Coś niesamowitego. Myślę że eskalacja nienawiści będzie wzrastać między tymi sąsiadami.

To jest koniec końca.