Tłumaczył Jacek. Dziękuję.

 

Jimmy Randolph

 

Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!” Łk 12:5

 

Jaki jest zamiar i cel bloga Now The End Begins? Istniejemy, by prowadzić grzeszników do Chrystusa, pomagać synom marnotrawnym w powrocie do domu, oraz by głosić i bronić prawdy Słowa Bożego w ostatnich dniach tego wieku. Niestety jednak znajdą się niektórzy jego czytelnicy, którzy pewnego dnia obudzą się w piekle diabła. Nie raduję się z tego powodu, ale jest to przykra rzeczywistość. Jedną z przyczyn jest to, iż przeważająca większość kościołów mieniących się chrześcijańskimi w 2015 r. nie głosi już kazań o piekle. W rezultacie wielu, którzy mylnie sądzą, że są zbawieni, bo są „dobrymi ludźmi” skończy w miejscu, do którego Bóg nie miał zamiaru ich zsyłać. Czy jesteś to TY?

 

Niektórzy czytelnicy z góry już określili w swym wnętrzu, iż będą ufać do samego końca temu, co mówi ich religia, niezależnie od tego, co ma na ten temat do powiedzenia Słowo Boże. Nieważne czy mowa jest o przestrzeganiu przykazań dla zbawienia, przetrwaniu do końca dla zbawienia, mówieniu językami, wierze w znaki i cuda, które ”widzieli”, odnowie w chrzcie wodnym dla zbawienia itp., niektórzy czytelnicy po prostu nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa dla zbawienia. Raz jeszcze powiem, że nie cieszy to mnie. Może nie jest to czytelnik [bloga]. Możliwe, że ten artykuł zostanie przeczytany tuż przed tym, jak zagubiony mężczyzna lub kobieta wyjdzie, by 31. października obchodzić święto diabła. Nie wiem, ale modlę się, by wszyscy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa jako załamani grzesznicy bez usprawiedliwienia poza krwią, którą Chrystus przelał za nich na krzyżu Kalwarii; nie będzie tak jednak w przypadku każdego.

 

Zanim scharakteryzujecie mnie jako po prostu negatywnie nastawionego, zauważcie, że zarówno Mojżesz, jak i Jozue mieli podobne poglądy co do narodu izraelskiego odnośnie jego ostatecznej odmowy baczenia na słowo Boga:

 

Pan rzekł do Mojżesza: “Oto ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami obcymi tego kraju, do którego wejdziecie. Mnie opuści i złamie przymierze, które z wami zawarłem. W tym dniu gniew mój zapłonie przeciwko niemu, opuszczę go, skryję przed nim swe oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść, i klęsk zwali się na niego, tak iż powie wtedy: “Czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkały mnie te nieszczęścia?”Pwt 31:16-17

 

Naród wówczas odrzekł tymi słowami: “Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym! Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”.
I rzekł Jozue do ludu: “Wy nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę”. Lecz lud odrzekł Jozuemu: “Nie! My chcemy służyć Panu!
” Joz 24:16-21

 

Jeśli jesteś zbawiony/a i to czytasz, upewnij się, by a) podziękować Bogu za swe zbawienie! I b) miej chęć, by dawać świadectwo zagubionym. Czas jest tak bardzo krótki.

 

Oto 6 przerażających faktów o piekle, na które możesz chcieć zwrócić uwagę:

 

Przerażający fakt nr 1- Nie musiałeś/aś pójść do piekła

 

Wierzę, że jednym z powodów, dla których Bóg nazywa ateistów głupcami (por. Psalm 14:1) jest to, iż tylko głupiec wybrałby płonięcie w piekle, nie będąc do tego zmuszonym. Poważnie, co u licha wy tam robicie?! Czy nie czytaliście, że Pan Jezus Chrystus jasno powiedział, iż piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów?

 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!” Mt 25:41

 

Jesteś diabłem? Nie. Jesteś jednym z aniołów diabła? Nie. No to co Ty tam robisz?? Bóg nie chciał, byś spalił/a się w piekle, dlatego też przelał On każdą kroplę Swej krwi. Składam Ci to świadectwo, bo nie chcę byś płonął/płonęła w piekle. Diabeł by chciał, ale nie może on cię do tego ZMUSIĆ. Dlaczego wybrałeś/aś, żeby tam pójść? Oto niewyobrażalne pytanie, jakie będzie dręczyć cię przez wieczność.

 

Przerażający fakt nr 2 – w piekle będziesz nieprzystosowany/a

 

Co wspólnego mają ze sobą Jacob Taylor Roberts, Elliot Rodger i Asa Coon? Poza byciem ateistycznymi sprawcami strzelanin, wszyscy trzej zdecydowali się na tchórzowskie wyjście z sytuacji po swoim mini szale zabijania, popełniając samobójstwo. Wielu pyta, dlaczego mieliby to zrobić. Uważam, że odpowiedź jest prosta. Wedle światopoglądu ateistycznego po śmierci jest nicość. W dzisiejszych czasach nicość jest tysiąc razy lepsza od bycia młodym, białym lub azjatyckim dorastającym mężczyzną we wiezieniu! Jakże wywodzący się z klasy średniej młodzieniec, który do niedawna cieszył się prawie wszystkimi przywilejami i możliwościami, jakie daje życie ma „dostosować się” do jednych z najbardziej zatwardziałych gwałcicieli, kryminalistów, członków gangów, seryjnych morderców, zwyrodnialców i sadystów na świecie, odsiadujących wyrok dożywotniego pozbawienia wolności? Myślicie, że będzie to bułka z masłem?

 

We wieczności, jesteś na dnie w piekle z diabłem i jego aniołami po tym, jak przez całe twoje życie otrzymywałeś/aś rozliczne szansy, by przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawcę. Myślisz, że będziesz się tam dogadywać z diabłem i jego aniołami? Że będziesz mieć z nimi coś wspólnego? Oni byli przeklęci od czasów Księgi Rodzaju, bez planu odkupienia jak w twoim przypadku; co pomyślą o tobie, o kimś, dla kogo Bóg zdecydował objawić się w ciele, zapłacić cenę za popełnione przez ciebie grzechy, a ty to odrzuciłeś/aś? Będziesz odstawać tam na wieki.

 

Przerażający fakt nr 3 – Będziesz płonąć w piekle przez co najmniej 1000 lat nim Bóg cię osądzi

 

Raz jeszcze pojawia się kwestia trzymania się prostej linii prawdy (2 Tm 2:15). Sąd Białego Tronu nie nastąpi wcześniej, niż PO zakończeniu okresu tysiąca lat panowania Jezusa Chrystusa na ziemi. A to oznacza, że będziesz płonąć w piekle przez CO NAJMNIEJ 1000 lat zanim Bóg oficjalnie nie osądzi cię twarzą w twarz podczas Sądu Białego Tronu. Pomyśl o zagubionym grzeszniku idącym do piekła w wieku 17, 27, 37, 49, 62, 99 czy 100 lat. Czymże jest sto lat na tej ziemi w porównaniu do tysiąca lat w piekle! Już to samo w sobie powinno sprawić, byś pokutował/a i przyszedł/przyszła do Chrystusa!

 

Przerażający fakt nr 4 – piekło znajduje się dokładnie pod twoimi stopami, w sercu ziemi

 

Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.” Mt 12:40

 

Czy jako zagubiony grzesznik wiesz, co pociągnie twoją duszę do piekła po śmierci? Nazywa się to grawitacją. Twoje grzechy mają swoją wagę (Hbr 12:1). One cię obciążają. Kiedy wydasz ostatnie tchnienie, ciężar twoich grzechów ujawnia się przed twoją duszą (Ez 18:20), która zostaje ściągnięta do piekła. Widzisz, śmierć dla zagubionych nie jest taką, jak ci to przedstawiają w filmach i telewizji świata. Nie ma demonów, które się pojawiają i muszą walczyć z twoją duszą, by zabrać cię do piekła. To nie tak. Gdy umiera zagubiony człowiek, grawitacja robi to, co zawsze. Nie ma w tym zagubionym niczego, co mogłoby go podźwignąć. Jest martwy w swych przewinieniach i grzechach. Zbawiony człowiek MA jednak coś w sobie, co pociągnie go do Nieba!

 

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.” Rz 8:9-11

 

Przerażający fakt nr 5 – nie ma czegoś takiego, jak unicestwienie

 

W przeciwieństwie do tego, co wpoiły ci światowa nauka, religia, czy edukacja, po śmierci nie ma „nicości”. Nie ma też czegoś takiego, jak „nicość” w piekle. Nie dawaj wiary religijnym herezjom świadków jehowy czy adwentystów dnia siódmego nauczających, iż nie ma dosłownego ognia i wiecznego cierpienia w piekle. Obie te rzeczy są BARDZO REALNE:

 

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony.” Mk 9:43-49

 

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: “Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.” Łk 16:22-24

 

A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: “Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia”. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.” Obj 14:9-12

 

I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Synu człowieczy! obróć twarz twoję ku stronie południowej, a krop jako rosą na południe, i prorokuj przeciwko losowi pola południowego, A rzecz lasowi południowemu: Słuchaj słowa Pańskiego: Tak mówi panujący Pan: Oto Ja rozniecę w tobie ogień, który pożre w tobie wszelkie drzewo zielone, i wszelkie drzewo suche; nie będzie ugaszony płomień pałający, i zgoreją w nim wszystkie twar ze od południa aż do północy. I ujrzy wszelkie ciało, żem go Ja Pan zapalił; nie będzie ugaszony. I rzekłem: Ach panujący Panie! Oni mówią o mnie: Ten tylko w przypowieściach mówi.” Ez 20:45-49

 

Nie wierz w kłamstwo, gdy mówią ci, że bogacz w piekle to przenośnia. Pan Jezus Chrystus nigdy nie nazwał tego parabolą! W piekle będziesz płonąć na dobre i na zawsze!

 

Przerażający fakt nr 6 – Bóg specjalnie zachowuje większe potępienie w piekle dla fałszywych nauczycieli i kaznodziejów

 

Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie i tym, którzy pragną wejść, zabraniacie. Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Pożeracie domy wdów; wasze długie modlitwy to pozory! Dlatego spadnie na was surowszy wyrok.” Mt 23:13-14

 

Większe potępienie w piekle nie czeka morderców, pedofilów, sadystów, czy homoseksualistów. Bóg specjalnie zachowuje większe potępienie dla niezbawionych fałszywych nauczycieli i kaznodziejów. Nie wiem dokładnie co to jest, jednak jest to silniejsze potępienie niż płonięcie w piekle. To dlatego posiadanie właściwej doktryny jest ZASADNICZE. Ludzie ciągle pytają mnie dlaczego kwestia porwania przed kontra porwanie po czasie utrapienia dla Jakuba jest aż tak istotna. Jest tak dlatego, że doktryną nauczająca o porwaniu po Wielkim Ucisku naucza, iż grzesznik musi „przetrwać do końca” by zostać zbawionym. Składa się na to nie tylko odmowa oddawania czci bestii i jej obrazowi, ale także odmowa przyjęcia jego imienia, liczby i znaku na czoło lub rękę.

 

Jeżeli grzesznik wierzy w to jako w „plan zbawienia” na dziś, to gdy umrze, bramy piekła otworzą się przed nim szeroko. CO GORSZA, jeśli naucza lub każe o tym, że jest to plan zbawienia dla innych, spotka się w piekle z większym potępieniem. To samo dotyczy innych fałszywych doktryn, takich jak konieczność chrztu dla zbawienia, sakramenty, przestrzeganie przykazań dla zbawienia itp. Gdy przychodzi do fałszywy doktryn, Bóg ma ZERO tolerancji:

 

Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Mt 15:7-9

 

Jezus rzekł do nich: “Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!” Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: “Nie wzięliśmy chleba”. Jezus, poznawszy to, rzekł: “Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów? Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i ileście koszów zebrali? Jak to, nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?” Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.” Mt 16:6-12

 

Odpowiedział im Jezus mówiąc: “Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.” J 7:16-17

 

Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków.” Rz 16:17-18

 

[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.” Ef 4-14

 

Koniec końców do tego się to wszystko sprowadza. Podczas wieku kościoła Bóg zarządził rozprzestrzenianie Słowa poprzez stare, dobre kazanie biblijne. Nie chodzi o „7 kroków do lepszego małżeństwa”, ani o „12 cech ludzi sukcesu”. Chodzi o JEZUSA CHRYSTUSA, wywyższonego by pociągnąć do Siebie wszystkich ludzi.

 

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.” 2 Tm 4:2-4