Rut 2

“Słuchaj, córko moja! Nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy”

 

 

Według mnie ma to wymiar symboliczny. Bóg często zwracał się do nas “synu mój”.

Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą Moich dróg”
(Przyp.Sal.23,26).

 

Tutaj jest “córko”. Nakaz aby nie chodzić na inne pole, gdzie owo pole jest symbolem królestwa niebieskiego. Tak więc Rut ma nie chodzić do świata. Ma się karmić kłosami (chlebem życia) z pola Boga, którego symbolizuje z kolei Boaz.

Wers ten może także posłużyć nam do ostrzeżenia kobiet. Nie idźcie zbierać pokarmu (łosów) do bezbożnych. Nie wchodźcie w związki z mężczyznami bezbożnymi.  Nie idźcie na inne pole.