Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

W reklamie fanty propagowanie EGOizmu

W żartobliwej reklamie fanty, pokazuje się instruktaż do selfie foto, podwyższający na piedestał swoje JA, swoje EGO, kiedy chrześcijaństwo naucza zabicie swego ego.

1Kor 15

 

“Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

 

i

 

“Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się miedzią brzęczącą lub dźwięczącymi cymbałami.
Gdybym posiadał dar prorokowania
i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę,
a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
Gdybym też innych nakarmił wszystkim, co posiadam,
i szczycił się, że wydałem własne ciało,
a miłości bym nie miał,
niczego bym nie zyskał.”

 

i

jaka jest miłość:

 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
nie jest jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

 

Ta reklama jest odwróceniem miłości z hymnu miłości Pawła.

Ja i moje unikalne foto. Ja i mój telefon gadżet. Ja z psem, ja z pizzą, ja, ja, ja, ja

Ci sami ludzie później będą próbowali założyć szczęśliwe rodziny.

 

Świat gloryfikuje i nakierowuje na JA, kiedy Jezus na TY.

 

Ja jestem bogiem:

http://detektywprawdy.pl/2015/02/01/jestem-bogiem-czyli-jak-sie-konczy-new-age/

Updated: 21 września 2015 — 14:10

18 komentarzy

Add a Comment
 1. Ja trochę nie do tematu, ale mam pytanie Piotrze: Czy nie dałoby się wprowadzić do kodu źródłowego tej strony jakiegoś skryptu, żeby wszystkie linki otwierały się w osobnej zakładce/karcie?

  Bo teraz to po kliknięciu na odnośnik, otwiera się on na tej samej stronie, i żeby wrócić na Detektywa, to trzeba cofać.

  O ile dobrze pamiętam to na forum jest z 2-3 informatyków, to może byliby w stanie to zrobić?

   1. da się to zrobić łatwo w ustawieniach wordpressa… żadnych kodów znać nie trzeba

    1. Tak i sobowtorem tez zostac mozna, z dyferencja znakow diakrytycznych.

     1. nie rozumiem po co ten niemiły ton wypowiedzi… od jakiś 2 lat używam w internecie tego określenia… wszak Słowo Boże cos mówi na ten temat…

      źródło: chlebżycia

      Z czym kojarzy się nam słowo pielgrzym? Czy tylko z pielgrzymkami do Częstochowy?
      Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jako chrześcijanie jesteśmy pielgrzymami
      i obcymi przybyszami na tej ziemi? Co to dla nas oznacza?

      Patriarchowie i ich potomkowie uważali się za pielgrzymów
      “Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne” (1Krn 29:15)

      “Jakub powiedział faraonowi: Czas mojego pielgrzymowania wynosi sto trzydzieści lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania” (1Moj 47:9)

      “Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kanaanejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie” (2Moj 6:4)

      Traktowanie siebie jako pielgrzyma oznacza, że człowiek ma świadomość przejściowego i nietrwałego charakteru życia na ziemi. Ponadto wiąże się z tym potrzeba życia godnego Boga, do którego domu zmierzamy. Droga pielgrzyma Bożego to droga święta, to droga wyrzeczeń.

      “Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić; lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto” (Hebr 11:13-16)

      “I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi (głupi nie będą się tam wałęsać, BT)” – (Iz 35:8)

      Chrześcijanie również są pielgrzymami
      “Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych” (1 Piotra 1:1)

      Pielgrzym tęskni do swego Boga, kieruje się wiarą i dokłada starań, by Mu się podobać. Żyje życiem odpowiedzialnym i poważnym, bo wie, że stanie przed trybunałem Chrystusa.
      “Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję… i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre” (2Kor 5:6-10 BT)

      “Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy” (2Kor 5:7)

      Pielgrzym żyje w bojaźni Bożej, gdyż zdaje sobie sprawę z Boskiego sądu i jest wdzięczny Bogu za to, że dzięki drogocennej ofierze Chrystusa został wykupiony ze złego postępowania.
      “A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego” (1 Piotra 1:17)

      Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 Piotra 1:17-19 BT)

      Pielgrzym wstrzymuje się od cielesnych pożądliwości, które są zagrożeniem dla jego duszy i prowadzi nienaganne życie pośród bezbożnego otoczenia. Co za tym idzie, nie przyswaja sobie wątpliwej jakości obyczajów, nie naśladuje nieskromnej mody ani nie korzysta z bezbożnej kultury. Nie nadużywa wolności chrześcijańskiej. Nie jest zgorszeniem dla innych, lecz jest zdyscyplinowany. Jest podporządkowany władzy i prawu świeckiemu, o ile nie stoi ono w sprzeczności z Prawem Bożym (Dzieje 5:29). Okazuje szacunek wszystkim ludziom i miłuje braci, lecz boi się Boga.
      “Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy; prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie” (1Piotra 2:11-17)

      Choć jesteśmy dobrymi obywatelami, to przede wszystkim nasza ojczyzna jest w niebie. Do nieba zmierzamy i ku niemu kierują się nasze myśli. Dlatego całe nasze życie, osobiste, rodzinne i kościelne powinno być przepojone Duchem Chrystusowym. Nie ma w nim miejsca na uleganie przyziemnym pożądliwościom, lecz należy je uśmiercać.
      “Albowiem wiele ich chodzi, o którychem wam często powiadał, a teraz i z płaczem mówię, iż są nieprzyjaciołmi krzyża Chrystusowego; których koniec jest zatracenie, których Bóg jest brzuch, a chwała w hańbie ich, którzy się o rzeczy ziemskie starają. Aleć nasza rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może (Filip. 3:18-21 BG)

      “Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w /waszych/ członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu /Boga/, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

      Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu.

      Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi!

      Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu.

      Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

      Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się /prawdziwego/ Pana. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo /wiekuiste/ jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a /u Niego/ nie ma względu na osoby” (Kol 3:1-25 BT)

      Choć mamy prawo korzystać z dozwolonych dobrodziejstw na tym świecie, to jako pielgrzymi nie korzystamy z nich w pełni.

      “A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki; dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli; a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili; a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali; a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali; przemija bowiem kształt tego świata” (1Kor 7:29-31).

      Jako pielgrzymi musimy zachowywać siebie niesplamionymi przez świat. Z drugiej strony nie mamy się izolować w zamkniętych komunach, lecz służyć ludziom znajdującym się w potrzebie duchowej lub materialnej.
      “Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” (Jak 1:27)

      Przyjdzie taki czas, gdy przestaniemy być pielgrzymami, i znajdziemy się w domu Ojca.
      “W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Jana 14:2-3)

      1. Dlaczego niemily ton, raczej zartobliwy i nieuzurpacyjny nomenklaturowo 😀 Wszyscy jestesmy peregrinusami, chyba, ze ktos antyTeistyczny.

 2. Kuba – “nauka” papieża dla młodzieży – https://www.youtube.com/watch?v=RHSps-uGNs4
  Trzecie oko “kryształowe” i wiele innych ciekawostek. To nauka new age.

  1. Właśnie tego słucham…. jestem gdzieś w połowie “wystąpienia” i ani razu jeszcze nie powiedział “Jezus Nasz Pan…” albo “Bóg Ojciec….”, ani razu nie odwołał się do Biblii, natomiast pitoli coś (sorry) o “przyjaźni społecznej” ponad podziałami… A teraz mówi “czy jesteś gotowy poświęcić się dla przyszłości (JAKIEJ PRZYSZŁOŚCI?) i dla tworzenia wielkości” (“nadzieja jest płodna…”) – jakiej wielkości? 10-ta minuta, a on ani razu nie wspomniał o BOGU!!!! Słucham sobie dalej… Teraz gaworzy o wykluczonych… O tym, że “nie daje się młodemu pracy…” (znowu ANI SŁOWA O BOGU)… “Nadzieja nas zbawia przed kulturą wykluczenia…” No i na koniec – “idź razem szukając nadziei…”

   Przepraszam Was, ale jedyne co mi właśnie przyszło na myśl (po wysłuchaniu tego bełkotu) to….

   Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja…

   1. pax’caritas’fraternitas

 3. Ja to jest pańska… no.

 4. WP Links / External Links – jedna z tych wtyczek pozwoli Ci na ustawienie przekierowań linków z komentarzy.

  Może się zdarzyć ,że te wtyczki nie będą kompatybilne z wersją Twojego WordPressa,w związku z tym możesz wyszukać w Panelu Administracyjny WordPressa takie zapytanie “external links” ,wyskoczy Ci kilka stron wtyczek,jak byś czegoś nie rozumiał to mój e-mail masz w komentarzu.

 5. “Czy nie dałoby się wprowadzić do kodu źródłowego tej strony jakiegoś skryptu, żeby wszystkie linki otwierały się w osobnej zakładce/karcie”

  Ja to robię tak że klikam prawym myszy na tym linku i wybieram otwórz w nowej karcie, te opcje są dostępne w firefoxie i operze.

 6. kiedyś napisałem coś takiego.

  Jak Jezus kuszony przez szatana na pustyni tak i my dziś nie pozwólmy, byśmy z duszami pustymi żyli odpierajmy zatem diabelskie starania bez pomocy Pana sami nie wykonamy działania Się wyłania Duch Święty, wlany w nas przez tego który został wniebowzięty, zmartchwystały dnia trzeciego ego – bronią złego, egocentryzm – nic dobrego on spowalnia wzrost duchowy także wyrzekam się jego mego, własnego ja, pycha synonimem zła lubując się w niej co dnia coraz bliżej jestes dna DNA – ponad trzy miliardy znaków posiada czy się da powątpiewać jeszcze w istnienie Boga? czy się zda życia egzamin? oceni to Stwórca wszakże zanim to nastąpi wnet fałszywy cudotwórca wejdzie między nas, jak po Pana do Ogrójca proroctwa się wypełniają, porażkę poniesie zbójca

 7. JAK KOŚCIÓŁ SZATANA DEMORALIZUJE MŁODZIEŻ I SPOŁECZEŃSTWO SATANIZM W MUZYCE https://youtu.be/0pdP9n-9vf0.

 8. Chłopcy z placu broni – Uśmiechnij się, życie nie jest twoim wrogiem https://youtu.be/pdoY0YqWhTQ.

  1. No nie wiem, z zyciem nikt nie wygral 🙂

   1. Ale wygrał ze śmiercią 🙂

    Ot co!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: