Mark Dice

 

Nowy Porządek Świata to w znacznym stopniu idea liberalna.

 

Z pewnością nie twierdzę, że dwie największe partie w Ameryce, demokratyczna i republikańska, nie są skorumpowane na szczycie piramidy władzy i że nie współpracują w celu stworzenia wszechpotężnego superpaństwa o władzy globalnej, ale zdecydowanie plan Iluminatów to plan liberalny.

 

Po pierwsze nie da się zaprzeczyć, że liberałowie popierają coraz silniejszy rząd i jego ciągły wzrost zarówno w sile, jak i rozmiarze. Liberałowie próbują odebrać broń i pozbawić obywateli prawa do jej posiadania pod przykrywką „kontroli broni palnej”. Chcą, by miał ją tylko rząd, policja i wojsko.

 

Podstawową cechą planu Nowego Porządku Świata jest stworzenie państwa opiekuńczego. Sytemu rządów od kołyski aż po grób, którego macki oplatają każdy aspekt życia każdego człowieka, od opieki nad dzieckiem, edukacji po ustalanie, co ludzie mogą jeść i jakiego rodzaju zabiegi medyczne im przysługują, albo jaką będą mieli pracę etc.!

 

Nowy Porządek świata promuje klasę bezrobotnych sprawiając, że wielu ludzi jest zależnych od rządu w kwestiach takich jak opieka zdrowotna, kartki na żywność, warunki mieszkaniowe itd. W rzeczywistości plan wprowadzony w życie w latach 60. przez grupę aktywistów politycznych zwany strategią Clovarda-Pivena, w którym otwarcie przyznano, że celem jest nadmierne obciążenie amerykańskiego systemu opieki społecznej, by doprowadzić do kryzysu finansowego, co, jak piszą, wdroży rozległy system socjalistyczny, aby na nowo rozdystrybuować bogactwo Ameryki i dawać każdemu do ręki gwarantowany roczny dochód.

 

Liberałowie to w przeważającej mierze ateiści, a w szczególności antychrześcijanie. Chcą, żeby to rząd postrzegano jako Boga i aby stanowił jedyną i ostateczną władzę i kompas moralny w społeczeństwie. Wierzą, że nasze prawa pochodzą od rządu, a nie od Boga i jako że sądzą, iż podstawowe swobody obywatelskie zapewnia rząd, i że nie są one nierozerwalnie związane z wszystkimi ludźmi, których „nasz Stwórca obdarzył pewnymi nienaruszalnymi prawami”, jak mówi w drugim zdaniu Deklaracja Niepodległości. Twierdzą więc, że są uprawnieni, by odebrać im owe prawa.

 

Liberalny establishment ciągle krzyczy o „rasizmie” i oskarża przeciwników politycznych o „mowę nienawiści” za samo niezgadzanie się z prezydentem Obamą i innymi, którzy akurat nie są biali. Liberaliści demonizują „białego człowieka” utrzymując, że wszyscy oni są z natury rasistami i korzystają z jak to mawiają „przywileju białego” po prostu dzięki urodzeniu się z białą skórą. To jest oczywiście rasizmem, ale według większości liberałów jedynie ludzie biali mogą być rasistami!

Wielu demokratów częstokroć oskarża republikanów o bycie rasistami, podczas gdy tak naprawdę to partia demokratyczna popierała niewolnictwo, a republikanie pomogli je zakończyć. Ku-Klux-Klan w rzeczywistości zaczął służyć interesom partii demokratycznej i uznawany był za ich terrorystyczną odnogę.

 

Liberałowie popierają małżeństwa homoseksualne i adopcje dzieci przez takie pary, natomiast tradycyjną rodzinę nuklearną postrzegają jako staromodną i przestarzałą.

 

Liberałowie popierają pojęcie wywołanego przez człowieka globalnego ocieplenia, czy zmiany klimatycznej, czy rozregulowania klimatu, czy jakkolwiek to ostatnio nazywają, próbując wykorzystać zmiany pogodowe, by uzasadnić zmuszanie obywateli do płacenia podatku od emisji dwutlenku węgla, by rzekomo „zbawić świat”.

 

Liberałowie w znacznej mierze popierają aborcję, gdy historycznie i obecnie konserwatyści w większości się jej sprzeciwiają.

 

Liberalni politycy wspierają nielegalną imigrację i od dziesięcioleci wyrażali sprzeciw odnośnie zabezpieczania granicy USA z Meksykiem, ponieważ wiedzieli, że gdy tylko imigranci zostaną objęci amnestią i dostaną obywatelstwo amerykańskie, to prawie wszyscy będą głosować na demokratów, mając tym samym nadzieję, że partia demokratyczna utrzyma się przy władzy na kolejne pokolenia w związku z blisko 20 milionami nielegalnych migrantów żyjących w Ameryce, czekających aż plan ten zostanie zatwierdzony.

 

Liberałowie w przeważającej części popierają Organizację Narodów Zjednoczonych. Promują narkotyki i pornografię. Wspierają szkolną indoktrynację w ramach podstawowego programu nauczania. Popierają radykalny feminizm pod hasłem „praw kobiet”, a lista liberalistycznych programów oraz ideologii stanowiących podstawę Nowego Porządku świata wydaje się nie mieć końca.

 

W przeciwieństwie do nich, konserwatyści, z których większość identyfikuje się z partią republikańską i których zdecydowana większość popiera ograniczenie rozmiaru rządu i ma nadzieję, że zmniejszy jego zakres działania i wpływ. Konserwatyści chcą, żeby rząd wyniósł się z waszego życia, konserwatyści promują tradycyjne wartości rodzinne, skromność seksualną i na ogól wierzą w Boga i obchodzą uroczystości chrześcijańskie.

 

Nie zapominajmy, że to konserwatywni chrześcijanie ostrzegają przed znamieniem bestii, społeczeństwem bezgotówkowym, globalnym systemie identyfikacji przy użyciu wszczepów i całym planem Nowego Porządku Świata. W międzyczasie, modni liberaliści kochający rząd o rozbudowanej roli postrzegają tę transhumanistyczną technologię za przejaw postępu technologicznego oraz następny etap ewolucji człowieka.

 

Liberałowie są skłonni, by bardziej opodatkowywać ludzi, którym się powodzi, a pieniądze dawać innym, co do których czują, że są im potrzebne – w imię „sprawiedliwości społecznej” i redystrybucji dochodów. Takie zasiłki niszczą chęć do pracy i tworzą duże grupy ludzi, którzy są zazdrośni i nienawidzą tych, których postrzega się jako bogatych, jeszcze bardziej dzieląc społeczeństwo na łatwiejsze do kontroli obozy, które szczuje się na siebie, by zapobiec poprawie sytuacji ogólnej.

 

„Niedołęgokracja” (neologizm, ang. „ineptocracy”, od przymiotnika „inept” znaczącego „niekompetentny, nieudolny, nieporadny” – przyp. tłum.) to według Urban Dictionary „system rządów, w którym nieudolni politycy wybierani są przez nieudolnych obywateli i w którym najmniej prawdopodobnym jest, iż członkowie społeczeństwa będą w stanie przeżyć, bądź odnieść sukces. Obywateli tych wynagradza się towarami oraz usługami opłaconymi przez skonfiskowane bogactwo zmniejszającej się liczby wytwórców.” Innymi słowy tłumy leniwych, nieproduktywnych ludzi znacznie przewyższają liczbę tych odznaczających się wytrwałością, oddaniem i dobra etyką pracy.

 

Większość ludzi jest więc w stanie przyjąć przepisy, które ułatwią im otrzymanie większej liczby zasiłków, które to z kolei opłacane są przez tych ludzi, którzy rzeczywiście pojawiają się w pracy i to na czas i którzy się wysilają. Ten trzon iluminackiej polityki uniemożliwia większości pracowitych ludzi posunięcie się do przodu, jednocześnie pacyfikując większość nieproduktywnych ludzi pasożytujących na systemie.

 

Tak, Iluminaci są zdecydowanie liberalni, a ich plan Nowego Porządku Świata jest przede wszystkim planem liberalistycznym.

Tłumaczył Jacko. Dziękuję w imię Jezusa.
_________________
Jacek sam wybrał ten tekst, a ja będąc niegdyś politykiem czuje się zobowiązany do swoich tzw trzech groszy.
Co po tej analizie widać?
Walczy się z chrześcijaństwem na rzecz ateizmu, którego baze stanowi socjalizm. Wypiera się wartości biblijne w imię czego?
w imię nowej religii, zwanej socjalizmem:
Sytemu rządów od kołyski aż po grób”
Wchodzenie państwa, polityków w coraz bardziej intymne sfery życia człowieka jest religią zastępującą Biblię.
Socjalizm jest religią. To system wartości i jego model dobitnie pokazany jest w Szwecji, będącej tak naprawdę studium przypadku, poligonem, laboratorium prania mózgu.
Socjalizm ma zastąpić wartości biblijne. Bezmyślnym fanom socjalizmu wydaje się, że są wolni i od religii. Nic bardziej mylnego. Ten zespół wartości i przekonań, ustaw, jest systemem wierzeń. Składa się na to antybiblijny socjal. Paweł powiada: kto nie chce pracować, niechaj tez nie je.
Składa się na to indoktrynacja od przedszkola.
Przymusowe szczepienia.
Antybiblijna teoria ewolucji.
Antybiblijna akceptacja homoseksualizmu jako normy.
Antybiblijne wyobrażenie społeczeństw mieszanych religijnie. Izrael miał być zawsze monoreligijny. Poganie byli odsuwani z Izraela lub mieli się zadoptować jak Kanaejczycy po ich podbiciu lub Edomici kiedy powstawało państwo żydowskie musieli stac w kolejce do obrzezki.
Na koniec. Autor wielokrotnie posługuje się terminem “liberałowie”. Są to tacy liberałowie jak katolicy chrześcijanami. Nurt zwany liberalizmem charakteryzuje się przede wszystkim wolnością gospodarczą, które brakuje w szeregach liberałów z USA.
Upadek USA jest nieuchronny. Amerykanie zostaną ukarani za
letniość i wspieranie polityków szatana. U Daniela jest napisane o wyrwaniu skrzydeł

“Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła,
ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce.” (Dan 7:4)”

 

 

“Lew z orlimi skrzydłami  pierwotnie symbolizował mocarstwo Babilonu – w nowotestamentowym wypełnieniu jest obrazem USA. Podobnie jak Babilon był złotym i najświetniejszym imperium spośród czterech bestii z księgi Daniela, tak też żadne inne nadchodzące imperium nie doświadczy równie wielkiego i długotrwałego dobrobytu oraz świetności, co XX-wieczna Ameryka.”

 

Dlatego my nie bądźmy letni aby nas Bóg nie ukarał.

 

Obecni rządzący z PIS ściśle współpracują zarówno z USA jak i z Izraelem. Nie łudźmy się, nasz interesy nie będą bronione. Duda podpisał ustawę zobowiązującą do szczepień.

Winniśmy się modlić za Polaków, za rząd i polityków.