Film przedstawia ukryty, pokrętny, gnostycki przekaz zawarty w serii Igrzyszk Śmierci, które z Boga robą tyrana, a z diabła bohatera.