Chrześcijanie biblijni bez religii.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Miesiąc: Kwiecień 2016

PIS ma projekt aby wprowadzić obowiązek rejestracji on-line każdej sprzedaży w Polsce. Potężny krok w kierunku znamienia bestii.

„Rozwiązanie weszłoby najprawdopodobniej w życie 1 stycznia 2018 roku. Dane z kas w sklepach byłyby przesyłane natychmiast do fiskusa. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zauważają głównie plusy takiego rozwiązania: władze uzyskałyby unikatowe informacje o koniunkturze gospodarczej. Nie trzeba byłoby czekać na statystyki …

Słowo na 28.04.2016

 

” I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. (3) I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.”

Mt 8.3

 

Oczyszczenie to, dotyczy każdego …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme