Sobie pomykałem dziś na rowerze rozmyślając o Biblii zgodnie z Psalmem 1

“lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.’

 

Myślałem o tych różnych przypadkach w moim otoczeniu i Was tutaj na blogu świadectwach, jak to negatywnie, a wręcz alergicznie reagują ludzie na biblię. W związku z tym, że ludzie żyją w niewoli szatana, to boja się biblii. Nie naszych biblii. Oni się boją swoich Biblii w wersji kościoła katolickiego, czyli tzw Tysiąclatki. Spora cześć katolików ma te biblie w domach.

 

Od razu połączyłem ten strach w swych rozważaniach z tzw wodą święconą.

 

Czym ona jest, ta holy water?

 

“Woda święcona – sakramentalium występujące w niektórych wyznaniach chrześcijańskich. Woda święcona jest wodą pobłogosławioną przez biskupa, księdza lub diakona, przeznaczoną do udzielania chrztu lub błogosławieństwa osób, miejsc oraz rzeczy. Zwyczaj święcenia wody wynika z wiary w moc oczyszczającą wody, obecną już w Starym Testamencie, oraz z faktu chrztu Chrystusa w Jordanie. Został wprowadzony przez kościół w II wieku po Chrystusie.’ Wikipedia

 

Pamiętam jak wchodziłem do budynku zwanego dla zmyły kościołem. Czemu dla zmyły? Ponieważ kościół od narodzenia się chrześcijaństwa nie był budynkiem:

 

(11) Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.

(Dzieje Apost. 5:11, Biblia Tysiąclecia)(3) A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia.

(Dzieje Apost. 8:3, Biblia Tysiąclecia)(31) A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

(Dzieje Apost. 9:31, Biblia Tysiąclecia)(5) Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.

(Dzieje Apost. 12:5, Biblia Tysiąclecia)(27) Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

(Dzieje Apost. 14:27, Biblia Tysiąclecia)(3) Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.

(Dzieje Apost. 15:3, Biblia Tysiąclecia)(4) Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał.

(Dzieje Apost. 15:4, Biblia Tysiąclecia)(22) Po przybyciu do Cezarei udał się do Jerozolimy. I pozdrowiwszy /tamtejszy/ Kościół, zeszedł do Antiochii.

(Dzieje Apost. 18:22, Biblia Tysiąclecia)”

 

Tak więc jak pamiętamy przy wejściu do budynku Rzymian, znajduje się taki pojemniczek z wodą zwany;

Aspersorium:

kropielnica – kamienne lub metalowe naczynie ze święconą wodą, umieszczone na trwale w przedsionku kościoła (kruchcie), czasem także jako zagłębienie w ścianie mające formę naczynia;
przenośne naczynie (zazwyczaj mały kociołek z pałąkiem) na wodę święconą;
mała kropielnica (kropielniczka) do użytku domowego, wykonana najczęściej z metalu lub plastiku (dawniej często z drewna), zawieszana przy drzwiach wejściowych do domu lub mieszkania, służąca domownikom lub osobom odwiedzającym do umoczenia palców w święconej wodzie i wykonania znaku krzyża.

 

Jak się wykonuje ten znak krzyża?

znakkrzyza

 

Właśnie tak. Do góry nogami. Czy w tej sytuacji znak krzyża czyni katolika świętym? Czy daje mu moc? Czy chroni ode złego?

Raczej skutek jest odwrotny.

Ten kościół nie jest kościołem Boga.

Pożegnanie szefa mafii w Montrealu:

 

W zasadzie  nie jest istotny ten film. Dla nas to norma.

Zło rodzi zło.

Mt 7

Z owoców ich poznacie je; izali zbierają z ciernia grona winne, albo z ostu figi? 17Tak ci wszelkie drzewo dobre owoce dobre przynosi; ale złe drzewo owoce złe przynosi. 18Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić. 19Wszelkie drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. 20A tak z owoców ich poznacie je.

 

Jak ja Bogu kochanemu dziękuję, że mnie wyzwolił z tej obłudy.

 

Woda święcona jest wodą zniewolenia.  Jest to demoniczny rytuał podtrzymujący księstwo szatana.

Czy diabeł się boi święconej wody? On się śmieje z każdego klienta, który przychodzi maczać palce w aspersorium. Ciekawe ilu katolików zna owo określenie?

Mnie się kojarzy z tresarium.

Gdyby woda święcona miała właściwości podtrzymujące moc Boga, to jakoś społeczeństwa byłaby  taka, jak za czasów Dawida.

 

Diabeł się tak boi tej wody, jak chrztu niemowlaków. Praktycznie każdy morderca, złodziej, narkoman, kobieta zmieniająca często partnerów, oszust. Wszyscy oni mieli chrzest.

 

Kochani katolicy czytający tego bloga. Jesteście ludem Bożym, aczkolwiek żyjącym w niewoli. Szukacie prawdy, której kościół Wam dać nie może i dlatego zaglądacie tutaj i na podobne blogi biblijne.

Bóg powiedział do Was, to samo co do nas:

Ap 18

Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
5 bo grzechy jej narosły – aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.

 

Ja wyszedłem i wiem jedno:

 

Diabeł boi się niczym Biblii. Słowo Boże nazywane jest w Biblii mieczem ducha.

Efezjan

“Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.”

To biblia była zakazana:

Papiestwo było największym prześladowcą Biblii w dziejach ludzkości. Przez wieki niszczyło Biblię i tych, którzy ją tłumaczyli na języki Europy, bądź rozpowszechniali.

Wielu papieży wydawało bulle bądź encykliki zabraniające czytania Biblii bądź nakazujące inkwizycję wobec osób podejrzanych o rozpowszechnianie Biblii a bawet ich eksterminację.”

 

Zakazy czytania Biblii

 

Zatem,….proponuję zamienić powiedzonka “diabeł się boi jak święconej wody” na:

 

” Diabeł boi się, niczym biblii”.