Uwaga, gdyby to było z 3 lata temu, zapewne wylałbym pomyje na cały kościół Zielonoświątkowy. Teraz wiem, bo znam kilka osób, są tam także oddani Bogu ludzie.

Jednakże zgadzam się z twierdzeniem, że kościoły protestanckie są infiltrowane przez różnego rodzaju agentów.