Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

10 faktów o powtórnym przyjściu Chrystusa

Filmik umieszczam poglądowo.

 

 

Updated: 15 grudnia 2015 — 12:01

14 komentarzy

Add a Comment
 1. szatan będzie podrabiał wszystkie główne proroctwa biblijne i będzie podrabiał znaki o których powiedział Chrystus gdy apostołowie spytali go : “jaki będzie znak Twego przyjścia”

  , te “znaki” a więc i te z Księgi Daniela, Objawienia będą podrabiane. Będzie podróbka armagedonu, będzie podróbka znamienia, 3 świątynia – to kolejna podróbka – to nie będzie miało nic wspólnego z tym o czym pisze apostoł Paweł w 2 Tes 2:4.

  ,

  skoro nawet wybrani będą zagrożeni zwodniczymi znakami – to te znaki będą musiały mieć wygląd biblijnych zapowiedzi, biblijnych rzeczy, wydarzeń.

  Eufrat z księgi Objawienia to nie jest dosłowna rzeka, ale szatan zamknie tamę w np w Turcji – Eufrat wyschnie i powie chrześcijanom : patrzcie wypełnia się proroctwo… póżniej będzie imitacja armagedonu, następnie pewnie imitacja powrotu Chrystusa na obłokach.

  To najlepszy sposób aby oszukać świat i chrześcijan – wykreować rożne wydarzenia, osoby i wmówić chrześcijanom że oto wypełniają się proroctw. Wmówić że to są znaki oznaczające powrót Chrystusa – ale te “znaki” będą pozorne.

  Skoro chrześcijanie mają uwierzyć że Królestwo antychrysta to Królestwo Boże – 100 letnie Królestwo, to szatan będzie podrabiał proroctwa biblijne, znaki zapowiedziane w Piśmie.

  szatan wykreuje imitacje tak złych rzeczy, jak i imitacje dobrych rzeczy. Stworzy imitacje antychrysta, fałszywego proroka aby prawdziwego antychrysta i fałszywego proroka ludzie uznali za dobrych a ich królestwo za spełnienie Bożych zapowiedzi.

  wielkie będzie zwiedzenie – ale kto jest skupiony na Chrystusie, a nie na rzeczach mających pozory biblijności. Kto poznaje Pana, utwierdza się w posłuszeństwie Mu, ufaniu Mu, w relacji, więzi, społeczności z Nim, ten w swoim czasie wszystko rozpozna

  1. no własnie, jak spośród tylu teorii, hipotez wybrac to co dobre…

   Wg mnie Bóg nie pozwoli ludziom mającym Jego Ducha, na zwiedzenie.

   Wydaje mi sie, że nie będzie fałszywego antychrysta i proroka, a to z tego powodu, że 90% np polskiego spoleczeństwa nie interesuje się prawdziwym antychrystem i nie interesuje ich Biblia.
   Ten kanał jest chyba adwenstystyczny a więc twierdzą, ze znakiem bestii jest świetowanie niedzieli, a więc z 90% moich czytelników pracując w sobote przyjelo juz znak bestii.

   Filmik umiescilem poglądowo.

   1. szatan będzie podrabiał proroctwa biblijne i przez m.in mass media, fałszywe kościoły, zwiedzionych ludzi będzie rozgłaszał że oto wypełniają się proroctwa biblijne – tak jak np tutaj : http://www.nytimes.com/2009/07/14/world/middleeast/14euphrates.html?_r=4&ref=world& – New York Times pisze o wysychającym Eufracie i przytacza Księgę Objawienia, podczas gdy ta księga mówiąc o Eufracie kompletnie nie ma na myśli dosłownej rzeki – to taki przykład, ale te przyszłe diabelskie imitacje będą o wiele, wiele większe i bardziej przekonywujące.

    szatan stworzy własną wersję czasów ostatecznych – wykreowane przez niego wydarzenia, rzeczy, osoby będą poprzedzać Boże i te prawdziwie biblijne a nie mające pozory biblijności.

    wybrani to są ludzi, którzy będą iść całym sercem za Chrystusem, będą trzymać się biblijnej nauki. Skoro te zwodnicze znaki, będą tak wielkie aby spróbować zwieść tych Bożych ludzi, trzymających się biblijnych wskazań to te wielkie zwodnicze znaki i cuda – w przeważającej mierze będą wg mnie do miały wielkie podobieństwo do biblijnych zapowiedzi z Księgi Daniela, Objawienia i innych, ale będą miały innego ducha – będą miały wielkie pozory, ale kto będzie wiernie należał do Chrystusa ten w swoim czasie wszystko rozpozna. Wiec kluczem jest aby dziś, i ile zostało nam czasu budować się w żywym Chrystusie. Poznawać Go coraz lepiej, wzrastać w posłuszeństwie i świętości bo bezbożni nie będą mieć poznania.
    Kluczem nie jest jeszcze większe skupianie się na światowych wydarzeniach, ale na Chrystusie, a skupianie się na światowych wydarzeniach tylko odwraca serce od Chrystusa.

    1. z jednym się z Tobą zgodzę: bez relacji z Jezusem będziemy błądzić.
     Nie newsy nas będą oświecać, ale Duch Święty.

     Natomiast nie zgadzam się z Tobą co do stricte symbolicznego odczytywania apokalipsy.
     Jestem typem połączenia metod badawczych apokalipsy.
     Wiem, że adwentyści np jako 2 świadkow odczytują ST i NT spalone w centrum Paryża ok 500lat temu.

     Założenie, że Szatan wszystko podrobi a Bóg będzie na to spokojnie patrzył, usuwa Boga w cień, a kto jest właścicielem Ziemi?

     1. W NT – w przypowieściach są nie jeden raz symbolicznie opisywane konkretne rzeczy duchowe, symbolika – rysowanie pewnych rzeczy przy pomocy form życia z naszego świata służy do pokazania rzeczy nie z tego. Biblijni duchowni zgadzają się co do tego że objaw Jana to będą konkretne wydarzenia na ziemi, jak dokłądnie nie wiemy, ale wiemy co – poprzez symbolikę, im bliżej tym bardziej będzie się to odsłaniać (np technologia ingerencji w człowieka powiązana z ekonomią już jest – chipy etc), symboliczne nie znaczy nierealne, symbole to pewne kody na coś realnego: czy to fizycznie czy duchowo.
      Tak to widzę.

     2. nie wszystko jest symboliką a to co pod symboliką zawiera również realne rzeczy i wydarzenia, ale błędem jest dosłowne odczytywanie symboli np Eufratu jako dosłownej rzeki.

      Nigdzie nie napisałem że Bóg będzie spokojnie patrzył. Bóg ma swoją wersję i ona dokona się bez względu na diabelskie podróbki. Na te diabelskie podróbki nabiorą się pseudochrześcijanie, ci którzy nie kochają Pana Jezusa, nie tęsknią za Nim, nie będą mieć z Nim relacji, społeczności. Trudne wydarzenia, cięzkie czasy doświadczą wiarę wszystkich i m.in wtedy okaże się kto prawdziwie należy do Chrystusa.

  1. a czemu się nie rozpisują o tym jak to papież “ewangelizował” kongres w usa w zasadzie nie ewangelizując 😀
   ktoś kiedyś pisał na frondzie?

   1. Adi 🙂 tę wiadomość potraktowałam w świetle tworzenia jednej religii. Watykan i ONZ uzupełniają się nawzajem i dążą do tego samego celu.

  1. no dobra, ale większość nie zna english, ja trochę.
   W czym jest fałszywym nauczycielem adi?
   Jak dla mnie to może nim być.

   1. Tu chodzi o pewne konkrety, nie jest fałszywcem ale jest widocznie zapatrzony w teologię adwentystów, już podaję najważniejsze kwestie przetłumaczone:
    “ellen g white: zbawienie jest zdobywane przez posłuszeństwo wobec Prawa” To niezgodne z PŚ, prawo wykonujemy z miłości, nie obowiązku, nasze serca powinny być zmienione na żywe, nie przestrzegamy dla zbawienia. “jeśli nie przestrzegasz sabatu to źle” – fałsz, “znamieniem będzie prawo niedzielne (przymus czczenia w niedziele nie sabat” – fałsz, objaw Jana 13:16 – KJV tam jest W ręce in hand, prawo niedzielne nie pasuje w ogóle, to numer przynależności do systemu który cię odróżnia od innych, prawo niedzielne to nie to. ellen: “sabat to największe przykazanie” = a Chrystus – Mat 22:26-30
    Możnja każdego dnia chwalić Pana, nie w sabat tylko – rzym 14:4-5 , to nie powinno nas dzielić, braci w Chrystusie. Prawo to tutor – nauczyciel, wychowawca dzięki któremu możemy widzieć jak jesteśmy niezdolni w ciele do wypełniania przykazań i widzieć że potrzebuujemy Zbawiciela i jego Krwi, Ducha mocy do przestrzegania przykazań, z miłości, nie przymusu religijnego. Nie można kogoś osądzać że nie jest zbawiony bo wybiera inny dzień dla Boga 0rzymian 14. Adwentyzm jest zbudowany na naukach ellen white, (generalnei tak jest), a ona zapowiadała fałszywie koniec świata parę razy. Tu chodzi o przejście spod jarzma Prawa do Łaski Nowego Przymierza. “

 2. Koniec świata – co robić? https://youtu.be/Ev8xPL23h2s. Łuk. 17:20-36
  20. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
  (…)
  26. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego.
  27. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich.
  28. Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali;
  29. A w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich.
  30. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
  31. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać; a kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca.
  32. Wspomnijcie żonę Lota.
  33. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je.
  34. Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.
  35. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona
  36. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: