Zbliżamy się do tego okresu w roku, kiedy to w tradycji polskiej dokonuje się w szkołach podstawowych tzw “Topienia marzanny”.

 

Fot. Naludowo.pl

 

topienie_marzanny_muzeum_w_sierpcu

 

 

 

 

Co ono oznacza?

Na pewno nie ma ona nic wspólnego z imieniem Marzena jak to sam myślałem.

 

Marzan(n)a, Mora, Morana, Morena, Marena, Śmiertka, Śmierć, Śmiercicha – słowiańska bogini symbolizująca zimę i śmierć, przez część badaczy uważana za demona. Wikipedia.

Czym jest Mara?

Zmora zwana też marą (stąd powiedzenie sen mara, Bóg wiara) – w wierzeniach słowiańskich istota pół demoniczna, dusza człowieka żyjącego lub zmarłego, która nocą męczyła śpiących, wysysając z nich krew.

 

Tak więc co roku niewinne dzieci idą niosąc panią śmierć niczym w pogańskim kraju Kananejczyków, aby utopić ową śmierć.

“Marzanna to również nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Zgodnie z opisanymi przez Jamesa Frazera zasadami magii sympatycznej wierzono, że zabicie postaci przedstawiającej boginię śmierci spowoduje jednocześnie usunięcie efektów przez nią wywołanych (zimy) i nadejście wiosny.”Wikipedia

 

To nie Jezus zabija śmierć, ale dzieci topiące kukłę. To czynią katolicy!!! O zgrozo…

 

Topienie Marzanny ściśle wiąże się z innym nie praktykowanym zwyczajem, aczkolwiek mającym niemalże to samo znaczenie:

Wieszaniem Judasza.

wieszaniejudasza

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieszanie_Judasza

Obyczaj ten, zanotowany w źródłach po raz pierwszy w XVIII wieku, nawiązuje do historii zmartwychwstania Chrystusa, przypominając o zdradzie Judasza. Swoje korzenie ma w pogańskim obrzędzie topienia Marzanny, który – zwalczany przez duchowieństwo – został gdzieniegdzie schrystianizowany[1].

Widowisko rozpoczynało się w Wielki Czwartek nocą (w niektórych regionach już w Wielką Środę), kończąc się następnego dnia po południu. Kukła przedstawiająca Judasza była sądzona, a następnie wieszana na wieży kościelnej. W Wielki Piątek strącano Judasza z wieży, a następnie bito, szarpano, włóczono po wsi. Na koniec podpaloną kukłę wrzucano do rzeki czy stawu[2]. Zwyczaj ten niekiedy nabierał charakteru antysemickiego, kukła Judasza wyobrażała wówczas stereotypowego Żyda, a obchody kończyły się napaścią uczestników na Żydów[3]. W okresie międzywojennym kukła była wieszana pod drzwiami domów żydowskich i Żydzi musieli się wykupować. Jeśli tego nie robili, groziło im pobicie[4][5][6].

W związku z nadmierną agresją uczestników widowiska, Kościół zakazał jego organizowania. Tam, gdzie zwyczaj nadal trwał, kukłę wieszano na drzewie, słupie, kominie. Do czasów współczesnych obrzęd ten zachował się lokalnie na Podkarpaciu, m.in. w miejscowości Pruchnik[7][8].

 

 

Jaką więc boginie niosą katolickie dzieci? z którego panteonu? biblijnego? NIE ma takiego w biblii.

Katolickie dzieci uprawiają pogaństwo.

Demonom przypisuje się odejście zimy i przyjście wiosny. Rzecz niebywała. mamy XXI wiek, w każdym domu leży Biblia, a ludzie (nauczycielki)  palą kukłę wierząc w odejście zimy, bo to taki zabawne. Tylko dlatego, że jest taka demoniczna TRADYCJA. Czytałem o wielu ofiarach tarota, pozornie zwykłych kart. Tym osobom nie jest do śmiechu.

 

Kościół Rzymski wcale nie potępia takich praktyk, a te same dzieci które chodzą na lekcje religii, idą później z panią będącą w tym samym pokoju nauczycielskim co ksiądz, topić marzannę.

 

Katolicyzm to pogaństwo

Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością ? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg.

Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami córkami, mówi Pan Wszechmogący”

2 Kor 6.14

 

To nie jest wcale jakaś tam tradycja słowiańska. ,To jest kult Astarte wywodzący się jeszcze z czasów starożytnego Izraela.

Obrzęd topienia marzanny, łączony często z obnoszeniem gaika, pierwotnie odbywał się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. białą niedzielę. Dopiero w XX wieku zaczęto go celebrować w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, tj. 21.03. Większość badaczy jest zgodna, że gaik (nazywany też maikiem, nowym latkiem, nowym latem, gajem, chodzeniem z królewną) z kolei obnoszony był po domach dużo później niż obecnie, najprawdopodobniej tuż po Wielkiejnocy. Wikipedia

Jest to lekko zmodernizowana forma świętowania gajów:

 

(8) On zaś zburzył wszystkie ich świątynie, wyrąbał ich święte gaje, zgodnie z otrzymanym rozkazem wytracenia wszystkich bogów ziemi, tak aby wszystkie narody służyły jedynie Nabuchodonozorowi i wszystkie języki, i ich plemiona tylko jego uznawały za boga. Ks. Judyty

 

(47) żeby natomiast sporządzono ołtarze, święte gaje i posągi bożków oraz składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt;

1 Ks. Machabejska (w) 1:47

 

 

 

Nie pozwalajcie dzieciom uprawiać kult pogaństwa. Pogaństwo, to nie tylko zwyczaje dawnych chłopów i kmieci. To uprawianie magii i kontakt z demonami.

 

 

Tuz po utopieniu Marzanny będzie następny akt pogaństwa:

tzw Wielkanoc z jajeczkami symbolem nowego narodzenia, dyngusem, oddawaniem na poświęcenie pokarmów niczym  ofiary bogom.

 

Co zrobili Izrazelici powracający do Boga?

 

I usunęli synowie izraelscy boginię Baal i Asztarty, zniszczyli gaje Astarty i zaczęli służyć wyłącznie Panu.

 

Juda też czynił to, co złe w oczach Pana. Wskutek tego drażnił Go bardziej, niż to czynili ich przodkowie swoimi grzechami jakie popełniali. Bo i oni zbudowali sobie wyżyny i stele, i aszery przy ołtarzach na każdym wzgórzu wyniosłym i pod każdym drzewem zielonym. IKról.14,22-23.