty małżeńskie, zdrowie, politykę.

Chciałbym Wam jednak powiedzieć, że to wszystko jest niczym w porównaniu do tego, co będzie czekać osoby niezbawione. Czytałem wiele na ten temat, ale co będzie po śmierci pierwszej, zrozumiałem po obejrzeniu filmu “Spotkanie”. Wystarczyło mi tam jedno zdanie.

 

Popatrzcie, czasem umieszczam takie obrazy jak poniżej  pisząc, że Bóg to stworzył. Nie jestem jakimś nawiedzionym człowiekiem. Wiem tylko, że wszystko ma swego autora, stwórcę.

zatoka

 

 

palmy

 

 

canada

 

 

Budzisz się, masz słońce:

poranek

 

 

Słyszysz śpiew ptaków:

wrzesientaras

 

 

 

Mamy lasy, pola, piękne zachody słońca, zorze polarne, drzewa zimą przystrojone śniegiem etc.

Mamy narodziny dzieci. Wielka radość.

Niebawem gro ludzi pojedzie na wakacje nad morze, w góry, na Mazury.

To wszystko jest od Boga, a oni tego nie wiedzą.

 

Teraz sobie wyobraź, że Bóg to wszystko zabiera.

Budzisz się i nie masz słońca, przyrody, ptaków.

Wszystko to, co stworzył Bóg zabiera. czy jesteś w stanie sobie to wyobrazić?

Nie?

To popatrz na to, co “świadomi” sataniści propagują. Oni zapowiadają miejsce i stan ludzi niezbawionych:

 

ironamaiden

 

 

Walczące ze sobą wściekłe z powodu swej przyszłości demony.

Oni się z tym nie kryją. Oni przedstawiają swoją ofertę tak, jak Bóg przedstawia swoją w Słowie Bożym.

ironmaid

 

 

To będzie coś  w ten deseń:

pieklo

 

 

Brak radości, wycia, udręki, ciemność.

To tak jakbyś został na stale w poprawczaku.

Czy widzimy kontrast między światem Boga powyżej na górze a tymi zdjęciami na dole?

Ludzie będą jak chodzące zombie.

Jednak zanim to nastąpi spadnie na ziemię gniew Boży.

apokalipsa

 

 

Brak zbawienia będzie po prostu oddzieleniem od Boga.

Przecież mało komu teraz zależy na Jezusie. No opowiedzmy o Jezusie w rodzinie, znajomym. Przecież oni tego nie chcą. Tak więc zostaną oddzieleni od Boga.

Nie chcesz być przy Bogu?

Ok, Bóg jest dżentelmenem. Nie zabije Cię. Po prostu wylądujesz z tymi, do których Cie ciągnie. Do tego świata.

Bóg nie jest sadystą, nie będziesz przypiekany w kotle jak to straszył kościół rzymski.

Nie jesteś zainteresowany Bogiem, więc On uszanuje Twą wolę.

Zasmucony, ale uszanuje.

Wszyscy dobrze wiemy, że każdy człowiek umiera. Tak, ale nie jego duch. Jego duch śpi.

Jana 11

“Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić». 12 Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». 13 Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie.”

Śmierć druga będzie po prostu oddzieleniem od Boga.

Masakryczna i przesmutna wizja. Jest ona pokazana w ostatnim rozdziale apokalipsy:

 

” Albowiem czas bliski jest. (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. (12)Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15)Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. (16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. (17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. (18) Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! (21) Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.”

 

Wszyscy źli będą na zewnątrz królestwa niebieskiego.

 

21 rozdział apokalipsy wyjaśnia:

 

I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,

jeruzalemnowe

przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota(7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”

Wszyscy, którzy krzywdzą drugiego człowieka wylądują w jednym i tym samym miejscu.

Udziałem niewierzących w Boga będzie metaforyczne jezioro ognia.

Śmierć druga to oddzielenie od Boga. Teraz na ziemi jest jeszcze Bóg. Jeszcze masz szansę, ale w biblijnym piekle już Go nie będzie.

 

 

“przyjdź, Panie Jezu!  Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen”