Czym jest to święto?

Prima Aprilis zaczął być popularny w późnym średniowieczu. Prawdopodobnie nawiązuje on do dawnych starorzymskich praktyk.

Niektórzy uważają, że geneza zwyczaju ma związek z rzymskim zwyczajem Cerialii, obchodzonym na początku kwietnia na cześć bogini Ceres. Według jednej z legend, kiedy poszukiwała ona swojej porwanej córki została wyprowadzona w pole. Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie. Persefona miała zostać porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka Demeter, szukając jej, kierowała się echem głosu córki, ale echo ją zwiodło. Wikipedia.

Jak wiemy mitologiczne postacie to upadłe anioły. Dlatego większość świąt jest na ich cześć. Tak jest i w tym przypadku.

Tak więc katolicy świętują dziś kolejne święto rodem z piekła.

Jaki jest tego aspekt psychologiczny? Niby tylko w ten jeden dzień ,kłamie się nie tylko w obrębie swej rodziny i znajomych, ale w mediach i czasem TV. Wszyscy prześcigają się w kłamstwach nie zdając sobie sprawy, że są okłamywani  PRZEZ CAŁY ROK.

Nie mam zamiaru wyliczać wszystkich obietnic polityków: zielonych wysp, obniżania podatków. Warto jednak zdać sobie sprawę z kłamstw jakie serwują media na cod zień. Jak to się przedstawia wśród naukowców.

Reasumując; ludzie kłamią cały rok.

 

Skopiowałem cytaty z naszego forum-chrzescijan.pl, które umieścił brat Narodzony Dwukrotnie:

 

 

Wyjścia 20
(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Kapłańska 19
(11) Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego.

Psalmów 101
(7) Oszust nie zamieszka w domu moim, Kłamca nie ostoi się w oczach moich.

Ewangelia według św.Jana 8
(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Przysłów 12
(22) Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się.

I oczywiście werset mówiący o wybranych

Objawienie świętego Jana 14
(5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

Objawienie świętego Jana 21
(8.) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, iwszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Wniosek i nauka z tego płynąca jest prosta,winniśmy mówić prawdę zawsze i wszędzie.
Nawet wtedy gdy nie będziemy podobać się ludziom,nawet gdy lżyć nam będą z powodu prawdy nie winniśmy stawiać świecy pod korcem, gdyż mamy być światłem chwalącym Jedynego Boga i Jego Syna a naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Ewangelia według świętego Mateusza

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze.
(15) Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Prawda zawsze rodzi ból, więc na pewno nie będzie łatwo,ale chyba każdy wie jak starożytny Izrael traktował proroków którzy wygarniali im całe zło…
Czy wolicie usłyszeć miłe kłamstwo, zamiast bolesnej prawdy to znaczy ,że bardziej taki człowiek umiłował ciemność anieżeli światło.

Tak więc drodzy bracia i siostry zostawmy ciemność i pogańskie tradycje za sobą,a wykorzystajmy ten czas by umiłować Boga Ojca naszego.
Niech się stanie.