salutJPII

 

 

Geoffrey Grider

 

Kontrola Hitlera nad narodem niemieckim była bardziej religijna i duchowa, niż polityczna, dokładnie jak w przypadku każdego papieża, który kiedykolwiek sprawował ten urząd.

 

„Dano jej też dać ducha obrazowi bestii, aby obraz bestii i mówił, i sprawił, żeby ci, którzy nie pokłonią się obrazowi bestii, mogli zostać zabici.” Obj 13:15

 

Berlin, Niemcy, rok 1934: krótko po tym, jak Adolf Hitler utrwalił swą kontrolę nad Niemcami, nastąpiła jego próba przejęcia kontroli nad sercami i umysłami narodu niemieckiego. Jak wszystkim złym dyktatorom, tak i Hitlerowi przede wszystkim przysięgano wierność, natomiast lojalność względem narodu niemieckiego była na dalekim, drugim miejscu. Oto dokładna treść tej przysięgi wraz z salutem dwoma palcami, wymaganym nie tylko przez wojsko nazistowskie i powiązane grupy, jak Hitlerjugend, gdyż był on również wymagany od wszystkich obywateli niemieckich:

 

„Składam w obliczu Boga świętą przysięgę, iż przywódcy Imperium oraz narodu niemieckiego, Adolfowi Hitlerowi, Wodzowi Naczelnemu sił zbrojnych będę posłuszny bezwarunkowo, a jako odważny żołnierz będę w każdym czasie gotowym oddać za tę przysięgę swoje życie.” – Przysięga Fuhrera, 2 sierpnia 1934 r.

 

 

Mówi się nam, że jest to znak, który oznacza „pokój”, albo, że „V” oznacza zwycięstwo (ang. „victory”- przyp. tłum.), jednak nic nie może być dalsze od prawdy. Salut dwoma palcami, używany zarówno przez żołnierzy nazistowskich jako gest lojalności Hitlerowi, jak i przez papieży w stosunku do swoich wiernych jest okultystycznym symbolem wojny i podboju.

 

Według Codex Magic znak ten może być znakiem Szatana, znakiem złorzeczenia, lub rogatego pogańskiego boga Pana. Może on także reprezentować Vulcana, starożytnego boga ognia i destrukcji. Znak ów można również rozpatrywać jako przedstawiający szewron, symbol „Gniewu i Zniszczenia”. Amerykańscy hipisi zaadaptowali znak odnoszący się do zwycięstwa na wojnie. Ów gest szybko stał się gestem dłoni oznaczającym pokój. Reprezentuje on wszystko inne, tylko nie pokój.

katolickiobrazsalut

 

 

Obrazy takie, jak ten faktycznie pokazują jakiegoś Chrystusa, ale to nie jest Pan Jezus Chrystus. To Antychryst.

 

Na przestrzeni ostatnich 1500 lat historii sztuki katolickiej niezliczone obrazy Chrystusa tworzono przedstawiając Chrystusa wykonującego salut dwoma palcami. Gest ów, w którym jego dwa pierwsze palce oraz kciuk są wyprostowane, a trzeci i czwarty palec zgięte jest jednym z najczęściej występujących gestów dłoni Chrystusa w sztuce katolickiej. Pojawił się on jako znak benedykcji (lub błogosławieństwa) we wczesnej sztuce katolickiej i bizantyjskiej, a jego użycie trwało przez okres średniowiecza aż do renesansu. Jednakże wraz z nasileniem się prześladowań chrześcijan przez katolików w okresach takich, jak hiszpańska inkwizycja, symbol ten okazał się być znakiem zaboru, dominacji, a wreszcie i śmierci wszystkich tych, którzy sprzeciwili się duchowym rządom Rzymu. Kiedy widzisz papieża, kardynała lub księdza używającego tego znaku dziś, to jest to znak, iż Watykan i system katolicki nie spoczną, dopóki nie będziesz pod ich kontrolą. Z tego samego względu wszyscy papieże całują ziemię za każdym razem, gdy lądują w obcym kraju. Żądają tej ziemi dla Rzymu.

 

Salut dwoma palcami jest znakiem pochodzenia szatańskiego. Gdziekolwiek i kiedykolwiek by nie był używany, zawsze jest „znakiem złym”. Powiązanie między nazistami, a Watykanem używającym tego znaku robi się szczególnie złe, jeżeli weźmie się pod uwagę, że Watykan nie tylko podpisał z Hitlerem pakt, a jeszcze pomógł tysiącom nazistów uciec po II wojnie światowej do Szwajcarii.

 

Adolf Hitler nie był chrześcijaninem. Nie był on nawet katolikiem, choć tak go wychowywano. W swym chorym umyśle Hitler był bogiem i wymagał boskiej czci, zaś Niemcy składali przysięgę i oddawali mu cześć. Wszyscy papieże utrzymują, że zajmują miejsce Jezusa Chrystusa i są nieomylni, gdy ze swego „tronu” wypowiadają się w sprawach duchowych. To nie wszystko. Nazywa się ich „Ojcami Świętymi”, który to tytuł w Biblii należy tylko do Boga: „Nie jestem dłużej na świecie, bo ja idę do Ciebie, a oni są na świecie. Ojcze Święty zachowaj ich w Twym Imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno jak my.” (J 17:11). Salut dwoma palcami, jaki wykonują obie grupy jest widocznym symbolem duchowych rządów, jakie sprawują oni nad swymi wiernymi.

 

Jest to znak klątwy. A ci z was, którzy zostaną pozostawieni, by stawić czoła czasowi utrapienia dla Jakuba ujrzą Antychrysta również używającego tego znaku.

 

 

Tłumaczył Jacek. Dziękuję.