Zauważyłem dosyć dawno pewną korelację. Otóż im bardziej ktoś interpretuje wiarę w Boga poprzez intelekt, tym bardziej się od niego oddala. Ma to swoje uzasadnienie w Biblii:

 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. (Mt 11:25-27)

Czym jest intelektualizm?

W filozofii: pogląd przypisujący rozumowi podstawowe lub wyłączne znaczenie w procesie poznawczym, kwestionujący znaczenie zmysłów

źródło: http://sjp.pl/intelektualizm

Powstaje zatem pytanie: czy da się rozumowo pojąć Boga?

Prawa Jego tak, ale Jego Ducha (Świętego) NIE.

Nikt nie przeprowadzi analizy zmysłów. Do kwestii Ducha Świętego przejdę później a tymczasem popatrzmy na rozum tamtych czasów.

 

Faryzeusze, wyedukowani ludzie mieli problem z rozumieniem Jezusa:

 

„Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.” (Mt 15,7-9)

 

Wielu popisuje się cytatmi, rozpisujac nauki Jezusa na teoligie, ale nie zdają sobie sprawy, że nigdy nie poznali Jezusa.

 

 

„Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.” (J 7,16-17)

 

 

Nauka Pana Jezusa była od Boga Ojca i my ją także mamy od Boga Ojca. Pamiętam jak czytałem Biblię będąc katolikiem i wcale jej nie rozumiałem. Dlaczego? bo wtedy Jezus jeszcze mnie nie wezwał.

 

18) Niektórzy unieśli się pychą, ponieważ nie przybywam do was. (19) Wkrótce jednak przybędę, o ile Pan zechce, a wówczas nie będę brał pod uwagę słów tych, których pycha uniosła, lecz ich czyny. (20) Bo królestwo Boże nie polega na słowie, lecz czynie

Możesz znać na pamięć Lutra, Kalwina, historię Husa, Tyndala i wielu innych, ale w dlaszym ciągu będziesz miał tylko wiedzę, a

 

Wiedza nie zbawia.

Jak wspomniałem Wam mam kolegę byłego alkoholika. Niemal z dnia na dzień przestał pić i zaczął czytać Biblię. Nie wie kto tj Luter, co to jest encyklika, nie wie co to jest kontrola umysłu, nie zna zasad wiary. Czyta Biblię i ma swoje przemyślenia. Szczerze pisząc imponuje mi prostotą umysłu i jestem trochę zazdrosny o te jego przemyślenia :-). Pozytywnie zazdrosny. Z racji nie obeznania z internetem wcale nie czyta tekstów o Biblii, ale Bóg objawia mu swoje Słowo i on tym słowem żyje jak ziarenko siewcy rzucone na żyzną glebę.

 

Przyjecia Jezusa jest przez wiarę. Dokładnie tak, jak zrobił to eunuch:

 

A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Dz. 8,36-38

Myśle, że jest wśród moich czytelników garstka takich  osób, które znają dobrze lub bardzo dobrze Biblię, ale tak naprawdę nie uwierzyli w Jezusa. Popatrzcie na historię z eunuchem. Ile to mogło trwać? 5-10 minut. Nie znał biblii. Ktoś powie, zwłaszcza jakiś przedstawiciel kościoła: zaraz zaraz, on nie znał zasad wiary.

Czy kiedy Pan Jezus wybierał apostołów znali oni Pismo? może trochę. Czy znali nauki Jezusa? Wcale.

(16) Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. (17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. (18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.

http://detektywprawdy.pl/2015/03/03/jezus-przeniosl-swiadectwo-z-apostolow-na-nas/

Jak to napisal J Johnberger w książce, która polecam pt “Ucieczka do Boga: ortodoksja, ścisła wierność doktrynie, stanowi tylko niewielka część prawdziwej religii. Na świecien zyją miliony chrześcijan wyznającyh “właściwe” poglądy. Niestety, wiedza ta zamiast przyprowadzic do Boga, przyprowadza ich do systemu prawd. Nie Słowa odnawiają dusze, ale sam Bóg. Dopóki słuchacze nie odnajdą Boga w osobistym doświadczeniu, poznanie “prawdy niekoniecznie ich zmieni.

 

 

Jana 5

 

(39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (40) ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. (41) Nie przyjmuję chwały od ludzi, (42) ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. (43) Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. (44) Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? (45) Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. (46) Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. (47) A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom?”

 

 

Dlatego daremne twe trudy niewierny człowieku w poznaniu Boga poprzez intelekt. To On nas wybral, a nie my Jego.

 

Intelektualna bariera będzie zawsze przeszkodą w otwarciu się na Ducha Świętego.

Kim jest Duch Święty:

J 14

(26) A obrońca, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

 

A teraz jak rozpoznać głos Boga wszak:

J 10

27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich5. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy

Co prawda jest to temat na całkowicie osobny artykuł, ale nie sposób ominąć kwestii: Bożej obecności, Ducha Świętego, Głosu Boga.

1 Sam 3

A gdy cię zawoła, powiedz: Mów, Panie, bo sługa twój słucha.

Na to nie ma formuł, tez, wzorów, dogmatów.

Trzeba natomiast umieć rozpoznać głos Boga i intelekt nam w tym nie pomoże.

 

Myślę, że intelekt stoi na  przeszkodzie w dobrych relacjach z Bogiem.

Bóg może dokonywać cudów w życiu człowieka, ale człowiek musi być przekonany o stałej obecności Bożej w swoim życiu.

Nauka nie pokaże Ci obecności Bożej.

Osoby zapoznane z książką “Ucieczka do Boga” wiedzą o czym pisze.

Hbr 11

trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział.

 

 

„Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.” (1Tm 4,16)

 

Intelektualizm w drodze do Boga można porównać do stanu zakochania. Stan zakochania tak na marginesie tez jest od Boga. Takimi nas stworzył.

Ów stan zakochania jest mi bliski.

Jeśli ktoś płci przeciwnej Ci się spodoba, a Ty zaczniesz racjonalizować, to ta miłość albo wcale nie wykiełkuje, albo u zarodka zostanie zabita i nigdy nie poznasz potencjalnego partnera.