Gdyby ktoś miał złudzenia co do ekumenii.

Bardzo ważne słowa wielkiej tuby kościoła rzymskiego Terlikowskiego, od 16 do 17minuty: