Miłego szlochania 🙂

O życiu, miłości i zdradzie w kontekście Księgi Koheleta i Pieśni nad Pieśniami.

 

Film ukazuje świat artystów i pozory sławy, to co daje ten świat.

Jak krótka jest droga do zła.

Pokazuje to co czasem ucieka ludziom z oczu, to co najważniejsze oraz to,  co jest marnością.