Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pokuta – miara narodzenia na nowo.

 

Poświęcenie się blogowi sprzyja mym przemyśleniom jak również analizie maili od Was. Zauważam problemy, konfrontuje to z Biblią, moimi doświadczeniami. Jak pewne zauważyliście temat ciągnie temat. Wczoraj pisałem o pozornym chrześcijaństwie a dziś o pokucie i narodzeniu ponownym.

 

Myślę, że wiele osób wpada w pułapkę poznania prawdy. Jest nią poczucie wiary. Wiem, więc wierzę. Pułapka szatana. To nie jest wiara, to jest wiedza.

Jest wiele stron piszących prawdę w tym new ageowska strona Davida Icka. To, że znasz spiski  nie oznacza że jesteś narodzony na nowo. Nawet może nie jesteś przebudzony.

Co jest więc miarą na starcie przebudzenia?

Na wszystkich 5 zjazdach o tym mówiłem, że to Duch Święty wykonuje w nas dzieło.

 

Jana 14

(25) To wam powiedziałem z wami przebywając. (26) Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem

To Duch Święty nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko. Jeśli ktoś nie ma w sobie Ducha Świętego, to nie nauczy się nic. Będzie czytał, a nie zrozumie i wykonania  Pisma  nie będzie.

 

Jaka jest więc kolej rzeczy?

Podpowiadają nam w tym Dzieje Apostolskie:

 

(37) A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? (38) A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

 

Warszawska

 

38) A Piotr do nich: “Starajcie się o wewnętrzną przemianę i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Poznańska

 

Czym jest owo staranie, upamiętanie? Wewnętrzną przemianą, a ta zaczyna się od pokuty.

Teraz zapomnijcie o pojęciu pokuty z lekcji religii.

W j. greckim jest to słowo „metanoia” – które dosłownie tłumaczone znaczy „zmiana myślenia”. Czyli pokuta oznacza, że powinienem przyjść do Boga i zobaczyć moje życie i moje czyny w Jego świetle. Jeżeli do tej pory mierzyłem moje życie wg własnej skali, to teraz muszę zmienić zdanie, uznać i przyjąć w tej sprawie Boży sąd i Bożą opinię. Decyduję się więc przyjąć Boży osąd w moim życiu i dostosować się do niego.
A więc pokuta to jest jednocześnie powrót do Boga. Odwracam się od moich własnych dróg i myśli do Boga (zob.Dz.Ap.3,19).

(źródło: http://www.lodz.kech.pl/czytelnia/rozwazania/Pokuta.html)

 

 

Łukasza 15

(11) Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. (13) A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. (14) A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. (16) I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. (17) A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. (18) Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, (19) już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. (20) Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. (21) Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. (22) Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, (23) i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, (24) dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.

 

To jest właśnie upamiętanie. To jest zobaczenie swoich grzechów. Sama wiara bez widzenia swych grzechów jest niczym. Ja wierzę, że Wielki Ucisk będzie w 2017, bo Bergoglio powiada, że nie przyjedzie do Argentyny a miał ją odwiedzić. Mówi, że idzie na emeryturę. Więc ja wierzę w WU w 2017. Czym więc jest moja wiara w start WU? moim cielesnym czegoś wyobrażeniem.

 

Jeśli nie widzisz swoich grzechów  nie żałowałeś/aś, nie przeprosiliście Boga Ojca i nie zmieniliście swego myślenia, to nie jesteście narodzeni na nowo.

Pisze do mnie wiele osób o swych grzechach. To jest właśnie upamiętanie.

 

Z greckiego owo upamiętanie czyli pokuta, to metanoeo, oznacza żałować, odczuwać skruchę.

 

 

Dziś moja stała czytelniczka napisała o problemach małżeńskich swoich znajomych. Oboje nie poczuwają się do winy. Oboje są idealni i oboje oczywiście nie wierzący biblijnie. Mąż stale mówi o rozwodzie, żona się denerwuje.

Ja podpisuje się pod słowami Jima Hohnbergera, który stwierdził kiedyś, że był dla żony takim małym hitlerkiem. Byłem nim i ja.

Jeśli nie porzucicie dumy i pychy, nie przyznacie się do tego, że krzywdziliście innych, żyliście nie moralnie, to nie tylko nie narodziliście się na nowo, ale idziecie w kierunku śmierci i destrukcji jak ta para.

 

Pokuta dotyczy także aktualnych grzechów, które trzeba wyznać Bogu.

Módlcie się nie tylko o błogosławieństwo finansowe, zdrowotne, ale o to, By Bóg Ojciec pokazał Wam Wasze grzechy.

 

 

1Jana 2

(12) Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego

 

Dz.Ap. 5:31: „Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów.”
Dz.Ap. 11:18: „A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi.”

 

Czy upamiętalicie się? czy znacie swe grzechy? czy jesteście ideałami? Jeśli macie grzechy to jakie? na te pytania odpowiedzcie sobie sami. Jeśli nie macie grzechów i nie krzywdzicie nikogo i nie krzywdziliście to musicie być Jezusem.

 

Psalm 32

(1) Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! (2) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy! (3) Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień. (4) Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. (5)Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. (6) Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą.

 

Otwarcie wyznawajcie jedni drugim swe grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni” (Jakuba 5:16)

 

Ps 130

(4) Lecz u ciebie jest odpuszczenie, Aby się ciebie bano.

 

Bóg daje nam obrońcę jeśli wyznamy grzechy

 

(13) I o cokolwiek poprosicie w imię moje, spełnię, aby Ojciec został uwielbiony w Synu. (14) O cokolwiek Mnie poprosicie w imię moje, Ja to spełnię. (15) Jeśli Mnie miłujecie, będziecie przestrzegali moich przykazań. (16) A Ja poproszę Ojca, a da wam innego obrońcę, aby był z wami na zawsze.

 

 

Jeśli krzywdzisz innych i sprawiasz, że ktoś przez Ciebie cierpi, a tego nie widzisz, to nie jesteś chrześcijaninem.

Ks Przyp 28

13) Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.

 

 

„Stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący, wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył” (Efezjan 4:32).

 

Nie ma pokory bez wyznania grzechów, a jak nie ma pokory to jest pycha.

 

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to on [Bóg] jest wierny i prawy, żeby nam przebaczyć nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9)

 

Czy jesteś przygotowany, aby Boże Słowo osądziło Twoje życie i czy jesteś gotów ten Boży osąd o Twoim życiu uznać?

Rzym. 2:4: „Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?”

Czy widzisz swoje stare grzechy i nowe? czy widzisz kogo krzywdzisz?

Updated: 11 stycznia 2016 — 14:34

22 komentarze

Add a Comment
 1. Moim największym problemem po nowonarodzeniu była i pewnie nadal jest pycha, chociaż staram się z nią walczyć.. Wydawało mi się, że jestem lepsza bo poznałam prawdę, a cała reszta żyje w grzechu :-/ Uświadomiłam sobie, że Bóg wymaga ode mnie więcej. Wymaga ogromnej pokory i miłości do bliźniego, abym była dobrym przykładem dla zagubionych. Dawno temu myślałam, że wiara to prosta sprawa, zajęcie dla leniwych i nieudaczników, dzisiaj jest zupełnie inaczej 😉

  1. Madziu – tak ta pycha, zbyt mało pokory jest u wielu nawróconych dużym problemem ale tak naprawdę jeżeli taki “narodzony na nowo” nie dostrzega tego u siebie nawet po dłuższym czasie to czy przypadkiem nie jest to znak , że nie do końca jest na nowo narodzony.. W końcu po owocach można rozpoznać osobę narodzoną z Ducha Swiętego a jednak pokora, brak pychy to jest jeden z takich owoców..
   Przyznaje, że czasem łapię się na tym też ze czuję , iż jestem lepsza od innych bo mam przywilej poznania prawdy mimo, że zdaję sobie sprawę, że przecież nikt nie jest gorszy ode mnie tylko dlatego , że jeszcze nie jest nawrócony ale walczę z tym i czuję.. naprawdę czuję stopniowo .. bardzo pomalutku ale zawsze , że jakaś przemiana w moim wnętrzu, sercu następuje. W końcu skąd możemy wiedzieć czy przypadkiem taki na przykład “zatwardziały” rzymski katolik lub ateista nie jest przyszłym nawróconym naśladowcą Jezusa Chrystusa to znaczy czy w przyszłości Bóg również nie pociągnie taką osobę do Siebie i przemieni jej serce. Część z nas też przecież kiedyś taka była. Tak właśnie powinniśmy nauczyć się traktować swoich nieprzyjaciół – wyobrazić sobie jacy by byli w stosunku do nas i innych gdyby już byli narodzeni na nowo i już po przemianie ich serc 🙂

   1. Tak, masz rację 🙂

 2. Psalm 139
  “Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
  doświadcz i poznaj moje troski,
  i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
  a skieruj mnie na drogę odwieczną!”

  Psalm 26
  “Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę,
  wybadaj moje nerki i serce”

  Ks. Hioba 13,23
  „Ileż to więc jest moich przewinień i grzechów? Ujawnij mi mój występek i grzech!”

 3. Bardzo ciekawe kazanie nieżyjącego już pastora Jana Guńki:
  https://youtu.be/wr1Dxki2cqw

  1. Dopiero dowiedziałem się, że nie żyje, szkoda… Chociaż dla niego to lepiej.

 4. W ogóle to brak upamietania charakteryzuje fanów tzw ewangelii sukcesu

 5. Pokuta to niełatwe zadanie w tym przepełnionym grzechem świecie. Wymaga ona silnej wiary i wielkiego ducha, inaczej nie powiedzie…

 6. Francja proponuje by Unia Europejska zbierała odciski palców i skanowała twarze wszystkich obywateli krajów członkowskich.

  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/899690,ue-identyfikacja-ludzi-big-brother.html

 7. Jeszcze dochodzi do tego agresja.. Trudno powiedzieć jak powinna wyglądać, tzn. zdenerwowanie i kiedy. W większości rodzin kłótnie są priorytetem, czymś oczywistym. Właściwie już wszędzie i zazwyczaj nie ma sensu, jest niespojna i cielesna. Taka iluzja.

 8. Kto ma ochotę przyłączyć się do uwielbienia? 🙂
  https://youtu.be/3v1nuUYHDKE

  1. To jest też piękne 🙂

   1. Nie wiem dlaczego nie przechodzi ten piękny otwór 🙁

 9. Dzięki wielkie za kolejny ważny i potrzebny artykuł.Ja w swoim życiu popełniłam tyle grzechów i głupot,że zbrakło by czasu aby to opisać.Odkąd Jezus zamieszkał w moim sercu wiem,że bez niego jestem nikim.Moje starania i zamierzenia są niczym.To Jezus dokonał odkupienia i to On zmienia moje życie.To On pokazuje mi moje słabości i grzechy.A mi tak bardzo wstyd,że ciągle jestem taka słaba i upadam.

 10. Moc modlitwy

  „Panie, stwórz we mnie serce czyste. Uwolnij mnie od wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie. Oczyść moje serce z wszelkiego grzechu i skieruj mnie na Twoje drogi (Ps 119,36). Pomóż mi zachowywać Twoje Słowo w moim sercu, tak abym nie grzeszył przeciwko Tobie (Ps 119,11).
  Pomóż mi, abym zawsze miał bojaźń Twojego Słowa (Ps 119,161). Nie chcę, aby jakikolwiek grzech w moim sercu był przeszkodą dla moich modlitw do Ciebie (Ps 66,18). Chroń mnie od zwiedzenia (5 Mo 11,16). Pomóż mi, abym nie ufał w sposób nieroztropny własnemu sercu, ale żebym ufał Tobie, że objawisz mi tę prawdę, którą potrzebuję poznać (Prz 28,26). Daj mi mądre serce, żebym mógł przymować Twoje przykazania (Prz 10,8). Duchu Święty, niech moje serce będzie w zgodzie z Tobą. Obmyj moje serce z wszystkiego, co jest ciemne i złe, a na to miejsce napełnij je jeszcze bardziej Tobą. Zbadaj moje serce i dokonaj wszelkich niezbędnych zmian. Uczyń moje serce miękkim tam, gdzie stało się twarde. Oczyść moje serce tam, gdzie zostało skażone. Wspieraj mnie, abym nie pozwalał moim oczom patrzeć na nic nikczemnego.
  Panie, proszę Cię, zabierz z mojego serca wszystko, co nie pozwala mi mieć pełnego uczestnictwa w Twojej świętości (Hbr 12,10). Pomóż mi uwielbiać Ciebie z całego serca, tak żebym niczego nie zatrzymał dla siebie (Ps 9,1). Naucz mnie zawsze mieć czyste serce przed Tobą.”

  Z książki „Życie w mocy modlitwy” – Stormie Omartian

 11. Moc modlitwy

  „Drogi Boże, naucz mnie jak się modlić. Pomóż mi modlić się nie tylko o moje potrzeby, ale także o potrzeby innych. Pokaż mi, jak mam się modlić za wszystko.
  Wołam do Ciebie i wylewam przed Tobą mą troskę (Ps 142,2-3). Daj mi moc, aby modlić się „bez ustanku” (1 Ts 5,17). Pomóż mi zostawiać sprawy, o którę się modlę, u Twych stóp i w Twoich dłoniach. Naucz mnie ufac Tobie tak bardzo, żebym nie przywiązywał się do żadnych moich pomysłów na to, w jaki sposób powinieneś odpowiedzieć na moje modlitwy. Wiem, że moim zadaniem jest modlić się, a Twoją rolą jest odpowiadać na modlitwy. Pomóż mi robić, co do mnie należy, i zostawić Tobie to, co należy do Ciebie.
  Pomóż mi zaufać, że odpowiesz mi na swój sposób i w swoim czasie. Wyznaję przed Tobą te sytuacje, kiedy stawiałem Ci żądania, oczekując, że odpowiesz na moje modlitwy w taki sposób, jak ja sobie życzyłem. Wiem, że Twoja wola i Twoje sądy są doskonałe, będę więc wywyższał Twoją wolę ponad wszystko – nawet moje własne pragnienia i oczekiwania. Ty jesteś moim Miejscem Wytchnienia i moją Mocną Skałą, na której stoję. Nic mnie nie poruszy, nawet pozornie niewysłuchane modlitwy. Kiedy nie będę widział odpowiedzi na moje modlitwy, otwórz moje oczy, abym zobaczył rzeczy z Twojej perspektywy. „Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię” (Ps 121,1-2).
  Panie, jestem wdzięczny, że Ty, wszechpotężny, wszechwiedzący Bóg wszechświata, jesteś jednocześnie moim niebiańskim Ojcem, który kocha mnie bezwarunkowo i nigdy mnie nie opuści. Dziękuję Ci, że słyszysz i odpowiadasz na moje modlitwy.
  W imieniu Jezusa Chrystusa.”

  Z książki „Życie w mocy modlitwy” – Stormie Omartian

  1. Jeśli komuś się spodoba to dajcie proszę znać, przepiszę też inne modlitwy z tej książki. Są piękne 🙂

 12. Moc modlitwy – otwórz się na obecność Ducha Świętego

  „Panie, tak dobrze jest być w Twojej obecności, w miejscu gdzie wszystko nabiera sensu. Wspaniale jest znowu być w domu, razem z Tobą w modlitwie. Kiedy jestem razem z Tobą, czuję jak wzrasta we mnie Twój pokój, miłość i radość. Kiedy nie spędzam z Tobą wystarczająco dużo czasu, odczuwam boleśnie brak tego bezcennego poczucia pełni w Twojej obecności.
  Panie, staję przed Tobą i proszę Cię, abyś napełnił mnie dzisiaj na nowo Twoim Duchem Świętym. Obmyj mnie Twoją żywą wodą. Oczyść moje serce z wszelkiego zwątpienia, lęku i troski. Zabierz ze mnie wszystko, co nie pochodzi z Ciebie. Spraw, abym nie musiał już żyć według ciała, ale żeby były we mnie widoczne Twoje owoce Ducha (Gal 5,16-17). Dokonaj we mnie pełnego dzieła, tak abym mógł okazywać innym Twoją czystą miłość.
  Naucz mnie wszystkiego, co potrzebuję o Tobie wiedzieć. Spraw, aby widać było w moim życiu wierność, łagodność i opanowanie (Gal 5,22-23). Ty jesteś Duchem mądrości, łaski, uświęcenia i życia. Ty jesteś Duchem rady, mocy i poznania (Iz 11,2). Duchu prawdy, pomóż mi, abym wiedział, jaka jest prawda, w każdej sytuacji.
  Dziękuję Ci za to, że mnie prowadzisz i wskazujesz drogę. Dziękuję Ci, że jesteś moją Pomocą i Pocieszycielem. Dziękuję Ci, że Twój Duch we mnie sprawia, że mogę chodzić Twoimi drogami i wypełniać Twoje przykazania (Ez 36,27). Pomóż mi, abym modlił się z mocą i uwielbiał Cię w sposób, który jest Tobie miły. Dziękuję Ci, że wskrzesisz mnie do życia z Tobą, kiedy skończy się czas mojego życia na tej ziemi. Aż do tej pory prowadź mnie wciąż bliżej Ciebie.
  W imieniu Jezusa Chrystusa.”

  źródło: jak wyżej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: