Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Uciekanie mężczyzn od odpowiedzialności za związek.

 

Kilka razy zdemaskowałem podłość i techniki Szatana, zmierzające do rozbicia rodziny, a polegające na uniezależnieniu się kobiet od ich mężczyzn, emancypacji, agresji i kontroli nad mężczyzną. Dzisiaj zajmę się ucieczką mężczyzn od odpowiedzialności za związek i oddawania władzy w rodzinie kobiecie.

Punktem wyjścia niech będzie początek świata i sytuacja z Edenu:

 

Ks Rodzaju 2

 

(18) Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. (19) Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. (20) I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. (21) Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. (22) Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, (23) mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.

 

Już na tym etapie widać jest, że mężczyzna otrzymał pomoc. Ważna jest także kolejność stworzenia.

Na marginesie, zawsze jak czytam księgę Genesis wyobrażam sobie ten fragment:

23) mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!

Jestem człowiekiem o sporej wyobraźni i jestem przekonany, że Ewa na pewno nie wyglądała jak fanka seriali, objadająca się chipsami i colą :-). Ewa na pewno była przepiękną kobietą i widać ewidentnie zachwyt Adama.

Niestety, musimy wrócić do tego co było dalej 🙂

 

(1) A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? (2) Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, (3) tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. (4) Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! (5) Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. (6) Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. (7) A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. (8) Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. (9) Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? (10) On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się.

Uwaga: wąż (szatan) nazwany jest zwierzęciem w ten sam sposób, jak na końcu historii walki dobra ze złem, czyli w apokalipsie.

 

Ap 13

Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, 10 To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

Bóg podkreśla

 

(1) A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?

 

Był sprytny, bo zaczął od niewiasty.

 

(6) Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.

 

Tutaj pojawia się pierwszy raz w historii ludzkości przykład upadku związku w wyniku ODDANIA WŁADZY KOBIECIE PRZEZ MĘŻCZYZNĘ.

Gdyby Adam był mężczyzną konsekwentnym, zrobiłby jej wykład o zakazie Boga, po czym poradziłby się samego Boga co ma robić dalej. On poszedł za grzechem kobiety, posłuchał ją, co miało kosmicznie wielkie skutki, gdyż trwają one do dzisiaj.

My nie jesteśmy równi wobec siebie, bo

 

1 Koryntian

“3 Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową3 każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa3 – Bóg. 4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując4 z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona”

Przeciwniczki Pawła apostoła, wybierające sobie to, co im pasuje, niechaj zwrócą uwagę na pięcioksiąg Mojżesza:

1. 3. 16

(16) Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą.

 

 

Kobieta zbuntowana w tamtych czasach byłaby po prostu wygnana z domu, jak to miało miejsce z Waszti, żoną króla Persji Achaszwerosza, którą zastąpiła Estera.

 

Co zrobił szatan wyciągając kobiety z domów do pracy, to już omawiałem wielokrotnie. Przypomnę tylko naczelne hasło socjalizmu: “kobiety na traktory”.

Pragnę tutaj zwrócić uwagę, że przed Bogiem, to mężczyzna odpowiada za małżeństwo jak i za wychowanie dzieci. Ma to sens jedynie wtedy, kiedy kobieta jest biblijjnie uległa mężowi. Wtedy to mężczyzna musi trzymać ster.

W czasach obecnych, wielu mężczyzn postępuje jak Adam. Idzie za głosem kobiety, a nie za głosem Boga, kiedy to Bóg jasno określił, iż kobieta ma być pomocą i mężczyzna ma nad nią panować. Wiem, że wielu kobietom tego wieku wydaje się jakąś abstrakcją, ale Biblia stoi po mojej stronie.

Rozumiem, że wiele kobiet ma mężczyzn niedojrzałych, nieodpowiedzialnych, ale kochane kobiety:

 

TAKICH MĘŻCZYZN SOBIE WYBIERAŁYŚCIE.

 

Jedyna rada na dzień dzisiejszy jest taka:

 

Mężczyźni! bądźcie odpowiedzialni za związek.

Jednak, ażeby być odpowiedzialnym za związek, należy mieć jakiś fundament. Tym fundamentem jest Prawo Boże.

Kolejnymi osobami poddającymi się kobietom byli Samson, Dawid i Salomon. Wszyscy trzej bardzo źle wyszli na złamaniu Prawa Bożego w wyniku niekontrolowanego popędu seksualnego.

 

Pewnie gro kobiet myśli sobie tak “o nie, nikt mną nie będzie rządził”. Proponuje zatem wrócić do słów Pawła:

 

“Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową3 każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa3 – Bóg.”

 

To nie oznacza, że kobieta jest kimś gorszym. To oznacza, że kobieta winna się poddać kierowaniu tym związkiem mężowi.

Związek w tym znaczeniu przypomina mi auto, w którym siedzą: mąż, żona, dzieci. Przy czym to mężczyzna kieruje i nikt nie ma za to pretensji o to, że to mąż, ojciec kieruje autem. Jeśli żona będzie chciała wyrwać kierownice mężowi, to się to źle skończy dla wszystkich.

To wcale nie oznacza, że kobieta nie może doradzać gdzie jechać lub ostrzegać przed zagrożeniami.

 

Dereck Prince bardzo dobitnie ukazał problem małżeństw naszych czasów:

 

“„Problemem w rodzinie nie są kobiety, które domagają się emancypacji; są nim mężczyźni uciekający przed swoją odpowiedzialnością.’

tutaj o tym więcej

http://detektywprawdy.pl/2014/09/24/mezowie-i-ojcowie-dereck-prince/

Bardzo dobry wykład Derecka.

 

Niestety, ale jeśli mężczyzna ucieka przed odpowiedzialnością, to automatycznie pcha kobietę w stronę szatana. Oddanie władzy kobiecie, podzielenie się z nią jest jak wspomniałem szarpaniem kierownicy. Kiedy będzie wypadek jakim jest rozwód, odpowiedzialność przejmą oboje.

 

„Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju”. (PRZYPOWIEŚCI 31:23)

Męski sukces lub niepowodzenie życiowe będzie bardziej odczuwalne w jego rodzinie niż w pracy. Sukces na jakimkolwiek innym polu nie zrewanżuje niepowodzenia w domu! Kiedy pastor lub starszy porzuca swój urząd, to zwykle dzieje sie tak z powodu problemów lub trudności w jego rodzinie.

 

Niektóre z czołowych firm w naszym kraju (USA), zapraszają żony przyszłych pracowników na rozmowy wstępne, ponieważ odkryli, że szczęśliwa i zrównoważona żona jest oznaką mężczyzny sukcesu. Mężczyzna, który jest szczęśliwy w domu bedzie prawdopodobnie w równej mierze odnosił sukcesy w swojej pracy. Zatem kiedy rozmawiasz tylko z mężczyzną, w rzeczywistości rozmawiasz tylko z „jedną połową” mężczyzny. „Druga połowa” prawdopodobnie da ci bardziej realistyczny obraz tego, jaki rzeczywiście jest ten mężczyzna. Dzięki żonie możesz zobaczyć, czy mężczyzna w swoim życiu odniósł sukces czy porażkę.

Rodzina, to nie pomysł, na który Pan wpadł w ostaniej chwili i dodał do Swego planu, jako pożyteczną instytucję dla potrzeb mężczyzny i ko.

“Relacje pomiędzy mężem i żoną i rodzina są w centrum Bożego planu dla całej ludzkości, a szczególnie dla jego wybranych. ”

W starożytnym Izraelu Bóg ustanowił rodzinę, jako podstawową komórkę, która następnie będzie duchowym i kulturalnym życiem wewnątrz społeczeństwa. W kościele dom stanowił centrum duchowego życia. Każdy dom był kościołem, który stwarzał warunki niezbędne dla wzrostu i zbawienia w naszej relacji z Panem.

Po drugie, małżeństwo jest podobne do relacji, jaką ma Chrystus ze swoim Kościołem. Prawdziwe małżeństwo powinno być świadectwem Bożej miłości do świata, Jego ochrony i troski o bożych ludzi. Powinno być odbiciem Boga, który zaoferował samego siebie i wchodząc w związek z człowiekiem, oddał za niego życie.

Po trzecie, związek małżeński jest miejscem treningu naszego osobistego rozwoju duchowego życia w ciele Chrystusa. Wielu mężczyzn jest świadomych faktu, że żona jest najbardziej wartościowym źródłem ich rozwoju i dojrzałości. Z praktycznego punktu widzenia, mężczyzna jest jakby żonaty z „seminarium”.

Po czwarte, małżeństwo i rodzina są naturalną częścią kościoła w centrum światowego społeczeństwa. Nie ma bardziej naturalnej i potężnej drogi do głoszenia życia w Chrystusie niż przez siłę i Boże świadectwo chrześcijańskiego domu. To jest mała część kościoła, która została zaplanowana i wszczepiona w obszar naszego życia.

Po piąte, dom i małżeństwo są miejscem uzdrowienia i rekonwalescencji. Pan pragnie, aby małżeństwo było źródłem, które wypełnia nasze podstawowe i bardzo ważne potrzeby. Bez tego źródła zachęty, nasza walka staje się coraz bardziej trudna i bolesna.

Kiedy zrozumiemy, że małżeństwo jest w centrum Bożego odwiecznego planu i spełnienia w Jego Królestwie, wówczas łatwo pojmiemy, dlaczego siły tego wieku próbują atakować i zniszczyć to fundamentalne powołanie dla mężczyzn i kobiet.

Dalej z tego samego źródła, żeby nie było, że ja sobie sam coś wymyślam:

“Kobieta potrzebuje czegoś więcej niż męża, ona potrzebuje mężczyzny. Kobieta potrzebuje podziwiać swego męża za jego charakter. Większość kobiet nie żąda perfekcyjnego męża. One tylko życzą sobie, aby pokazał wystarczającą dojrzałość dając im bezpieczeństwo i potrzebną opiekę. Chciałbym przedstawić listę dziesięciu podstawowych obszarów, w których każdy mężczyzna powinien wzrastać i uczynić swój charakter dojrzalszym.

Duchowość: Mąż i ojciec powinien znać Słowo Boże wystarczająco dobrze, aby dać swojej rodzinie adekwatne rady i informacje. Powinien również być zdolny osądzić stan spraw w swojej rodzinie, tak dobrze jak innych ludzi, stosownie do Bożych zasad i działać zgodnie z nimi. Powinien być zdolny okazać litość, dobroć i współczucie Pana w stosunku do swojej rodziny przez modlitwy i rady.

Towarzysko: Mężczyzna powinien być zdolny pokazać adekwatny poziom manier i godność. W każdej sytuacji powinien jednocześnie ani nie być w centrum uwagi, ani zbyt nieśmiałym czy usuwającym się na bok.

Intelekt: Mężczyzna nie musi mieć tytułu naukowego, by móc wzrastać duchowo. Jakkolwiek powinien nie szczędzić ani bólu ani czasu, by zdobyć zrozumienie otaczającego go świata i ludzi z nim żyjących.

Finanse: Finansowy wzrost oznacza, że mężczyzna może dysponować i kontrolować swoje pieniądze zamiast być przez nie kontrolowanym.

Konfrontacja: To nie znaczy, że mężczyzna powinien być nieustępliwy czy niezdarny, ale raczej, że powinien, przykładowo, mieć odwagę powiedzieć kelnerowi, że stek jego żony nie jest przyrządzony odpowiednio.

Seksualność: Mężczyzna powinien być zdolny prowadzić swoją żonę do seksualnego zaspokojenia ze stosownym poziomem zrozumienia i samokontroli.

Ojcostwo: Wierzę, że żaden mężczyzna nigdy nie osiągnie całkowitej dojrzałości na tym polu. Będzie się tylko uczył robić mniej błędów.

Męskość: To znaczy, że jest zdolny kontrolować swoje uczucia, że jest szczery, uczciwy i poprawny, a w szczególności, że wykazuje inicjatywę i prowadzi.

Wiara: Mężczyzna powinien wiedzieć, w co wierzy i dlaczego, nawet, kiedy spotyka się z presją i wpływem innych.

Wygląd zewnętrzny: Mężczyzna nie musi wygladać, jak z żurnala, ale nie powinien też wyglądać, jak ktoś, kto właśnie został poszarpany przez kota.

źródło: http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/uciekaj%C4%85cy-m%C4%99%C5%BCczyzna

Ogólnie polecam cały tekst z linku.

 

13 Strapieniem dla ojca – syn głupi,
a rynną wciąż cieknącą – kłótliwa kobieta. Ks Przy19

 

Znam kobietę “chrześcijankę”, gardzącą poziomem intelektu swego męża, kiedy ja uważam, że ma on wiele mądrości życiowych. Niestety  kobiety często szukają czegoś czego nie ma, albo nie ma to znaczenia. W tym przypadku wybitnych intelektualistów. Pamiętajmy przy tym o jednym: “inteligencja nie jest tym samym co mądrość”. Może ktoś być inteligentny, ale zboczony, bez zasad. Z drugiej strony, może ktoś być mniej inteligenty, ale mądry mądrością życiową, trzymający się zasad Bożych, często nawet nie świadomie.

 

Niestety ale coraz częściej zdarza się tak, że mężczyźni poślubiają kobiety obciążone moralnie, kobiety które nigdy nie potrafiły kochać, gdyż w domu nie miały żadnego wzorca. Znam takich kobiet wiele, które mimo okazywanej im czułości są chłodne niczym królowa śniegu.

 

 

 

Dzisiejszy mężczyzna powinien wrócić do korzeni i budować  od podstaw na bazie Słowa Bożego, solidny fundament małżeński. Nie powinien w żaden sposób unikać odpowiedzialności za związek. Reguły są proste, a ich bazą jest ST i NT.

Mąż, który pozwala żonie chodzić sobie na dyskoteki lub do pubu z koleżankami, działa wbrew woli Bożej pchając kobietę w sidła szatana.

Dobry mąż i ojciec dba o wychowanie dzieci i wszystko co się na to składa: jedzenie, zabawy, towarzystwo.

Dzisiejsi mężczyźni uciekają przed odpowiedzialnością za związek, poprzez niezliczone pasje. Ostatecznie za porażkę swego związku obarczają tylko żonę.

Nie twierdzę, że każdy mąż taki jest. Tekstem tym zwróciłem tylko uwagę na problem jak w tytule.

Szanowni koledzy, jeśli Wasz czas wolny to głównie: gry komputerowe, oglądanie sportów, filmów na dvd i podrzucanie dzieci na zajęcia, nad wyraz częste rozmowy z kolegami, to liczcie się z tym, iż kiedyś przyjdzie taki dzień, w którym kobieta będzie ojcem i mężem, a wy będziecie u niej niejako słusznie w pogardzie.

 

Zakończę to żartobliwie. Wielu mężczyzn w tym i ja taki byłem, zbyt poważnie traktowało swoje kobiety, w złym słowa znaczeniu. Błędem mężczyzn jest chęć logicznego zrozumienia kobiety, a ten obrazek uświadamia nam, o co w tym wszystkim chodzi.

 

kochackobiety

 

 

 

Updated: 14 kwietnia 2016 — 14:08

18 komentarzy

Add a Comment
 1. To jest skutek wszechobecnego kultu bylejakości.

  1. Tj. Róbta co chceta, balujcie jak kto woli.

 2. To ja dodam coś do śmiechu. Jak poprosiłam męża o więcej przytulania, czułości i miłych słów, to wiecie co odpowiedział? “Ty źle interpretujesz moją oziębłość.” 😀

  1. Mnie to bardziej zasmuciło 🙂

 3. Bardzo wyczerpujące opracowanie Detektywie.
  Naprawdę nic ująć nic dodać.
  Ale i tak dołożę swoje 3 grosiki 🙂
  Posłuszeństwo żony w stosunku do męża tak naprawdę ma być konsekwencją, owocem miłości jaką powinien obdarzać mąż żonę swoją tak jak Jezus Chrystus umiłował swoją Oblubienicę czyli Kościół gdyż oboje stanowią jedność w Chrystusie. No i mamy taki łańcuszek oparty na miłości 🙂 Mąż znający Pana i oddany Mu w pełni z miłości jest podporządkowany Jezusowi Chrystusowi , który jest jego Głową dalej żona jest podporządkowana mężowi , który jest jej głową a jednocześnie głową rodziny tak jak Jezus Chrystus Głową swojego Kościoła. Żona natomiast z miłości powinna być wsparciem dla męża.
  Zobaczcie ile małżeństw się rozpada z powodu oddalenia się od siebie obu stron tak mocno, że nie potrafią już znaleźć rozwiązania by zbliżyć się znowu do siebie gdyż nie znają Boga. A wystarczyło by zwrócić się szczerze do Boga – zbliżyć się do Niego. Biblia -któż o niej nie słyszał? Jeszcze wcale nie tak dawno ludzie za cenę swojego życia pragnęli chociaż do niej zajrzeć. A dziś? Jest ignorowaną, lekceważoną księgą , która często kurzy się na półce pośród innych mniej wartościowych lub wcale a jednocześnie chętniej czytanych. Ludzie nie chcą słuchać, że w niej – w Biblii czyli Piśmie Świętym – znajdą wiele wskazówek jak pomóc sobie na przykład w małżeństwie. Zamiast tego wolą szukać pomocy u psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów a przecież wystarczyło by zwrócić się o pomoc najmądrzejszego lekarza jaki tylko istniał, istnieje i będzie istniał 🙂

  1. tutaj się z Toba Magda zgadzam w 100%. Z całym mkomentarzem a zwłaszcza:

   “Posłuszeństwo żony w stosunku do męża tak naprawdę ma być konsekwencją, owocem miłości jaką powinien obdarzać mąż żonę swoją tak jak Jezus Chrystus umiłował swoją Oblubienicę czyli Kościół gdyż oboje stanowią jedność w Chrystusie. No i mamy taki łańcuszek oparty na miłości 🙂 Mąż znający Pana i oddany Mu w pełni z miłości jest podporządkowany Jezusowi Chrystusowi , który jest jego Głową dalej żona jest podporządkowana mężowi , który jest jej głową a jednocześnie głową rodziny tak jak Jezus Chrystus Głową swojego Kościoła. Żona natomiast z miłości powinna być wsparciem dla męża.”

   i ta relacja, relacje stanowią dla mnie inspiracje do kolejnego wpisu.

 4. Nie ma nic gorszego niż feminizm dla kobiety, nacjonalizm dla narodu, prawo pracy dla pracownika.Od wrogów gorsi są tylko fałszywi przyjaciele, którzy poklepują nas po ramieniu gdy robimy coś złego.

 5. Gender oczami specjalistów – prof. Zbigniew Lew Starowicz https://youtu.be/hmuMw-hRQ9w.

 6. Piotr, Ty jesteś ponoć z Kielc. Tam jest taka Góra, w świętokrzyskim – bo nazwa pochodzi od “Świętego” Krzyża – i, jak tam przejeżdżałem, to pewna osoba mi powiedziała, że w katedrze (?) tam znajduje się fragment ORYGINALNEGO krzyża, na którym umarł Jezus.

  Wiesz coś o tym? :DDD

  1. ja wiem tylko o Jeremim Wiśniowieckim.

    1. ech znowu jakaś “legenda”, czy po śmierci Pana i zmartwychwstaniu apostołowie szukali kawałków krzyża, bicza etc? Po co? Special-power? 😀
     To raczej w okultyzmie wykorzystuje się moce żywiołów poprzez przedmioty ,artefakty przedmiotowe.
     To zboczenie do relikwii to efekt średniowiecznego katolicyzmu.

 7. Dziękuje Ci Piotrek za ten tekst! Fajnie, ze zostajesz.

 8. Polityka zwalczania rodziny i nowy, wspaniały świat
  https://youtu.be/NDYeI1GX-ao.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: