Niewykluczone, że pieniądz banku centralnego dojrzał do technologicznego skoku – powiedział na spotkaniu z północnoirlandzkimi przedsiębiorcami Andrew Haldane, główny ekonomista Bank of England. Wpływowy specjalista proponuje całkowite porzucenie gotówki i wprowadzenie elektronicznej waluty, która byłaby emitowana przez bank centralny.

Likwidacja fizycznej gotówki dałaby bankowi centralnemu znacznie większą swobodę w kształtowaniu polityki pieniężnej. Andrew Haldane twierdzi, że w przypadku wprowadzenia ujemnych stóp procentowych ludność mogłaby się chronić przed koniecznością płacenia bankom za przechowywanie oszczędności zamieniając bezgotówkowe depozyty na fizyczną gotówkę. Takie zjawisko znacznie utrudniłoby władzom monetarnym skuteczne reagowanie na spowolnienie gospodarcze.”

źródło:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ekonomista-Banku-Anglii-wzywa-do-likwidacji-gotowki-7278797.html

 

________________________________

 

Jeszcze raz potwierdza się, że:

 

1. Jesteśmy ostatnim pokoleniem przed powrotem Pana Jezusa Chrystusa.

2. Biblia przepowiedziała to 2tys lat temu:

 

Ap13

 

11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka,
a mówiła jak Smok7.
12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
której rana śmiertelna została uleczona.
13 I czyni wielkie znaki,
tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
14 I zwodzi mieszkańców ziemi
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
która otrzymała cios mieczem,
a ożyła.
15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak iż nawet przemówił obraz Bestii
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii8.
16 9 I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia –
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć

 

Pan Jezus objawił to Janowi a Jan Ziemi, światu, że przyjdzie czas, kiedy nie będzie gotówki. Zakaz kupowania i sprzedawania bez znamienia bestii jest możliwy tylko przy likwidacji gotówki.

Wg mnie znamieniem będą liczba 666, lub do wyboru znamię bestii i tu stawiam na dwa trójkąty, piramidy.

Jakże jesteśmy blisko politycznie i technologicznie do Wielkiego Ucisku i rządów Antychrysta.

Myślę, że od 23 września sprawy przyjmą jeszcze szybszy obrót polityczno-ekonomiczny.

Chyba nikt poza Bogiem i satanistami nie wie co się jutro wydarzy, ale jednego jestem pewien. Nawet jeśli nie będzie żadnego wielkiego kataklizmu, czy czegoś na wzór 9/11 WTC, to politycznie będą to bardzo ważne dni, skutkujące wielkimi zmianami.

Od dzisiaj jest Yom Kippur. Najbliższe 7 dni będzie bardzo ciekawe.

Nie boje się jutrzejszego dnia, bo Bóg jest z nami. Jestem dobrej myśli.