Myślę, że nie jedna kobieta chciałaby sobie zrobić zdjęcie  z I. Pavlovic i wstawić na fejsa, by następnie dostać z 50 lików od ludzi żyjących tym światem.

 

Fotkę podesłał Remik. Dziękuję.

iwona-pavlovic_23398281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Iwona zrobiła to co zrobiła jako gest solidarności z Nergalem, którego uczestnictwo w jury Voice of Poland było krytykowane. Niemniej jednak szanowny czytelniku, nowy czytelniku, musisz sobie uświadomić, iż satanizm,  nie ogranicza się tylko do faceta ubranego w czarną skórę z pentagramem na koszulce. Satanizm to wartości antybiblijne, a te są tworzone przez mass media i ogólnie rozumianą kulturę. Satanistami byli Beatlesi, jest nią Kate Perry, Eminem, komuniści, lewicowcy. To tak w skrócie pisząc.

Zobacz czy jesteś chrześcijaninem:

http://detektywprawdy.pl/2015/09/21/dlaczego-nie-jestes-chrzescijaninemka/

http://detektywprawdy.pl/2015/09/21/dlaczego-nie-jestes-chrzescijaninemka/

 

Jestem  wykształcenia socjologiem, choć jak katolicy ze swą wiarą nie praktykującym :-).

Pragnę tylko zaznaczyć, iż od początku świata do dzisiaj ważne są grupy.

Pan Jezus powiedział do Edomitów per “plemię żmijowe”. Nie mylic z Judejczykami. Jezus był z pochodzenia Judejczykiem, ale obywatelem żydowskim. To tak jak Polański jest z pochodzenia Żydem ale ma obywatelstwo również polskie z tego co pamiętam.

Izrael również był heterogeniczną grupą. Starożytny Izrael, nie ten dzisiejszy.

Kananejczycy także byli jednorodną grupą wyznającą Baala (Szatana). Tak jak Grecy Zeus co na jedno wychodzi.

W apokalipsie jest mowa o nierządnicy i nie jest to osoba, ale organizacja, tak jak kościół jako grupa jest symbolizowany przez niewiastę.

W księdze wyjścia mamy zaś tak napisane:

 

” I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.”

 

Tak więc mamy potomstwo Boga (kościół Boga) i potomstwo szatana (jego system, świat).

 

Teraz już wiesz szanowny czytelniku, kogo wspierasz oglądając wszelkie show, kiedy podziwiasz “gwiazdy”.

To jest system naczyń powiązanych polityka-media-kultura-szkolnictwo. Im bardziej jest ktoś znany w tym świecie i zapraszany na salony, tym większą role odgrywa w obrabianiu mas.

Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat pogrążony jest w Złym

1 Jana 5.19

Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat pogrążony jest w Złym”

 

 

 

“List Jakuba 4

(4) Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
(5) Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
(6) Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.”

 

Reasumując:

budujmy królestwo Boga, a nie Jego wroga.

 

Mt 7

21 Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”23 Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

 

 

Łk 17

20 Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; 21 i nie powiedzą: “Oto tu jest” albo: “Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.

 

Jeśli staracie się pełnić wolę Ojca w niebie, to Wy jesteście moimi braćmi i siostrami. To jest właśnie grupa Jezusa.

 

Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. (Mt 12:46-50)

 

Żyjąc światem,  nie jesteś w grupie Jezusa.

 

To jest miernik, czy żyjesz światem:

 

“Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. (J 15:18-21)’

 

Niech Was Bóg Ojciec Błogosławi w imię Jezusa Chrystusa.