Przez tysiące lat robiły to nierządnice. Teraz czynią to kobiety uważające się za wierzące w Boga.

Wiem, że nieświadomie, aczkolwiek kobieta mająca męża i malująca się do pracy, dla tego męża tego nie robi.

powiekiIzebel

Chyba największa nierządnica w Biblii, jaką jest Jezebel / Izebel,  tak właśnie czyniła.

 

2 Krl. 9

(29) A ten Achazjasz objął władzę królewską nad Judą w jedenastym roku panowania Jehorama, syna Achaba. (30) Jehu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izebel, podbarwiła szminką swoje oczy (w septuagincie  poczerniła sobie powieki), upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. (31) A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała: Czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana?

(32) On zaś zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał: Kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie. (33) On zawołał: Zrzućcie ją! Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały. (34) On zaś wszedł, a najadłszy i napiwszy się powiedział: Rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska. (35) A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. (36) Powrócili więc i donieśli mu o tym. A on rzekł: To jest spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbitę, tej treści: Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel. (37) A zwłoki Izebel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w Jezreel, tak iż nie powiedzą już: To jest Izebel.’

 

makeup