Kilka osób mnie już pytało o to, jak rozwiązać problem ewentualnych rozwodów, oraz o to, czy związek nowo narodzonych bez ślubu jest zgodny z Prawem Bożym.

Może na sam pierw powiedzmy sobie co to jest ślub?

“Ślub – uroczystość zawarcia małżeństwa, podczas której strony składają przysięgę małżeńską w obecności świadków.” Wikipedia.

Przechodzimy do rozpoznania terminu “małżeństwo”.

 

 

“Małżeństwo – związek, zazwyczaj mężczyzny i kobiety, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki małżonków ” Wikpedia

 

Tak więc ślub jest zawarty w obecności świadków. Kwestia świadków w Biblii ma duże znaczenie począwszy od Pierwszych ksiąg ST a skończywszy na apokalipsie w NT.

 

Ks Liczb

(30) Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie zeznań świadków; jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci.

 

Ks Pwt P

(6) Na słowo dwu lub trzech świadków skaże się na śmierć; nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka.”

 

Iz

(2) Następnie znajdź mi świadków godnych zaufania: kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberekiasza! –

(Ks. Izajasza 8:2

 

Ap

(6) I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce.

 

Gdybym obecnie żył w konkubinacie, to rozważałbym na poważnie ślub, ponieważ Bóg zawsze zawierał przymierze:

Przymierze z Abrahamem (1 Księga Mojżeszowa 12.1-3, 6-7; 13.14-17; 15; 17.1-14; 22.15-18)

 

Przymierze z Dawidem 2 Księga Samuela 7.8-16

(8) Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem, (9) i byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą, i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. (10) Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio, (11) odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom, (12) a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. (13) On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. (14) Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, (15) lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. (16) I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.

 

W NT

 

Hbr 8

(6) Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.

 

Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. (Łk 22:20)”

 

Pan Jezus oficjalnie dokonał przymierza.

 

Tak więc przymierze jest pewnego rodzaju sojuszem, umową zazwyczaj przy świadkach.

 

Podczas ślubu  kościele katolickim przymierze występuje i są świadkowie, a więc małżeństwo jest ważne. Bóg przy tym był, ale Bóg byl też przy ślubie Mormonów.

Sytuacja się zmienia, kiedy jeden z partnerów staje się  narodzonym z wody i ducha. Katolik taką osobą nie jest, co widzimy  po owocach.

 

slubkat

Po pierwsze ślub katolicki był dla później nowo narodzonego w otoczeniu bałwochwalstwa.

 

 

 

 

 

Po drugie udzielony przez kapłanów nierządnicy.

I po trzecie bardzo często, a może zawsze – w trwaniu w grzechu jednego z partnerów (alkoholizm, chciwość, cudzołóstwo w okresie narzeczeństwa lub tuż po ślubie). Wymieniłem tylko kilka grzechów z wielu.

 

Tak więc jeśli następuje konwersja wiary jednego z partnerów, ślub można uznać za nieważny (później wyjaśnienie dlaczego), jednakże nie wolno opuszczać partnera gdyż:

 

Kor

Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę (wierzącą) i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte”

 

W związku z tym, dopiero jeśli współmałżonek poganin (nie narodzony z wody i ducha) sam odejdzie, osoba narodzona na nowo może wstąpić w ponowny związek, ale z osobą narodzoną na nowo. Zakaz ponownego małżeństwa dotyczy chrześcijan biblijnych. Jeśli byłoby inaczej, to musielibyśmy postawić znak równości między osobami narodzonymi na nowo, a katolikami. Przecież katolicy mają alergie na Biblię, a więc słowa Pisma nie są dla nich ważne, tylko słowa Papieża. Osoba nie narodzona na nowo może czytać Biblię, ale  słów Jezusa nie przestrzega.

 

1P ” (5) Kto zaś zachowuje Jego słowo, w tym miłość Boga jest naprawdę doskonała. Po tym również poznajemy, że jesteśmy w Nim.6) Kto mówi, że w Nim trwa, ten powinien tak postępować, jak On postępował.”

 

Przykład:

 

“Małżeństwo ich pierwszy związek małżeński. Ona nawraca się i doznaje narodzenia z wody i z Ducha. Mąż przestaje ją akceptować i chce się z nią rozwieść.

W takim wypadku doradzałbym żonie zrobić wszystko, co możliwe, aby utrudnić mężowi odejście (1 Ptr 3,1-2). Gdyby to zdecydowanie nie poskutkowało, doradziłbym siostrze pozwolić mężowi na odejście. Po-nieważ ich związek nie był związkiem chrześcijańskim, a zatem nie połączył ich Bóg, związek ten zgodnie z Prawem mógł się rozpaść. Siostrze radziłbym, dla spokoju jej sumienia, pozostać przez jakiś czas w stanie wolnym, aby mogło się okazać, czy odejście męża jest nieodwo- łalne. Nie nalegałbym na nią, aby wyszła za mąż powtórnie (są przecież inne sposoby na życie), ale gdyby jej było źle samotnie i gdyby znalazła kogoś „w Panu”, nie sprzeciwiałbym się zawarciu związku małżeńskiego. Ceremonia zaślubin mogłaby się odbyć w kościele. Dlaczego nie? Zawierają przecież swój pierwszy, nierozerwalny, chrześcijański zwią-zek.’

źródło owego tekstu jest bardzo profesjonalne biblijnie,  traktuje kwestie mieszanych małżeństw i rozwodów:

http://www.zajezusem.com/index.php?num=5222

Polecam osobom przeżywającym problemy małżeńskie w świetle Biblii.

 

PROBLEM ŻYCIA BEZ ŚLUBU. 

 

Do niedawna byłem zwolennikiem tego tekstu, który umieściłem na starym blogu:

 

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/10/narzeczenstwo-mazenstwo-biblijne.html?showComment=1381748115056

 

Jest on przychylny związkom bez ślubu. Traktuje on samo współżycie seksualne jako związek. O tyle się z tym zgodzę, że owo współżycie powinno byc zobowiązujące, a nie traktowane tylko jako pożądliwość cielesna. Natomiast z perspektywy czasu, gdybym był w konkubinacie, jak wspomniałem na początku, wolałbym zawrzeć oficjalnie przymierze z narzeczoną. Zwłaszcza, że są wolne związki, w których jeden partner jest nowo narodzony a drugi nie. Jak można żyć w wolnym związku, jako nowo narodzony, z osobą nie narodzoną na nowo? Czekać aż się narodzi na nowo?

 

Mało tego, są wśród czytelników takie osoby, które chcą iść z partnerem katolikiem na ugodę zgadzając się na ślub katolicki. Nie chcę Was krytykować, ale jest to pewne rozdwojenie. Sami poddajcie ocenie swe zachowanie, gdyż z jednej strony znacie zło kościoła rzymskiego, negujecie, a z drugiej idziecie na kompromis.

Nie mnie za to Bóg oceni.

 

Co ma wspólnego światłość z ciemnością?

 

Mam nadzieję, że jakoś pomogłem.