Geoffrey Grider

 

Papież Franciszek próbuje sprzedać wam „ewangelię” chrislamu (połączenie chrześcijaństwa z islamem- przyp. tłum), o ile jesteście na tyle łatwowierni by uwierzyć i iść w ślady za tym, co mówi. To kłamstwo wprost z czeluści piekielnych. Nie wierzcie w nie nawet przez sekundę.

 

„Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie.” Gal 3:26

 

Papież Franciszek nie mówi prawdy gdy twierdzi, że „chrześcijanie i muzułmanie są braćmi i siostrami”, absolutnie nie. Religia islamu w sposób jasny naucza, iż Bóg nie miał syna, a tym bardziej syna jednorodzonego. Islam redukuje Jezusa Chrystusa do roli byle proroka na równi z Mahometem. Biblia mówi, że ktokolwiek zaprzecza, iż Jezus jest Synem Bożym jest z antychrysta!

 

W Koranie w surze 18. czytamy, że „niczym innym, jak kłamstwem” jest stwierdzenie, jakoby Bóg zrodził syna, a gdy ktoś wypowiada takie słowa, to są one „bolesne”. A oto co w Biblii napisane jest o Jezusie: „Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: ‘To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!’” (Mt 17:5).

 

Huffington Post doniósł wczoraj, że gdy strzelcy wyborowi ONZ wyglądali ze szczytów minaretów wieńczących świeżo przemalowany na zielono i biało meczet, setki zamieszkujących enklawę PK5 muzułmanów słuchało Franciszka wygłaszającego płomienny apel o położenie kresu przemocy.

 

Chrześcijanie i muzułmanie są braćmi i siostrami,” powiedział po przemowie imama Tidiani Moussa Naibi, jednego z miejscowych przywódców religijnych próbujących wspierać dialog.

 

„Ci, którzy twierdzą, iż wierzą w Boga muszą również być mężczyznami i kobietami pokoju,” stwierdził, zauważając, że chrześcijanie, muzułmanie oraz wyznawcy tradycyjnych religii żyli razem w pokoju przez wiele lat.

 

Apelował on o „zakończenie w jakikolwiek możliwy sposób wszelkich aktów które, z jakiejkolwiek strony by na nie nie patrzeć, zniekształcają oblicze Boga i których ostatecznym celem jest reprezentowanie określonych interesów”.

 

Allah nie jest „arabskim słowem oznaczającym Boga”.

Allah jest imieniem boga księżyca ze starożytnej Persji. Był on jednym z 360 bogów czczonych przez pogańskich Arabów. Potem pojawił się Mahomet i chcąc w sposób gołosłowny skopiować Biblię, zaczął nauczać o „jednym bogu” imieniem Allah. Mahomet kradł z Biblii tam, gdzie mu to pasowało, lecz w większości brał rzeczy z sufitu, jak to później zaczął robić Joseph Smith, tworząc religię mormońską w 1823 r.

 

Papież Franciszek wmawia wam wierutne kłamstwo kiedy usiłuje zrównać biblijne chrześcijaństwo z pogańskim islamem. Nie dawajcie temu wiary nawet przez sekundę. Chrześcijaństwo i islam są od siebie tak odmienne, jak światłość od ciemności. Daleki od bycia „religią pokoju”, islam jest religią diabła. Kliknijcie tutaj (link do strony demaskatorskiej religionofpeace.com z mottem ‘politycznie niepoprawna prawda o islamie- najbardziej egocentrycznej religii świata’- przyp. tłum.) by zobaczyć, jak plugawy i diabelski naprawdę jest islam. Jezus mówi, że On i tylko On jest jedyną, wyłączną drogą do Boga, a tytułem tym i wyróżnieniem z nikim innym się nie dzieli.

 

„Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (J 14:6).

 

Sorry, Mahomecie, ale zgodnie z Biblią nawet nie wchodzisz tu w rachubę. Bóg Biblii nie ma nic wspólnego z Allahem z wyobraźni Mahometa.

 

Papieżu Franciszku, dlaczego nie pojednasz się z prawdziwym Bogiem i nie dostąpisz zbawienia?”

 

Tłumaczył Jacek. Dziekuję