Tekst Beaty Witczak

 

To napięcie i spełnienie.
To głęboka tęsknota i wrogość.
To radość i ból.
Nie ma jednego bez drugiego.
Szczęście jest tylko częścią miłości
-oto czego trzeba się nauczyć.
Cierpienie także należy do miłości.
To jest tajemnica miłości, jej piękno i jej ciężar.
Miłość jest uczuciem, którego trzeba się uczyć.

(Miłości trzeba się uczyć, W. Trobisch)

Wstęp

Kiedy człowiek jest sam w wymiarze on-ona to albo wybrał ten stan albo tęskni za drugą połową. Kiedy już znajduje drugą połówkę i stają się jedno to często myśli sobie: uf! koniec tęsknot, koniec samotności, koniec łez wylanych w „osamotnioną” poduszkę, koniec….., koniec…; ale czy na pewno koniec?

Na pewno to początek wspólnej drogi.A Ty drogi czytelniku tego artykułu, w którym miejscu jesteś? Może jeszcze nie wszedłeś na tą drogę, może jesteś na samym jej początku, a może przebyłeś już wiele kilometrów i wiesz, że nieraz nie jest łatwo.Jeżeli przeszedłeś już te wszystkie etapy (bądź niektóre z nich są przed tobą), a chcesz aby Twoje małżeństwo wzrastało jak piękny dom budowany na skale a tak nie jest (budynek niszczeje, budowa stoi w miejscu lub z oporem powstają nowe jej elementy) – to wróć do fundamentów. Sprawdź czy są dobrze osadzone w skale. Wróć do Bożych Prawd. Wróć do Bożych  Podstaw Małżeństwa.

Samotność

Nie jest dobrze być samotnym, nie ma nikogo innego kto byłby oparciem dla mnie czy dla Ciebie. Bóg widział tę potrzebę u Adama ,którego stworzył. Widzi również  tę potrzebę dzisiaj .On się nie zmienia, jego Słowo trwa wiecznie tak jak prawo, które ustanowił..Bóg ukształtował z prochu ziemi najlepszą rzeźbę jaką kiedykolwiek oglądała ziemia.Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Czytamy w Słowie : „..Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.”( ks Rodz. 1:26 )

Stworzony człowiek miał :

 • być podobny do Boga
 • miał panować nad stworzeniemTchnienie w nozdrza „glinianej postaci” uczyniło z martwej gliny doskonałą istotę, która nie miała sobie równej pośród innych stworzeń.Więź ze Stwórcą dawała pierwszemu człowiekowi wszystko:
 • doskonałe środowisko do życia
 • zaopatrzenie we wszystko
 • kontakt bezpośredni z Bogiem „twarzą w twarz”

Kiedy Bóg przyprowadza do Adama zwierzęta w parze (żeńskie i męskie),aby je nazwał, to możemy się domyślić, że Adam widział skojarzone pary wg rodzaju i zapewne myślał : „Dlaczego ja jestem sam”
Przyprowadzając zwierzęta do Adama, Bóg pokazał człowiekowi potrzebę odpowiedniej pomocy i więzi z istotą swojego rodzaju. Brakowało  Adamowi kogoś, kto jest istotą równą jemu, która różni się od niego.„Ktoś” kto go uzupełnia w duchowym, intelektualnym, emocjonalnym sensie.

Stworzenie kobiety

„Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpwiednią dla niego.” ( ks. Rdz 2,21-23)

Dlaczego Bóg stworzył kobietę?

Człowiek był samotny i potrzebował kogoś, kto go uzupełni. „Bóg wyjął jedno z jego żeber „… i przyprowadził kobietę do człowieka…” Odbył się pierwszy ślub !” I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty.”  (ks. Rdz 1,31)

Po stworzeniu pierwszej pary Bóg mówił „bardzo dobre” .Małżeństwo jest zatem bardzo dobrą rzeczą pochodzącą z Nieba a nie z Ziemi.Jest najlepszym pomysłem Boga dla rodzaju ludzkiego. „Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta.” (ks. Rodz.  2:23 )Kobieta przyprowadzona do Adama ucieleśniała wszystkie pozytywne cechy i oczekiwania samotnego człowieka.Mężczyzna i kobieta oboje razem w pełni odzwierciedlają obraz Boga.Nie ma żadnego braku w małżeńskiej więzi według Pisma.

Więź małżeńska jest doskonała i dlatego Bóg ustanowił (stworzył) małżeństwo ! Jest to Boża więź ! –  nie pomysł człowieka

 • Małżeństwo więc nie jest pomysłem ludzkim lecz bożym*Mąż i żona stanowią jedność
 • Poprzez małżeństwo mogą sobie wzajemnie  służyć i uzupełniać.

MałżeństwoBoży cel małżeństwa :

(3 fundamentalne aspekty )

 • opuszczenie,
 • połączenie
 • stanie się jednym ciałem

Kilka fragmentów z Pisma:

„ Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem”           ks. Rodz. 2:24

„I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.” Mateusza 19:5

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła” Efezjan 5:31-32

”Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją.  I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.” Marka 10:7

Opuszczenie

Oznacza to, że Twoja więź z rodzicami musi być radykalnie zmieniona w następujących dziedzinach:

 • Bardziej bierz pod uwagę opinie, sugestie i działanie współmałżonka
 • Nie polegaj na swoich rodzicach jako źródle aprobaty, pomocy i rady ( Staraj się mieszkać osobno i nie bądź zależnym od rodziców także w kwestiach finansowych – raczej Ty pomagaj im finansowo)
 • Wyzbyj się wszelkiego złego nastawienia wobec rodziców z przeszłości i teraźniejszości
 • Na I-miejscu stawiaj zawsze swoje małżeństwo

Połączenie

 • Pociąga za sobą wejście w trwający całe życie związek mężczyzny i kobiety, któremu poświęcają całe swoje jestestwo. Tworzą jedność ( duch-dusza- ciało), w której razem stoją naprzeciw wszystkim sprawom życia, dobrym bądź złym, w atmosferze miłości.
 • Małżeństwo nie jest sprawą wygody lecz posłuszeństwa
 • Dobre małżeństwo jest oparte na miłości ale także – na zobowiązaniu bardziej niż na uczuciach (emocjach) czy wzajemnej atrakcyjności

Życie to nie Hollywood ! Pamiętaj o tym.

Jedno ciało

 • Na podstawowym poziomie odnosi się to do związku seksualnego czy fizycznej jednościCzłowiek jako jedyny wśród stworzeń na Ziemi posiada z płcią przeciwną kontakt fizyczny „twarzą w twarz”. Tej zdolności nie zauważamy w świecie zwierząt.
 • Stanie się jednym ciałem pociąga za sobą więcej niż akt współżycia. To dzielenie się:            ciałem            zdolnościami            swoją własnością            swoimi problemami            swoją intuicja            swoimi sukcesami            swoja ideą            swoimi cierpieniami            swoimi niepowodzeniami itd. ……………….………………….…………………….          Proszę dopisz sam Drogi Czytelniku……………………………………………….

W wielu sprawach wejście w związek małżeński to tak jak stanie się chrześcijaninem.
autor ; Beata Witczak
 
http://www.misjapetra.com/malzenstwo/64-milosci-trzeba-sie-uczyc