Ja tych dowodów nie potrzebuje, gdyż uważam, że to Bóg decydował co ma wchodzić w kanon Jego Słowa, a nie ludzie. Ludzie byli tylko wykonawcami Jego woli.

Tekst ten umieszczam, ponieważ co jakiś czas, ostatnio wczoraj napisał do mnie pewien Skutek uboczny odrzucenia Pawła, wraz ze swymi owocami, zarzucając mi kłamstwa ponieważ ja uznaje Pawła Apostoła. Jestem wg niego kłamcą bo czytam i cytuje Pawła. To już jest jakaś choroba, mania prześladowcza, urojenia.

 

Jest to logiczne wytłumaczenie wybrania Pawła na apostoła. Na ten nie podważalny dowód wpadł  ok tydzień temu nasz drugi admin forum-chrzescijan.pl – Krzysztof. Oto, o czym mnie poinformował:

 

” Jeżeli odrzucimy dzieje apostolskie,a jak wiadomo przed zesłaniem Ducha Świętego na apostołów Piotr i inni pomodlili się i losowali żeby nadal zgadzało się 12 apostołów,i los padł na Macieja, czy Syn Boży gdy był na ziemi kazał coś takiego uczynić wiedząc że Judasz dopuści się zdrady,nie nie wydał takich zaleceń. A Biblia mówi  w Objawieniach Św. Jana rozdział 21 wers 14 mówi o Nowym Jeruzalem i tam pisze:”A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych,na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka“,więc kto jest tym 12stym apostołem, który apostoł dokonał tyle, by być nazwany apostołem Baranka, uważam że jest to Paweł, ale jeżeli nie uznając ani Pawła, ani Macieja, bo przeciwnicy Pawła nie uznają  dziejów apostolskich to kto? Jeżeli odrzucam,dzieje apostolskie to odrzucam wszystko,co się w nich znajduje nie można sobie wybierać,co mi pasuje a co nie,odrobina kwasu całe ciasto zakwasza.

Czy to nie jest tak że Abraham dostał obietnicę od Boga i ta obietnica zrealizowała się w jego synu Izaaku,ale Abraham uczynił coś bez pozwolenia Boga i przez to narodził się Ismael i stąd mamy świat arabski. I to samo się stało w dziejach apostolskich jeżeli uznamy Macieja za apostoła, to wyjdzie na to, że była to decyzja apostołów, a nie Boga, bo przypominam że nie mogła to być decyzja pod wpływem Ducha Świętego, gdyż on został udzielony po ich losowaniu.Czy jeżeli chodzi o kwestie 12 apostoła czy to nie Bóg Ojciec,lub Syn Boży decyduje kto nim powinien być?”

 

Z logiki Krzysztofa bezwzględnie wynika, że 12 apostołem byl Paweł. Rozumiem, że antypawłowcy mogą i odrzucić w tej sytuacji apokalipsę, ale to już będzie pokrętna logika i bicie piany. równie dobrze można odrzucić wg własnego widzi mi się każdą inną ewangelię, księgę ST, tudzież powycinać wersety. To czytelnik jest panem i władcą a Bóg…no cóż, nie miał siły aby zadbać o swe słowo. Oczywiście to jest ironia. Mój Bóg jest Bogiem Wielkim. Mój Bóg jest Bogiem mającym wszystko pod kontrolą. Dał ludziom wolę, ale nie pozwolił na to, aby miliardy ludzi czytały słowo szatana jak sie nam sugeruje. Bóg zezwolił na dogmaty, na herezje, na sekty bazujące na Biblii, ale Jego Słowo jest Słowem Świętym.

Mówi się, że winno sie tylko Pana Jezusa cytować. Jeśli tak, to antypawłowcy winni być konsekwentni i pod żadnym pozorem nie powinni cytować Psalmów Dawida, czy cytatów z księgi Przysłów.

 

 

Tak więc ja uznaje bezwzględnie, że:

 

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła” (2 TYMOTEUSZA 3:16, 17).

 

 

Proszę zaś, aby antypawłowcy sami ustosunkowali się do tego wg Pisma, a nie czekali na wypowiedź Pana X czy Pana Y czy Pani Zet. Módlcie się do Boga Ojca o zrozumienie Bracia i Siostry, a nie oczekujcie na wypowiedzi kogos innego.