Wpis ten kieruje przede wszystkim do nowych czytelników, a wiem, że jest ich coraz więcej, oraz do utwierdzonych katolików jak np nękający mnie Alex ze Stanów Zjednoczonych pełen sarkazmu, ironi i szydery i nienawiści.

 

Blog nie odzwierciedla charakteru żadnej denominacji.

To oznacza, że:

 

Nie należę do żadnego kościoła.

Tak więc posądzanie mnie o tzw protestantyzm nie ma sensu. Podpisuje się pod znaczna ilością założeń protestantyzmu, ale tak na prawdę utożsamiam się z PIERWSZYMI CHRZEŚCIJANAMI (przed powstaniem kościoła rzymskiego), do których jeszcze mi daleko.

Diabeł kocha religie i jest także wśród protestantów:

Benny Hinn i demoniczny duch powalający ludzi.

Co wcale nie oznacza, że w kościołach protestanckich  nie ma dobrych ludzi. Zawsze sprawdzajcie po owocach. Wszyscy jesteśmy grzeszni, ale są wśród nas osoby wyróżniające się w złym słowa znaczeniu. Są nimi organizacje i osoby zarządzające tymi kościołami: http://zwiedzenie.blogspot.com/ W tym linku nie ma tylko tej organizacji: Amightywind.

W związku z licznymi dowodami na złe owoce kościoła rzymskiego dokonałem apostazji:

http://detektywprawdy.pl/2014/09/10/dokonalem-apostazji/

 

Pewnie wielu z Was zna słynna obronę katolików wychodzącą z samego źródła, czyli od zwierzchników tej instytucji:

“Panu Jezusowi tez się trafił Judasz”.

Powiedział mi to sam proboszcz, kiedy dokonywałem apostazji i mówią to wszyscy jako formułkę obronną kościoła Rzymskiego. Problem polega na tym, że im wyżej w kościele, tym coraz więcej Judaszów. Nie twierdzę, że wszyscy w kościele są źli. Zdarzają się dobrzy księżą, ale oni są wysyłani na dalekie wsie.

Owoce zwierzchników kościoła jak te, na które Watykan nie reaguje nawet:

http://detektywprawdy.pl/2014/03/29/skradzione-dzieci-hiszpanii/

 

http://detektywprawdy.pl/2014/08/21/katolicka-siatka-masowych-grobowcow-350-800-dzieci-znalezionych-w-iralndii-hiszpanii-i-kanadzie/

 

nakazują mi negatywnie patrzeć na tę instytucję.

Pan Jezus powiedział:

 

Mateusza 7

 

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczych skórach, a w środku są drapieżnymi wilkami. (16) Rozpoznacie ich po owocach: Czyż zbiera się winogrona z ostu, a figi z ciernia? (17) Tak (to jest): Wszelkie drzewo dobre rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. (20) Rozpoznacie ich więc po owocach. (21) Nie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie.

 

Czy mam zlekceważyć słowo Boga? Nie mogę.

 

Nie tylko owoce są w tym wszystkim  problemem. Największym problemem jest zmiana fundamentu wiary i Prawa Boga czyli dekalogu. Słowa samego Boga Ojca brzmiały:

Powt Prawa 5:

(5) Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. I rzekł: (6) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (7) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (8) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

 

Widzimy co Mojżesz powiedział? Słowo Pana. To kogo Słowo jest ważniejsze? Słowo Pana ,czy kościoła rzymian założonego przez morderców pierwszych chrześcijan?

Jaka zmiana, oszustwo zostało dokonane po

 

Przedstawiam dwie wersje kompletne:

 

Wersja Boga:

Biblijna wersja Dekalogu:

“Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg Twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tym tysiącom tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.
III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.
IV. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale siódmego sabat Pana, Boga twego, jest; nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość , który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosław
ił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.
V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
VI. Nie będziesz zabijał.
VII. Nie będziesz cudzołożył.
VIII. Nie będziesz kradzieży czynił.
IX. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi jego, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.(Wg przekładu ks. Wujka 2 Mjż 20,3-17)

Wersja ziemskiego kościoła rzymskiego:

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi.
V. Nie zabijaj.
VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie kradnij.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
X. Ani żadnej rzeczy, któ
ra jego jest. (Wg przekładu ks. A. Cząstki “Duży katechizm religii katolickiej”).

1. Usunięte zostało całkowicie drugie przykazanie Dekalogu, zabraniające tworzenia i kultu wizerunków. Kościół Rzymsko-Katolicki, który dokonał tej poważnej zmiany, wprowadził równocześnie do swych domów modlitw całe mnóstwo obrazów i posągów, oddając im, i ucząc wiernych oddawać im głęboką cześć.

2. Usunięcie drugiego przykazania spowodowało też zmianę numeracji przykazań, i tak: trzecie przykazanie biblijnego Dekalogu w wersji katechizmowej występuje jako drugie, czwarte, jako trzecie itd.

3. Aby jednak było Dziesięć Przykazań, Kościół Rzymsko-Katolicki dokonał rozdzielenia dziesiątego przykazania, na dwa osobne, co wprowadza dziwne zamieszanie do Dekalogu; jeżeli każde z przykazań Dekalogu nakazuje, bądź zakazuje jakiejś jednej sprawy, to IX i X przykazanie w wersji katechizmowej wspólnie dotyczą pożądania cudzej własności.

4. Kościół Rzymsko-Katolicki dokonał też zmiany treści czwartego przykazania Bożego. Nakaz święcenia właściwego, siódmego dnia tygodnia – soboty – zamieniono na ogólny nakaz święcenia “dnia świętego” poprzez który rozumie się najpierw niedzielę, a następnie inne dni świąteczne roku kościelnego – które wyszczególnia i nakazuje zachowywać katechizm.

Grzechów kościoła jest masa i nawet ateiści o tym wiedzą.

Teraz przechodzę do mojego stosunku emocjonalnego.

Gro nie zorientowanych w Biblii osób może mi zarzucić nienawiść, kiedy ja szukam prawdy, gdyż jest napisane:

Jana 8

“Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli

Zła nienawidzę, gdyż

„Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło!
On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich.” Ps. 97: 10-11;

Jaka jest różnica między nienawiścią do zła, a przykazaniem miłowania bliźniego:

https://detektywprawdy.pl/2014/06/27/musimy-nienawidzic-zlo-ale-kochac-bliznich/

 

Zło to: instytucje pełne satanistów, masonów ludzi powodujących wojny. My nie mamy prawa w świetle Słowa Bożego nienawidzić nawet Hitlera. Możemy nienawidzić zło w nim.

Podstawa biblijna:

(38) Słyszeliście, że powiedziano: “Oko za oko, ząb za ząb”. (39) A Ja wam powiadam: Nie zwalczajcie (zła) złem! Lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nastaw mu drugi. (40) A temu, kto chce procesować się z tobą i zabrać ci suknię, oddaj także płaszcz. (41) A jeśli ktoś zmusza cię do jednego tysiąca (kroków), idź z nim dwa tysiące. (42) Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. (43) Słyszeliście, że powiedziano: “Będziesz kochał bliźniego, a nienawidził wroga”. (44) A Ja wam powiadam: Kochajcie waszych wrogów i módlcie się za prześladowców, (45) abyście stali się synami waszego Ojca, który jest w niebie. Bo Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Za cóż was nagradzać, jeśli kochacie tych, którzy was kochają? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) I cóż takiego wielkiego czynicie, jeśli kochacie tylko waszych braci? Czyż i poganie tego nie czynią? (48) Wy zatem bądźcie tak doskonali, jak doskonałym jest wasz Ojciec w niebie.

 

Stąd ani nie nienawidzę katolików ani muzułmanów:

 

http://detektywprawdy.pl/2015/09/15/jesli-kto-o-domownikow-nie-ma-starania-ten-zaparl-sie-wiary/

Na dole tej strony, proszę o modlitwę aby Polacy katolicy przestali nienawidzić Muzułmanów.

 

Uważam, że żyjemy w czasach ostatecznych, a to oznacza, iż jesteśmy ostatnim pokoleniem przed przyjściem Jezusa.

Nie wiem kiedy to będzie, ale wg wszelkich wydarzeń, informacji że świata polityki i technologii przygotowanej do wypełnienia sie apokalipsy, czyli obrotu bezgotówkowego, wg mnie będą to najbliższe lata, a jeśli nie, to góra dekada. Nie jest to tylko moje zdanie.

 

Nie ufam także żadnemu politykowi, a już najbardziej tym, którzy sa w obecnym sejmie gdyż:

 

Mt 4

8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»

 

Pamiętajcie o tym co Jezus mówił do faryzeuszy, polityków tamtejszych czasów, polityków religijnych szatana:

 

Jana

“Wy jesteście z ojca diabła i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44).

 

Ja mogę czasem w czymś się pomylić, nie mając czasu nie sprawdzić źródła newsa, ale kłamstwa tu nie znajdziecie. Nie znajdziecie także idolatrii.

Znajdziecie za to często bolącą prawdę jak np ta:

http://detektywprawdy.pl/2014/10/11/zrodla-agresji-kobiet-wobec-swych-partnerow/

i kilka pokrewnych tekstów.

http://detektywprawdy.pl/2015/02/02/hip-hop-i-jego-patologia/

Osoby negujące owe teksty i autora w swej hipokryzji nadal czytają blog. Jak widać prawdę można sobie wybierać. Jeśli napisze krytyczny tekst o zapalonych fanach piłki noznej, ukaże w nim mechanizmy korupcji, idolatrii, to zaatakują mnie kibice piłki. I tak to jest z prawdą, że kochamy ją dopoki nie zostanie zaatakowany nasz bożek.

 

 

Komentarze.

Nie publikuje komentarzy podważających Biblię, jak np negowania Pawła apostoła.

Nie publikuje komentarzy uderzających psychologicznie w autora bloga.

Nie publikuje komentarzy nic nie wnoszących do bloga w stylu “eee tam”.

Nie publikuje komentarzy negujących kwestie porwania, ale nie dlatego, że uważam to za prawdę jedynie słuszną, ale dlatego, że to temat wiele, wiele razy przerobiony a wszystko zostało powiedziane tutaj:

Tu mój stosunek do porwania:

http://detektywprawdy.pl/2015/09/08/kiedy-bedzie-porwanie-kosciola-boga/

Nie publikuję komentarzy chamskich. Jeśli jesteś złośliwcem, człowiekiem pozbawionym kultury, to po prostu zmień blog.

 

Na koniec. Gro osób czyta blog regularnie, ma profil na fejsie, ale nie polubił profilu detektywa. Co dobre te same osoby, mają w polubieniach strony tego systemu, strony świata. Nie to, że zależy mi na polubieniach, ale chciałem wskazać brak konsekwencji.

 

Jeśli pisze teksty osobiście, to tylko takie, co do których jestem pewien, że są zgodne z Biblią.

Wiem, że czyta mnie wiele osób tkwiących w tym świecie, ale i dla Was mam przygotowany juz szkic tekstu. Bójcie się :-). Żartuje, ale sprawa jest poważna.