Chrześcijanie biblijni. “Nie wierz tak ja autorytety świata. Wierz tak jak Jezus

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 30 marca 2016

Księga Henocha

Kopiuje ze starego bloga celem przybliżenia tego apokryfu tym, którzy jeszcze nie czytali. Wytłuściłem najważniejsze wg mnie kwestie.

Ten apokryf nawiązuje do kanonicznych ksiąg prorockich.
Teraz jestem całkowicie pewien o celowym zaniechaniu umieszczenia jej w kanonie Biblijnym. W księdze Henocha …

Słowo na 30.03.2016

“ale Pan nie odpowiedział: “Wystarcza ci moja łaska. Moc okazuje swoją skuteczność w słabości”. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. (10) Z tych względów upodobałem sobie słabości, poniewierki i niedostatki, prześladowania i …

POZA BRAMĄ

David Wilkerson

Abraham przeszedł wielką próbę wiary, kiedy w posłuszeństwie Bogu składał na ofiarę swojego syna. Ale jeszcze ponad jego doświadczaną wiarę, Abraham został odłączony od tej ziemi – fakt udowodniony kiedy ofiarował Izaaka. Miał on wiarę, że jest większy …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme