David Wilkerson

 

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.” List do Galacjan 2:20 (UBG)

 

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” 2 List do Koryntian 5:17 (UBG)

 

Możesz powiedzieć: „Wiem, że jestem w Chrystusie poprzez wiarę. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem nowym stworzeniem, ale wciąż okropnie zmagam się z pewnym nawykiem/nałogiem. To sprawia, że czuję się taki/a zniechęcony/a”.

 

Szatan bardzo pragnie przekonać cię, że Bóg z ciebie zrezygnował. On chce, abyś myślał(a), że Bóg widzi cię jako osobę odrażającą z powodu grzechu. Ale to wszystko jest kłamstwem. To, czego doświadczasz, to ciało walczące w tobie z Duchem. Walka ta łączy wszystkich wierzących. A kiedy jesteś w samym jej środku, szatan chce przekonać cię, że stary człowiek wciąż ma nad tobą kontrolę.

 

Niezależnie od twojego stanu, Bóg nie waha się w swojej miłości do ciebie. On nigdy nie przestał kochać rasy Adama pomimo całej jej nikczemności, bałwochwalstwa i lubieżnych zachowań. Zachował ją na przestrzeni historii aż do dni ostatnich, kiedy to wkroczył ze swoim planem ratunkowym. Poprzez krzyż stało się możliwe, by cała rasa Adama pojednała się z Bogiem.

 

Musisz wiedzieć, że twoje stanie przed Bogiem opiera się na jednej rzeczy: jesteś zwycięski/a z powodu krzyża. Zwycięstwa tego nie uzyskasz żadną dobrą rzeczą, którą robisz. Jak mówi Paweł: „A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą” (Rz 8:8). Nasz triumf przychodzi wyłącznie poprzez żal za grzechy, wiarę i ufność w Bożą opiekę. A naszym zadaniem jest stać niezachwianie na tej pozycji, którą On łaskawie dał nam w Chrystusie. Jego Słowo to nam gwarantuje. Bóg mówi: „Może ci się zdarzyć zawieść. Ale gdy patrzę na ciebie, widzę jedynie mojego Syna, Jezusa. Odniesiesz w tej batalii zwycięstwo bez winy, ani bez potępienia.”

 

Tłumaczył Jacek. Dziękuje w imię Jezusa.