Temat ten jest dla mnie najbardziej dyskusyjnym z jakimi się zmagam a jak wiecie jestem raczej wyrazistym człowiekiem.

Nie mam tu na myśli usuwania ciąży zdrowego płodu w ramach związku stałego czy tez przypadkowego. Nie mam zdania co do sytuacji losowych: gwałt, wyboru albo matka albo dziecko, chorego płodu. Wybaczcie mi brak zdecydowania w tej kwestii. Po prostu chcę być pewny swych poglądów, a obecnie nie jestem, z uwagi na brak podstaw biblijnych w tym temacie oraz na zdefiniowanie, od którego dnia poczęcia mówimy o człowieku. Czy człowiek może w powyższych sytuacjach losowych decydować o losie płodu?

 

Znalazłem w sieci kilka cytatów ze strony,  której źródło podaję na dole. Autor jest pastorem baptystów. Z tym że większość cytatów dotyczy zdrowego płodu kochającej sie pary gdzie dziecko zostało poczęte nie w wyniku gwałtu.. Pastor Korzeniowski odpowiada na część moich dylematów:

 

Izajasz 49:1  Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu.

Od kiedy Izajasz był człowiekiem, czy od 6 lub 7 miesiąca życia, od momentu urodzenia, czy od poczęcia? Biblia mówi, że Bóg działał w nim od poczęcia, najwyraźniej nie był tylko zbitką komórek, embrionem, zarodkiem jak się dzisiaj powszechnie uważa.

 

Psalm 139:13  Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.

139:14  Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.

Gdzie były początki życia Dawida, czy dopiero po urodzeniu? Nie, Dawid został ukształtowany w łonie matki, tam zaczęło się jego życie.

Rodzaju 25:21  Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła.

25:22  A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana.

Czy biblia dzieci w łonie Rebeki nazywa płodem? Czy nazywa je dziećmi? Oczywiście nazywa je dziećmi, nawet więcej z tekstu wynika, że już w łonie Rebeki między Ezawem a Jakubem była rywalizacja. Podczas porodu Jakub trzymał Ezawa za piętę chcąc w ten sposób zdobyć pierworództwo, które później podstępnie wyłudził.

Inny fragment tym razem z Nowego  Testamentu odnośnie Jana chrzciciela

Łukasza 1:15  Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.

Zobaczcie, że Bóg nie uważał Jana w łonie matki za nic nie znaczący płód lub coś co nie było człowiekiem, Duch Święty napełnia ludzi, a nie rzeczy w tym przypadku Jana.  Bóg napełnił  go Duchem Świętym jeszcze przed narodzeniem, czy nie jest to niezwykłe? Czy nie dowodzi to tego, że Bóg uważa, iż jesteśmy ludźmi już od momentu poczęcia? Dlatego wszyscy którzy decydują się na przerywanie ciąży na aborcje są mordercami i mordują najsłabszych. Jest to jedno z najgorszych rodzajów morderstw, najbardziej prymitywnych, bo kto jest słabszy od nienarodzonego dziecka, które nie ma szans na żadną obronę. Aborcja jest najbardziej prymitywnym rodzajem morderstwa, jest zaplanowana jest dokonana z premedytacją i z chęcią pozyskania pewnych profitów. Zobaczcie jak bardzo pokręcony jest ten świat i jak wielkim kłamcą jest szatan. Mówi się bardzo wiele w Unii Europejskiej i Stanach zjednoczonych o prawach człowieka, o prawie do życia dla każdego, a jednocześnie odmawia się tego prawa najsłabszym, bo  nienarodzonym dzieciom. Kto jest słabszy od nienarodzonego dziecka, które nie może w żaden sposób się bronić?

Inny fragment z Nowego Testamentu

Łukasza 1:44  Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.

Jest to odpowiedź Elżbiety na pozdrowienie Marii gdy przybyła do niej w odwiedziny po tym jak dowiedziała się, że zostanie matką Jezusa. Co się poruszyło w łonie Elżbiety, a raczej kto? Poruszyło się dzieciątko z radości.

Jeszcze jedno ważne świadectwo znajduje się w Księdze Wyjścia odnośnie nienarodzonych dzieci.

Wyjścia 21:22  Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców.

21:23  Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie.

To jest ciekawy fragment, bo zdarza się, że jest cytowany przez zwolenników aborcji.  Biorą ten fragment i mówią „zobaczcie płód nie jest tym samym co człowiek, bo za śmierć człowieka w Prawie Mojżeszowym była śmierć, a tutaj gdy kobieta poronni jest tylko grzywna. Problem jednak polega na tym, że ten fragment mówi o grzywnie w przypadku przedwczesnego porodu pod warunkiem że dziecko przeżyje, ale jeśli umrze miało być śmierć za śmierć. W polskich tłumaczeniach ten fragment nie  jest z byt dobrze przetłumaczony słowo, które u nas jest oddane jako „poroni” to hebrajskie „yatsa” i oznacza wyjść. Tak więc chodzi o to, że gdy dziecko przedwcześnie wyjdzie w wyniku uderzenia, ale nie poniesie dalszej szkody, to ma być wyznaczona grzywna, ale jeśli poniesie śmierć to wtedy winny ma dać życie za życie. I tak np. tłumaczy ten fragment Biblia Gdańska.

Tak więc podsumowując dziecko jest dzieckiem w oczach Boga od dnia poczęcia, a nie od 3, 5 lub 7 czy innego miesiąca jak gdyby chcieli niektórzy.

Biblia mówi że:

Psalm 127:3  Oto dzieci są darem Pana, Podarunkiem jest owoc łona.

Dokonywanie aborcji na tych dzieciach jest wystąpieniem przeciwko szóstemu przykazaniu „nie morduj” jest również wystąpieniem przeciwko przykazaniu o miłości bliźniego, jeśli dziecko jest dzieckiem od poczęcia, jest moim bliźnim. A to oznacza, że od samego początku mam troszczyć się o jego dobro. Jest również wystąpieniem przeciwko największemu przykazaniu „Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca z całej duszy i z całej siły” innymi słowy nie naruszaj zasad Boga, a poczęcie dziecka jest darem Boga, jest Bożą interwencją którą człowiek niszczy. Żaden człowiek  nie może bezkarnie mordować drugiego człowieka, Bóg uczynił człowieka na obraz swój, na obraz Boży go stworzył. Dlatego aborcja jest wystąpieniem przeciwko samemu Bogu i ci którzy się na nią decydują, zachęcają, prowadzą kampanie promujące ten sposób postępowania, spotkają się ze słuszną Bożą karą. Nie przez przypadek też, śmierć dzieci w wyniku usuwania ciąży promują środowiska lewicowe, liberalne, ateistyczne. Czynią tak dlatego, że nie ma w nich bojaźni Bożej, a aborcja jest często dla  nich narzędziem do złagodzenia ich grzesznego rozwiązłego stylu życia. Musimy jasno powiedzieć, że mordowanie nienarodzonych dzieci pochodzi wprost od samego szatana, tylko on mógł wpaść na taki pomysł i przynieść go ludziom pod postacią ochrony dla innych i czegoś dobrego co nam służy. Nie dajmy się na to wszystko nabrać. Co możemy robić w tej sprawie? Możemy modlić się, by państwo ustanawiało mądre prawo gdzie aborcja nie będzie karalna i będzie w oczach prawach morderstwem. Możemy zawracać uwagę na ludzi w naszym środowisku,  których znamy i wiemy, że chcą usunąć ciąże. Możemy im pomóc i powiedzieć jak to wygląda w oczach Boga.

 

http://jaro-prawdajedyna.blogspot.com/2014/02/co-biblia-mowi-na-temat-aborcji.html

 

Zapraszam do dyskusji.