Dopiero co narodzeni z Ducha bracia i siostry, już na początku swej chrześcijańskiej drogi stykają się z problemami. Mają one rożne oblicze i występują na rożnych płaszczyznach. Nasz świat się wywraca. Większość z nas doświadcza tego samego: odrzucenia przez nasze rodziny. Inni mają problemy małżeńskie, finansowe, zdrowotne, z dziećmi itd.

 

O tym właśnie mówi nam cytat z Jana 16 jak w tytule:

 

(33) To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.”

 

Co oznacza słowo ucisk?

 

Zanim podam definicyjne określenia, przeczytajcie proszę ten sam cytat, ale z Biblii Poznańskiej:

 

(33) Pozwiedzałem wam to, abyście we Mnie mieli pokój. Świat będzie was uciskał, lecz ufajcie, Jam zwyciężył świat.’

 

Tak więc Pan Jezus zapowiada tutaj  ucisk od świata, czyli całego systemu przeciwnego Bogu. Żeby widzieć system oponujący Bogu, trzeba najpierw widzieć królestwo Boga na Ziemi.

 

Niestety, ale życie chrześcijanina, bynajmniej w początkowej fazie jest skazane na ucisk.

Czym on jest słownikowo?

 

1. «działanie na coś z pewną siłą»
2. «fakt, że coś uciska»
3. «uczucie ciśnienia, gniecenia, ciążenia»
4. «ograniczanie czyjejś wolności, zwykle grup społecznych lub narodów, przez nakładanie nadmiernych obowiązków lub nadmierną kontrolę»

Z  powyższego opisu wyraźnie widać, działanie sił zewnętrznych na nasze osoby.

Czujemy się gnieceni, dociskani.

Z greckiego ucisk tłumaczy się jako Thlipsis (oryg. θλῖψις), czyli emocjonalne i duchowe napięcie, które może być spowodowane zewnętrzną presją.

W Nowym Testamencie “ucisk” występuje ok 55 razy.

Jest więc niemożliwym aby być chrześcijaninem nowo narodzonym i jednocześnie nie czuć ucisku od świata.

 

Wielu z nas cierpi z rożnych powodów, ale jak jest napisane w Rzymian 8:

 

16) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. (17) A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.’

 

Cierpienie jest częścią wojny. Czy wyobrażacie sobie wojnę, na którą idą żołnierze myśląc np w ten sposób: “oj, aby do nas nie strzelali” lub “jak się tu skryć, ażeby nie dostać się w środek walk”.

 

W tym samym liście do Rzymian mamy:

 

“, Bogu podobać się nie mogą. (9) Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. (10) Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. (11) A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. (12) Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. (13) Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. (14) Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (15) Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (16) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.”

 

Nie wzięliśmy ducha bojaźni, aby znowu być jeńcami pełnymi bojaźni. Człowiek nie narodzony na nowo jest jeńcem sil ciemności.

 

Rola ucisków.

Uciski są także po to, by każdy z nas był wyćwiczony w wierze.

Tłumaczę to wszystko na zjazdach porównując ucisk do ćwiczeń w siłowni. Nie wyrobisz sobie mięśni, jeśli nie będziesz czuł ucisku. To o to w tym wszystkim chodzi, o opór, nacisk, ciężar.

Podobnie jest w życiu. Człowiek dostaje coraz większe ciężary.

Pocieszające jest w tym to, że Bóg nigdy nie wprowadzi nas do sztormu, jeśli nie udzieli nam swej siły i nie da nam większego ciężaru niż możemy udźwignąć.

 

Pan Jezus był kuszony przez 40 dni, ale to tylko trzy kuszenia zostały wymienione. Dopiero po owych 40 dniach nasz Pan rozpoczął swą służbę. Wrócił w mocy Ducha z pustyni.

 

My również otrzymujemy do owej walki moc:

 

Flp1

 

“Wam bowiem została udzielona łaska, że możecie nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale i dla Niego cierpieć. (30) Toczycie bowiem tę samą (co ja) walkę. Dawniej patrzyliście na nią, a teraz o niej słyszycie.”

 

“Wam bowiem została udzielona łaska” – czyli moc.

 

2 kor 10

“Chociaż żyjemy jako ludzie, to jednak w walce nie kierujemy się ludzkimi względami. (4) Oręż, którym posługujemy się w walce, nie jest bowiem czysto ludzki, lecz zawiera moce Boże, które burzą nawet warowne twierdze. Burzymy rozumowania”

 

Czy nie jest tak, że poprzez działania jednostek czy to w internecie, czy w tzw realu dzięki mocy Bożej burzymy rozumowanie ludzi ze świata?

 

Im większa bitwa, tym większe zwycięstwo.

 

2 Tym 2

Znoś razem ze mną trudy jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. (4) Nikt, zaciągając się do wojska, nie zajmuje się swymi zwykłymi sprawami, jeśli chce zadowolić tego, kto go do wojska zaciągnął. (5) I jeśli ktoś staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczył zgodnie z przepisami. (6) Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów. (7)Pomyśl nad tym, co mówię. A Pan ci pozwoli wszystko zrozumieć. (8) Pamiętaj o potomku Dawida Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał, jak to głoszę w mojej ewangelii, (9) dla której jak złoczyńca znoszę cierpienia, nawet więzy. Ale słowa Bożego nie można związać!

 

Reasumując, odeszliśmy od świata. Na początku świat się o nas upominał. Teraz świat w ujęciu duchowym toczy z nami boje.

 

Jaki jest cel tego boju i ucisku?

 

2 List do Tymoteusza 4.7-8, „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.”