nierzadnica

 

Super bowl (2015). Kate Perry. Nierządnica ujeżdżająca bestię.

Mówi się, że jest to zapowiedź szybkiego wprowadzenia przez biblijną nierządnicę (Watykan)  bestię wyglądająca jak lew, ale fałszywy lew Judy.

Coraz więcej obrazków  pojawia się w amerykańskim necie co do typów poszczególnych postaci apokalipsy.

 

prorok-antek-mesjasz

 

Nie jest to żadna nowość, ale sprawy przyspieszają więc trzeba mieć na uwadze powyższe postacie jak oni to rozegrają.

 

(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. (17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. (18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. (19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. (20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. (21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Ap16

 

Dlaczego William? ponieważ mówi się, że jest potomkiem Dawida:

 

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/09/syjonistyczna-linia-bekitnej-krwi.html